Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin i Västra Götaland. Samhällets fyra sektorer. Social ekonomi. Privat sfär. Näringsliv. Överenskommelsen. Offentlig verksamhet. Målet är:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sinead


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Samh llets fyra sektorer

Samhällets fyra sektorer

Social ekonomi

Privatsfär

Näringsliv

Överenskommelsen

Offentlig verksamhet


Vad r den nationella verenskommelsen

Målet är:

- Att stärka de idéburna organisationernas självständiga och oberoenderoll som röstbärare, samt att stödja framväxten av en mångfald av utförare inom hälso- och sjukvården och omsorgen

Vad är den nationella Överenskommelsen?


Vad r den nationella verenskommelsen1

De sex principerna:

- Självständighet och oberoende

- Dialog

- Kvalitet

- Långsiktighet

- Öppenhet och insyn

- Mångfald

Vad är den nationella Överenskommelsen?


Vad r den nationella verenskommelsen2

För att lyckas krävs:

- Politisk bredd och dialog

- Gemensam vision och parternas utgångspunkter

- Åtagande och åtgärder

- Gemensamt ansvar för uppföljning och

kunskapsspridning

Vad är den nationella Överenskommelsen?


Nationell och regional politik f r social ekonomi

2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället:

Uppmuntra till en större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området och integrationsområdet.

Ta tillvara människors engagemang och förmåga

Att kunna tillgodose behov av valfrihet och kvalitet inom välfärden

Regionen har antagit Handlingsprogram för Social Ekonomi som tagits fram i samverkan med den sociala ekonomin

Handlingsplan för jämlik hälsa finns i regionen

Nationell och Regional Politikför Social Ekonomi


Social ekonomi kort definition

Organiserade verksamheter som primärt: för politiken för det civila samhället:

 • har samhälleliga ändamål

 • har demokratiska värderingar

 • är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn

  De bedrivs huvudsakligen i form av:

 • Föreningar, kooperativ, stiftelser

 • sociala företag och liknande sammanslutningar

  Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.

  (definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)

Social ekonomi – kort definition


Gemensam avsiktsförklaring för politiken för det civila samhället:

Nationella Överenskommelsen

Inte projekt

Inte utredning

Inte Lag


2013 för politiken för det civila samhället:

GSE

Göteborgsregionen Social Ekonomi

SER

Rådet för social ekonom i Västra Götaland

Mötesplats för samverkan mellan regionpolitikerna och den sociala ekonomin i Västra Götaland

SEF

Social Ekonomin Fyrbodal

Regionala Utvecklingsnämnden

SENS

Social Ekonomi Skaraborg

SES

Social ekonomi Sjuhärad

Ordförande Ulrika Frick

Ledamöter 7 politiker samt 16 representanter från den sociala ekonomin

Alla är invalda utefter ett delregionalt perspektiv 2 politiker och 4 SE representanter för varje delregion

Överenskommelsen

Västra Götaland


Nationell verenskommelse finns inom

Nationell överenskommelse finns inom: för politiken för det civila samhället:

Sociala området 2008

Integrationsområdet 2010

( Kultur)

Överenskommelse

Västra Götaland


Respekt f r v rdegrunden m ngfald av utf rare

 • Tidig påverkan för politiken för det civila samhället:

 • Uppdrag

 • Kvalitet

 • Långsiktighet

 • Utveckla

 • Underlätta

 • Kunskap o Mångfald

 • Metoder o Dialog

 • Uppföljning och utvärdering

 • Självständighet och oberoende

 • Öppenhet och insyn

Respekt för Värdegrunden – Mångfald av utförare

Överenskommelse

Västra Götaland


Nationella uppföljningen för politiken för det civila samhället:

Staten

SKL

Ideburnaorg

Gemensam arbetsgrupp

Gemensamt Kansli

Info material

Hemsida

Rapport

Årlig konferens

Överenskommelsen

Västra Götaland


Lokala och regionala verenskommelser

Påskrivna för politiken för det civila samhället:

