slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Škola pro děti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Škola pro děti

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Škola pro děti - PowerPoint PPT Presentation

sidonia-orsin
69 Views
Download Presentation

Škola pro děti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673 Příjemce: Základní škola a Mateřská škola VětřníŠkolní 232 382 11 Větřní Téma hodiny: Rod mužský - soudce Doporučeno pro: 4.ročník Předmět: Český jazyk Autor: Mgr. Miroslava Mrázová

  2. Doplň.Podtrhnipodstatnájména a urči všechno, co již umíš. Jezdciřekli cvičitel__, ab__ přišel s dostihovými sedl__. Potom nasedli na kob__l__ a cválali k cíl__. Divákov__ se závody líb__ly. Zdálo se, že m__nulému v__těz__ Korbelov__ ve v__tězstv__ o cenu Ostrav__ nic nebrání. S problém__ se však rotrhlp__tel. Kdo ví, co si vzal kůň do hlav__, když uháněl k cíl__. Možná postrácelpodkov__ či ho v__lekaly vos__ svými žihadl__. V__běhlz dráhy a utíkal jako před strašidl__. Zastavil se až daleko za mantinel__. Když se Korbel vrátil, všichnise mu smáli.

  3. Doplň:  V__právěl jsem v__chovatel__, jak jsem uv__děl v lese v__ra. Musíte s peněz__ šetřit. V kleci máme holub__ a páv__. Naši předci kryli střechy šindel__. Co je v tom p__tl__? Na obou břez__ch Vltav__ v__rostly přep__chové hotel__. Dívky mají krásné účes__. Řekni učitel__, aby ti ukázal na obrázku datl__ sup__, čáp__, orl__ a jestřáb__. V__světlili jsme panu v__chovatel__, že ještě nechodíme do škol__.

  4. Napišvesprávnýchtvarech.Zdůvodni pravopis. • V učebnici jsou vyobrazeni(pes, osel, čáp, holub, sokol, orel, lev, tygr, papoušek, koník, komár, ježek, kapr, motýl). • Myslivcišli se (strom, dům, vůz, hřib, dopis, řetěz, kostel, dub, trám, stůl, klas, kůl, šíp).

  5. Doplň správné tvary: Nastaly (mráz). (Příkop) zamrzly. (Špaček a čáp) dávno odletěli. V (úvaly a lesy) ležela mlha. Napsal jsem dopis (Pavel). Kováři kují (řetěz). Lovečtí (pes) se hnali za (jelen). Myslivci šli se (pes).Soused koupil nové (holub).V Africe žijí (lev).Měl zvědavé (dotaz). Most měl čtyři silné (sloup). Ráno krásně zpívají (kos). Zlatník vyzdobil korunu (drahokam).

  6. Kterýmpádemoslovujeme, voláme? Utvořte ho: Pan Svoboda,hoch,pes,občan, kmotr, lev, Libor, pštros.