Veranderingen in de zorg
Download
1 / 21

Veranderingen in de zorg - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Veranderingen in de zorg. Presentatie op dinsdag 25 februari in Udenhout Gabie Conradi. Opbouw presentatie. Wat is de rode draad? Nieuwe wetsvoorstel WMO Kort over de Jeugdwet en de Participatiewet Ruimte voor vragen? …. Mag ook tussendoor!. Kanteling…transitie….participatie….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Veranderingen in de zorg' - kamal-wiggins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg

Presentatie op dinsdag 25februari in Udenhout

Gabie Conradi


Opbouw presentatie

Opbouw presentatie

Wat is de rode draad?

Nieuwe wetsvoorstel WMO

Kort over de Jeugdwet en de Participatiewet

Ruimte voor vragen? …. Mag ook tussendoor!

www.aandachtvooriedereen.nl


Kanteling transitie participatie

Kanteling…transitie….participatie….

www.aandachtvooriedereen.nl


Essentie participatie

Essentie: PARTICIPATIE

Het gaat om meedoen:

Passend Onderwijs (voor alle kinderen)

Jeugdwet: één gezin één plan

WMO: ondersteuning lokaal, dichtbij

Wet Langdurige Zorg: zo thuisnabij mogelijk

Participatiewet: iedereen aan het werk

VN verdrag voor mensen met een beperking: inclusieve samenleving

www.aandachtvooriedereen.nl


Terugtredende overheid

Terugtredende overheid

www.aandachtvooriedereen.nl


Beperking overheidsuitgaven

Beperking overheidsuitgaven

www.aandachtvooriedereen.nl


Transitie

Transitie

WLZ

Wet Langdurige Zorg

AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

ZVW

Zorg Verzekeringswet

www.aandachtvooriedereen.nl


Nieuwe wetsvoorstel wmo

Nieuwe wetsvoorstel WMO

Zo lang mogelijk thuis

Bevorderen sociale samenhang

Maatwerk

www.aandachtvooriedereen.nl


Wmo nieuwe wetsvoorstel

WMO nieuwe wetsvoorstel

3 doelen voor gemeentelijk beleid

Nadruk op keuzevrijheid cliënt

Beleidsvrijheid gemeente

Toegankelijkheid algemene voorzieningen

Integraliteit ondersteuningsaanbod

Zorg voor kwaliteit en continuïteit

MvT: vrijheid tot samenvoeging WMO beleidsplan

met andere plannen in het sociale domein

Uitgebreide formulering voorwaarden PGB

www.aandachtvooriedereen.nl


Keuzevrijheid beleidsvrijheid

Keuzevrijheid - beleidsvrijheid

www.aandachtvooriedereen.nl


Wmo nieuwe wetsvoorstel1

WMO nieuwe wetsvoorstel

Integrale aanpak

Belang regionaal samenwerken

gemeenten

Belang samenwerking met

zorgverzekeraars

VN verdrag voor rechten van

mensen met een beperking

www.aandachtvooriedereen.nl


De samenwerkingsladder

De samenwerkingsladder

www.aandachtvooriedereen.nl


Volgorde

Volgorde

Eerst klant + systeem: informele zorg/eigen kracht

Algemene voorzieningen: zo inclusief mogelijk

Maatwerkvoorziening: kan ook een algemene voorziening zijn maar kan ook individueel zijn.

Indien individueel: eigen bijdrage kan gevraagd worden.

www.aandachtvooriedereen.nl


Kanteling

Kanteling

www.aandachtvooriedereen.nl


Jeugdwet 1

Jeugdwet (1)

Aangenomen vorige week in de Eerste Kamer

gemeente is verantwoordelijk voor totale

jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdzorg

(ook jeugd GGZ, ook jeugd VG)

én legt de verbinding met zorg, onderwijs, werk, inkomen,

sport, veiligheid en maatschappelijke ondersteuning

www.aandachtvooriedereen.nl


Jeugdwet 2

Jeugdwet (2)

  • Uitgangspunten:

  • versterken: - eigen kracht jeugdige

  • - probleemoplossend vermogen gezin - sociale omgeving

  • bevorderen opvoedcapaciteit ouders;

  • preventie en vroege signalering;

  • tijdig juiste jeugdhulp op maat;

  • - samenwerking rond gezinnen: één gezin, één plan

www.aandachtvooriedereen.nl


Van jeugdzorg naar jeugdhulp

Van jeugdzorg naar jeugdhulp

www.aandachtvooriedereen.nl


Participatiewet 1

Participatiewet (1)

samenvoeging WWB, WsW en Wajong, gericht arbeidsparticipatie (onder andere quota)

Wajong: alleen voor mensen die niet volledig en duurzaam

kunnen werken; keuring en iedere vijf jaar herkeuring

sociale werkplaatsen:

huidige werknemers geen herkeuring; per 1-1-2015 afgesloten voor nieuwe werknemers;

www.aandachtvooriedereen.nl


Participatiewet 2

Participatiewet (2)

beschut werk voor mensen met beperking die

ondersteuning nodig hebben; in dienst van gemeenten;

30.000 plekken

- diversen: gemeenten organiseren indicatiestelling;

macrobudget beperkt

doel: inclusieve arbeidsmarkt

samenhangend en integraal beleid in het sociale domein

www.aandachtvooriedereen.nl


Gevolgen decentralisaties

Gevolgen decentralisaties

cliënt:

minder rechten; meer eigen verantwoordelijkheid; drang tot maatschappelijke participatie (kwetsbare jongeren);

weg naar gemeente vinden

gemeente:

sturende rol; nadruk eigen kracht; creatieve

verbindingen tussen domeinen; inkoopbeleid

cruciaal; combinatie drie decentralisaties;

intergemeentelijke samenwerking

(welzijns- en zorg)instelling:

onzekere positie; (her)formuleren aanbod; positioneren (samenwerken, concurreren)

www.aandachtvooriedereen.nlad