Uppsala

Botkyrka

Tomelilla

Örebro

Norrköping

Linköping

Stockholm

Göteborg

Trelleborg

På gång

Lidköping

Uppsala

Östersund

Haninge

Sollentuna

Härryda

Ekerö

Regionala

Skåne 2010

Örebro Läns Landsting

VGR

Västernorrland

Gotland

Lokala och regionala Överenskommelser

Överenskommelsen

Västra Götaland


Inneh ll sk ne och rebro

Innehåll Skåne och Örebro för politiken för det civila samhället:

Strategiskt partnerskap

Uppdragsverksamhet

Investeringsfond

Regional Utvecklingsplan

Socialt hänsynstagande i upphandling

Treåriga bidragsregler

Ideella utvecklingscenter/ plattformar

Ideburet Offentligt partnerskap

Överenskommelsen

Västra Götaland


Fr gor att diskutera

Frågor att diskutera

Överenskommelsen

Västra Götalands Regionen


Verenskommelse v stra g taland 2013 2014

 • Processa och inhämta information för politiken för det civila samhället:

 • Förankra och skapa delaktighet

 • Genomföra möten och konferens för dialog

 • Arbetet ska delrapporteras

 • Förslag och remiss

 • Slutligt förslag

Överenskommelse Västra Götaland 2013 -2014

Överenskommelse

Västra Götalandsregionen


Syfte

Överenskommelsen ska stärka demokratin och förutsättningarna för invånarnas välfärd. 

Genom en ömsesidig överenskommelse, skapar vi social och kulturell hållbarhet.

Vi gör detta genom att skapa en bestående stödfunktion för den sociala ekonomin och offentlig sektor.

Detta underlättar för föreningslivet och enskilda att ta del av, och vara en del i samhället, oavsett förutsättningar.

Inom Västra Götalands Regionen, spelar det civila samhällets organisationer stor roll både som röstbärare och producent, föreningslivet tillför både kompetens och brukarperspektiv.

Offentlig sektor som samhällsstruktur är beroende av all den utveckling som sker inom Social ekonomi.

Vi vill och skall utveckla samhället tillsammans. Vi behöver se varandras roll för att kunna lösa samhällsfrågor gemensamt och för medborgarnas bästa.

Syfte

Överenskommelse

Västra Götalandsregionen


Omr den att diskutera

Dialog förutsättningarna för invånarnas välfärd. 

Öppenhet och insyn

Långsiktighet

Kvalitet

Mångfald

Självständighet och oberoende

Nytta, syfte och mål

Förankring

Framtid

Mångfalds-perspektivet

Områden att diskutera

Överenskommelsen

Västra Götalandsregionen


Vad betyder vi f r samh llsutvecklingen

 • Vilket förutsättningarna för invånarnas välfärd. värde har din organisation för regionen och dess invånare?

 • Hur kan ni påverka ?

 • På vilka sätt kan samverkan och dialog ske med Regionen?

 • Vilken kunskap behöver ni om överenskommelsen?

  Skriv ner era tankar på postitlappar och sätt sedan upp dem under respektive rubrik på blädderblock!

Vad betyder vi för samhällsutvecklingen?


Arbetsgruppen

Processledare Birgitta Adler förutsättningarna för invånarnas välfärd. 

Camilla Olsson

Västra Götalandsregionen

Regionens sjukhus

Regionens övriga sjuk och hälsovård

Tillväxt och utveckling

Rättighetsfrågor och Folkhälsa

Regionservice

Habilitering och hälsa

Social ekonomi

De fyra delregionala råden för social ekonomi

Folkbildningen

Coompanion

Västsvenska Idrottsförbundet

Pensionärsrådet

Rådet för funktionshinder

Undergrupper Svenska Kyrkan IOGT - NTO HSSL Röda Korset, m fl

Arbetsgruppen

Camilla Olsson


Tidsram

I slutet av 2013 har vi ett förslag på Överenskommelse för remiss

 • Inventering jan- april

 • Analysera mars- maj

 • Implementera maj –sept

 • Konferens 2012 09 17

 • Skrivargrupp pågående

 • Dialogmöte v 43

 • Remiss november - januari

 • Sammanställning februari

 • Möte med politiken och förankring SE

 • Dokumentet skickas ut mars

 • Politisk process maj

 • Överenskommelse skrivs under augusti 2014 Skara

Tidsram

Camilla Olsson