bankovn ctvo a finan n ctvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bankovníctvo a finančníctvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bankovníctvo a finančníctvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Bankovníctvo a finančníctvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Bankovníctvo a finančníctvo. Úvod do predmetu. Doc.Ing. Jaroslav Slepecký,PhD. Peníze, historie a současnost. Tržn ě orientovaná ekonomika je bytostně závislá na penězích a optimální funkci bankovního sektoru - komerčních bank a národní banky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bankovníctvo a finančníctvo' - sigourney-emerson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bankovn ctvo a finan n ctvo
Bankovníctvo a finančníctvo

Úvod do predmetu

Doc.Ing. Jaroslav Slepecký,PhD

pen ze historie a sou asnost
Peníze,historie a současnost

Tržně orientovaná ekonomika je bytostně závislá na penězích a optimální funkci bankovního sektoru - komerčních bank a národní banky.

Ekonomiku ženou dopředu lidé, kteří se rozhodují v rámci svých osobních nebo zprostředkovaných kompetencí racionálně s úsílím maximálního výnosu při respektování přiměřené míry rizika.

slide3

Peníze umožňují rozvoj dělby práce, ale neexistovaly vždy.

Peníze je možné charakterizovat, jako prostředek výměny nebo placení a jejich historie sahá až do doby před 10 – 11 tis.lety, kdy se začaly využívat tzv. komoditní peníze – výměna dobytku, zemědělských plodin.

První skutečné peníze se objevily až v Mezopotámii okolo roku 3 500 p.n.l., kdy se používaly nejen jako prostředek výměny, ale i na zachování hodnoty

slide4

Skutečné peníze začaly pozitivně ovlivňovat obchod, veřejné služby, chod států ( daně, poplatky..), oblastí, vědu , vznik písma a pod.

První mince té doby existovaly ve formě stříbrných kroužků, spirál. Na území dnešního Iránu byly objeveny hliněné známky, které pravděpodobně sloužily pro obchod.

Zásoby stříbra v té době se nějak radikálně nezvyšovaly a proto i hodnota stříbrných „mincí“ se udržovala na konstantní úrovni.

Jednotkou byl šekel, který představoval asi 8,5 g stříbra. Šekel byl takový první předchůdce našich mincí.

slide5

Postupně se začalo používat zlato a první mince byly vyražené asi roku 640 – 630 p.n.l. na území dnešního Turecka.

V roku 550 p.n.l. sa na ražení mincí začala používat slitina stříbra a zlata – elektrum.

Za Filipa II. Makedonského, který sjednotil Řecko a Mekedonii se poprvé v historii začaly používat mince s portrétem krále. Na zlatém statéru byl zobrazený Filipův vítězný závod jednonápravových vozíků na olympijských hrách v roku 356 p.n.l.

slide6

Čínská kultura byla v tomto období daleko vyspělejší než v Evropě.

Asi v 7. století p.n.l. se začala razit první mince v Číně, které měly tvar nože nebo dýky, ale obsahovaly místo původu a hmotnost.

Ve 3. století p.n.l. Římané používaly k obchodu bronzové tyčinky, které později vystřídaly jednodušší mince, které obsahovaly méně drahého kovu.

Římský peněžní systém zreformoval až císař Augustus, kdy se začaly razit mince téměř z ryzího kovu:

- zlato,stříbro,mosaz, měď.

rozd len pen z
Rozdělení peněz

Z historickou posloupností je možné peníze dělit na :

 • Komoditní peníze
 • Kovové peníze
 • Papírové peníze
 • Bankové peníze
 • Elektronické peníze
historie eskoslovensk m ny po roku 1953
Historie československé měny po roku 1953

Peněžní reforma v roce 1953 odčerpala doposud volné finanční prostředky obyvatelstva a nízké mzdy a důchody způsobovaly nadbytek zásob v obchodech a skladech

Všechny ceny byly pod kontrolou státu a v té době docházelo k snižování cen, protože zboží neměl kdo kupovat.

Papírové a kovové oběživo pocházelo ze sovětských firem a ve své podobě vydrželo až do roku 1960.

slide9

Vznikem ČSSR došlo ke změně státního znaku , Českému lvu přibyla hvězda nad hlavou,zmizel dvojitý slovenský kříž a objevila se vatra a lev se dostal do klece.

