b f skinner og behaviorismen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
B. F. Skinner og behaviorismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
B. F. Skinner og behaviorismen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

B. F. Skinner og behaviorismen - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

B. F. Skinner og behaviorismen. Geir Overskeid. Hvem var B. F. Skinner?. Den overlegent viktigste av alle behaviorister, målt etter innflytelse Den viktigste av alle psykologer i det 20. århundre, ifølge rangering Foran Piaget og Freud. Skinners betydning. Alltid kontroversiell

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'B. F. Skinner og behaviorismen' - sine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvem var b f skinner
Hvem var B. F. Skinner?
 • Den overlegent viktigste av alle behaviorister, målt etter innflytelse
 • Den viktigste av alle psykologer i det 20. århundre, ifølge rangering
  • Foran Piaget og Freud.
skinners betydning
Skinners betydning
 • Alltid kontroversiell
  • “Reduksjonistisk adferdsviter som benektet eksistensen av følelser, tanker og et kreativt sinn.”
  • “Adferdsingeniør som ville erstatte frie valg med betinging gjennom belønning og straff.”
skinners betydning4
Skinners betydning
 • ”Genial eksperimentator og tenker”
 • “En som tok forskningen ut av laboratoriet til mennesker som trengte det”:
  • Psykisk utviklingshemmede
  • Rusmisbrukere
  • Skolebarn
  • Arbeidstagere
 • “En humanist med dyp omsorg for mennesker og miljø”
skinners liv
Skinners liv
 • Født 20. mars 1904. Død 18. august 1990.
 • Sønn av en advokat. Oppvokst i en småby i Pennsylvania.
 • Alltid glad i å mekke og bygge ting
 • Som ung ville han bli forfatter
  • Studerte engelsk. Prøvde å skrive, men ”hadde ingenting å si”.
skinners liv og tenkning
Skinners liv og tenkning
 • Begynte å studere psykologi 1928
  • Påvirket av samtidige som Bertrand Russel, John B. Watson og Ivan P. Pavlov
  • Inspirert av Francis Bacon (1561-1626)
   • Observasjon, klassifikasjon og gradvis, induktiv klarlegging av lovmessigheter.
   • Avsmak for overgeneraliseringer og metafysiske dogmer.
skinners forskning
Skinners forskning

Operant betinging og læring: Prosessen der adferd selekteres av sine konsekvenser.

Kjernebegrepene er

SD R SR

skinners forskning8
Skinners forskning
 • Gjorde nesten bare dyrestudier, men generaliserte teoretisk til mennesker
 • Ofte påpekt parallell mellom Darwin og Skinner
  • Darwin viste hvordan miljøet selekterer egenskaper hos arter
  • Skinner viste hvordan miljøet selekterer adferd hos enkeltindivider
skinner og spr k
Skinner og språk
 • Skinner var blant de få i det tjuende århundre som så språk primært som adferd. Boka han regnet som sitt hovedverk het Verbal Behavior.
 • Chomskys kritikk av Verbal Behavior var med å skape den kognitive revolusjon. Viktige punkter:
  • Umulig å lære det uendelige antall mulige setninger ved imitasjon og forsterkning
  • Barn overalt lærer språk fort og effektivt, og i samme alder
  • Folk flest bruker ikke ord som goed, thinked ogeated, men unger overgeneraliserer regler
slide10

Skinner om kunnskap

 • Kunnskap er for Skinner tilpasning til et miljø.
hvordan forst skinner
Hvordan forstå Skinner?
 • Behaviorister er opptatt av at slutningene vi trekker skal være mest mulig sikre
 • De avviser prinsipielt å basere forskning på hypoteser om ikke-observerbare prosesser
  • Men klarer ikke alltid å etterleve det
 • Likevel avviser Skinner ikke at følelser og tanker er reelle fenomener. Imidlertid sier han slike private hendelser er adferd som all annen adferd.
  • Er det så galt?
hvordan forst skinner12
Hvordan forstå Skinner?
  • Skinner sier til og med at tanker og følelser er svært viktige. Problemet er kanskje heller at de knapt studeres av hans tilhengere.
 • Behaviorister avviser alt snakk om det mentale - forstått som noe ikke-fysisk
 • Behaviorister er imidlertid åpne for at nevrovitenskap kan bidra til å forklare adferd
prediksjon og kontroll
Prediksjon og kontroll
 • Adferdsanalysens erklærte mål er prediksjon og kontroll av adferd
 • Man mener kontroll over adferd ikke er forenlig med antagelse om private hendelser som adferdens årsaker - ihvertfall ikke “initiating causes”
 • Dette er viktig årsak til at årsaker til adferd antas å ligge utelukkende i organismens miljø
regelstyring og kontingensforming
Regelstyring og kontingensforming
 • Skinners siste betydelige teoretiske nyvinning - fra midt på 60-tallet
 • Forskjellen mellom det som kan sies og det som bare kan vises
 • Kontingensformet adferd er ytterst følsom for konsekvenser, regelstyrt adferd kan være svært ufølsom
skinner og kulturen
Skinner og kulturen
 • Lik Sigmund Freud brukte også Skinner sin psykologiske tenkemåte på å forstå kultur
  • Og det var ikke den eneste likheten mellom Skinner og Freud
 • Walden Two (1948)
  • En roman om et samfunn der kunnskap om adferd brukes til å danne og styre en kultur med kjennetegn som
   • Minimalt forbruksjag og forurensing
   • At folk kan leve produktive og kreative liv uten å ødelegge etterkommernes fremtid
skinner og kulturen16
Skinner og kulturen
 • Beyond Freedom and Dignity (1971)
  • Et sterkt angrep på mye av den eksisterende litteraturen om frihet. Frihet til å velge var for Skinner en illusjon. Årsakene til at vi handler som vi gjør ligger i miljøet, og tildels i genetisk arv. Flere faktorer er det ikke plass til i en vitenskapelig analyse av adferd.
det verste med skinner
Det verste med Skinner
 • Etter mitt syn:
  • Hans lære er stivnet til dogmatisme. Fordi skinnerianere avviser kognitiv psykologi, hindrer de seg selv i å komme nærmere sine egne mål: Prediksjon og kontroll av adferd.
det beste med skinner
Det beste med Skinner
 • Etter mitt syn to beslektede ting:
  • Skinner og hans tilhengere har påvist hvor følsomme vi er for konsekvensene av det vi gjør, og hvordan dette former adferden vår - ofte uten at vi er klar over det.
  • Det er svært viktig å alltid stille spørsmål om hva som opprettholder adferd - hvorfor gjør folk det de gjør. Dette kastet mange kognitive psykologer ut med badevannet da de gjorde kognitiv revolusjon.