1 / 14

Duurzame veranderingen: de mens centraal

Nieuwe media: instrumenten in de kenniseconomie Van vinken naar vonken Hans Mestrum Trendwatcher www.hansonexperience.com. Duurzame veranderingen: de mens centraal. Van Informatiesamenleving via Experience Economy naar Transformatie samenleving (Pine&Gilmore, Jensen, Piët)

sinjin
Download Presentation

Duurzame veranderingen: de mens centraal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Nieuwe media: instrumenten in de kenniseconomieVan vinken naar vonkenHans MestrumTrendwatcherwww.hansonexperience.com

 2. Duurzame veranderingen: de mens centraal • Van Informatiesamenleving via Experience Economy naar Transformatie samenleving (Pine&Gilmore, Jensen, Piët) • Macroshift: de omslag naar een duurzame wereld (Laszlo) • Aandacht voor ander leiderschap: servant-leadership (Greenleaf, Wijfels) • Van cultuur van sociale regelgeving naar communicatieve zelfsturing (Cornelis) • Markets are conversations (Cluetrain Manifesto) • Organisatiestructuur van piramide (top down) met ‘hark’-structuur naar cirkel, matrix of omgekeerde piramide en zelfsturing(Greenleaf, Fousert) • Groei van masculine samenleving naar feminine samenleving (Hofstede) • Aandacht voor kwaliteit, waarden en zingeving (Piët, Jensen, Cornelis, Greenleaf) • Meer vraag- dan aanbodsturing (maatwerk) en co-creatie (Prahalad&Ramaswamy) • People have changed more then organisations (Zuboff)

 3. source:Neville Hobson

 4. De nieuwe organisatie:van vinken naar vonken

 5. Een nieuwe generatie:Net-generatie • vaarwel oude media, intensief gebruik nieuwe media • interactiviteit • informatie zoeken en verwerken • voorkeur voor beelden, games • mobiel communiceren • netwerken als lifestyle • elke plek is een leeromgeving, in het echt en virtueel • multitasking in twitch speed: snel reageren, snel handelen, verwachten snelle reacties, it has to happen now • niet lineair denken • technologie als lucht • inverse opvoeding

 6. Een nieuwe leeromgeving

 7. De nieuwe professional:Celebrate work

 8. Nieuwe marketing: Markets are conversations • We are not seats or eyeballs or end users or customers • We are human beings - and our reach exceeds your grasp. • Deal with it. • the Cluetrain Manifesto

 9. Nieuwe marketing: andere informatiestromen source:Paul Molenaar Ilse Media

 10. Nieuwe middelen:conversatie en samenwerking source:Frankwatching

 11. Nieuwe markten: The Long Tailkleine markten worden groot source:Frankwatching

 12. Samengevat (1) • Nieuw media (weblogs/podcasts e.d.): • spelen in op de trend: user in control / de mens centraal. • samen zijn nieuwe media een oorverdovend lawaai van massaal gefluister. • zitten in het belangrijke deel van de Long Tail: on-line kun je met weinig middelen heel veel mensen benaderen. • gedragen zich als een (sociaal) virus. • zijn een middel voor connecting en sharing • geven een individu on-line presence, waarbij de wereld het speelveld is.

 13. Samengevat (2) • De massa krijgt middelen in handen om hun stem te laten horen. • Bedrijven, instanties e.d. moeten leren luisteren. (model van consumer to business.) • De snelheid van publicatie van foto’s, postings etc. is groter dan die van reguliere media. (De verspreiding van content een kwestie van minuten.) • Mensen krijgen mogelijkheden om hun passie te tonen en hun eigen transformatie vorm te geven. (communicatieve zelfsturing.) • Door het linken naar elkaar ontstaan nieuwe communities (co-creatie.)

 14. Bedankt voor uw aandacht !www.hansonexperience.com

More Related