Tzv. Hladová bankovka - papírová bankovka vytisknutá v Sovětském svazu byla pro svoji malou oblíbenost stažená z oběhu a nahrazená měděnou jednokorunovou mincí, které přežila až do samostatné slovenské koruny v roku 1993 i s mincí o nominální hodnotě 1 halíř.

etapy v voje kurzu eskoslovensk koruny
Etapy vývoje kurzu československé koruny
 • etapa fixovaného kurzu .... 1953 – 1966
 • etapa diferencovaně korigovaného kurzu .... 1967 - 1988
 • etapa tržního kurzu koruny vázaného na měnový koš

od roku 1991

 • etapa řízeného floatingu – pohyblivý kurz koruny
 • ERM II – od roku 2005 jen slovenská koruna
slide12

1.6.1953 byl stanovený zlatý obsah Kčs na

0,123426 gramu čistého zlata na pevně stanovený kurz k sovětskému rublu na 1,80 Kčs.

K 1.1. 1961 se v důsledku peněžní reformy v SSSR zvýšil zlatý obsah rublu z 0,222168 na 0,987412 gramu ryzího zlata, kurz Kč se upravil na 8 Kč za 1 rubl. Tento kurz se používal až do roku 1989 pro obchodní platby. Pro potřeby turistiky byl kurz 10Kčs/1 rubl.

slide13

Oficiální kurz koruny k „volným“ měnám nerespektoval reálný, tržní vztah, ale řídil se jen poměrem obsahu ryzího zlata na jednotku měny.

Od roku 1953 do 1971 byl kurz koruny k USD prakticky neměnný, po devalvácii USD v roce 1971 si koruna polepšila na 6,63 Kč/USD a po druhé devalvaci v roku 1973 dokonce na 5,92 Kč/USD.

V té době kurz z ekonomického hlediska neměl žádný význam. To samozřejmě vedlo k úplné izolaci výrobní sféry od vnějšího prostředí, protože za oficiální kurz státní firmy nebyly schopny vyvážet zboží.

Poznámka: Pro potřeby turistického ruchu byl na černém trhu dolar

K dispozici za asi 50 Kč.

slide14

V takových podmínkách existence duálních kurzů byl problém udržet fungující devizové hospodářství.

 • Stát musel přijat některá opatření:
 • Dotace exportérům
 • Státní monopol na zahraniční obchod
 • Zákaz vývozu nedostatkových výrobků
 • Přísné omezení dovozu zboží v rámci soukromých cest

do roku 1980 limit 300 Kč na osobu, jinak vysoké clo …

 • Přísný zákaz vývozu Kč a jejich výměny v cizině – celní a devizové prohlášení
 • Omezený pohyb individuálních cest do zahraničí a pod.
slide15

Po „revoluci“ v průběhu roku 1990 byl zavedený

V Československu jednotný kurz pro obchodní a neobchodní platby devalvace na tržní kurz.

Celková devalvace k USD byla 113 % tzn.: 27.80 Kč/USD.

Československo se tím pádem stalo jednou z nejlacinějších zemí Evropy

Poznámka: kurz USD měřený paritou kupní síly byl v té době necelých 11 Kčs

pen ze v ob hu do roku 1993
Peníze v oběhu do roku 1993

Papírové peníze vydávané v letech 1960 – 1972 obsahovaly dělnické motivy, partyzány a vojáky.

Nejzajímavější byla zelená stokoruna, která přežila v oběhu až do roku 1993. Jiná tzv. Gottwaldova zelená 100 Kč bankovka byla daná do oběhu těsně před 17.11.1989 a pro svoji neoblíbenost byla krátce po revoluci stažená.

slide20

Papírové bankovky v nízkých nominálních hodnotách byly nahrazovány mincemi z kvalitních kovů - 1 Kč, 3 Kč, které byly v oběhu až do samostatné slovenské měny ( 1 Kč ).

Poznámka: 3 Kčs mince z roku 1965 byly úplně stejné i se stejnou hmotností jako mince 1 DM. Turisti z ČSSR ve velkém používaly v automatech naše mince. Německo vracelo naše mince v pytlích do Prahy a požadovaly alikvotní výměnu. Až v roce 1972 byly tyto mince nahrazené váhově jinými s nominální hodnotou 2 Kč.

slovensk platidla po roce 1993
Slovenská platidla po roce 1993

Po okolkování federálních bankovek, Slovensko poměrně rychle zabezpečilo emisi vlastních platidel.

Od roku 1994 byly v oběhu výlučně nové mince a bankovky vydané NBS, které poznáme v současnosti.

slide22

Po osamostatnění Slovenska hrozba devalvace.

Nová měna vydržela k kurzu 1:1 k Kč do července 1993, kdy devalvovala o 10 %.

Po roce 1998, zrušením fluktuačního pásma a zavedením plávajícího kurzu, slovenská koruna postupně oslabila o dalších 18 %. Tento poměr se udržuje dodnes.

Osud koruny byl zpečetěný vstupem do EMU, kdy jsme začaly psát nové dějiny v rámci společné měny.