napoleon bonaparte n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NAPOLEON BONAPARTE PowerPoint Presentation
Download Presentation
NAPOLEON BONAPARTE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
sidney

NAPOLEON BONAPARTE - PowerPoint PPT Presentation

170 Views
Download Presentation
NAPOLEON BONAPARTE
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NAPOLEON BONAPARTE

 2. Spis treści • Dzieciństwo Napoleona • Młodość i wojskowe początki • Kariera wojskowa • Rządy Napoleona • Cesarz Francuzów • Abdykacja • Sto dni Napoleona • Zesłanie i śmierć • Przyczyna śmierci • Ciekawostki • Słowniczek

 3. Dzieciństwo Napoleona Urodził się w Ajaccio na Korsyce 15 sierpnia 1769r. Jego rodzicami byli Letycja i Carlo Maria Buonaparte. Miał 13 rodzeństwa, z których tylko ośmioro nie zmarło we wczesnym dzieciństwie. Letycja Spis treści Carlo Maria

 4. Młodość i wojskowe początki W 1779 roku posłano go do szkoły wojskowej w Brienne. Następnie uczył się w Paryżu. W wieku 15 lat przydzielony został do służby w artylerii. Gdy miał 16 lat, zmarł jego ojciec. W 1793 zdobył twierdze w Tulonie dzięki czemu stał się generałem brygady.

 5. W 1796, w wieku 27 poślubił owdowiałą hrabinę Józefinę de Beauharnais. Zmienił przy tym swoje nazwisko z "Buonaparte" na bardziej francusko brzmiące "Bonaparte". W latach 1796-1797 dowodził wojskami francuskimi w walkach z Austriakami na terenach północnej Italii. Pod jego rozkazami służyły też Legiony Polskie, którymi dowodził gen. Dąbrowski. Spis treści

 6. Kariera wojskowa Podczas wojny z Monarchią Brytyjską Napoleon zaproponował podbicie Indii. W maju 1798 ruszył na Egipt z 38 tysięczną armią żołnierzy i marynarzy. Podbił Maltę i Egipt. Wojska ekspedycyjne spotykały same niepowodzenia: upiorny klimat, choroby tropikalne, zniszczenie floty francuskiej admirała Bruey'ego 2 sierpnia przez eskadrę angielskich okrętów admirała Nelsona u ujścia Nilu , powstanie ludności w Kairze, ingerencja wojsk tureckich, zajęcie Malty przez Anglików.

 7. Ostatecznie Francuzi zmuszeni zostali przez siły turecko-angielskie do kapitulacji w 1801 roku. Po powrocie do Francji Dyrektoriat mianował Napoleona dowódcą Wojskowym Paryża. Po obaleniu Dyrektoriatu Napoleon jako pierwszy Konsul zyskał władzę. Zgodnie z konstytucją konstytucją roku VIII miał ją sprawować przez 10 lat. Spis treści

 8. Rządy Napoleona Po przejęciu dyktatorskiej władzy we Francji Napoleon Bonaparte działał bardzo energicznie. Przede wszystkim, starając się o uzyskanie poparcia arystokracji, ogłosił amnestię dla rojalistycznych emigrantów. Napoleon wprowadził szereg reform usprawniających funkcjonowanie państwa. Wprowadził we Francji m.in. pierwszy na świecie obowiązek nieodpłatnej nauki w szkołach publicznych dla ludzi obu płci wszystkich stanów.

 9. Przyjęcie zasady nominacji sędziów i zaostrzenie walki z rozbojami, fałszerstwami itp. zaowocowało ograniczeniem korupcji i szybkim wzrostem bezpieczeństwa publicznego. Do dziś działa Kodeks Cywilny Napoleona z 1804 r. Ustalał on podstawy ustroju: wolność osobista, równość wobec prawa, laicyzacja, nienaruszalność własności prywatnej. Kodeks ten został przyjęty w wielu państwach. Zreformowanie urzędów skarbowych i wprowadzenie podatków pośrednich od soli, tytoniu i alkoholi przyczyniło się do szybkiej poprawy finansów państwa, co umożliwiło np. wypłatę rent.

 10. Poważnym zastrzykiem dla skarbu państwa była sprzedaż w 1803 r. Stanom Zjednoczonym za 15 milionów dolarów terytorium Luizjany w środkowej części Ameryki Północnej. Napoleon wiedział, że i tak nie zdołałby utrzymać tych rozległych terenów, a zarazem chciał skoncentrować armię na arenie europejskiej. Była to największa transakcja nieruchomościami w dziejach, dzięki której Stany Zjednoczone powiększyły swe terytorium o przeszło dwa miliony kilometrów kwadratowych. Spis treści

 11. Cesarz Francuzów Dla utwierdzenia swej władzy Napoleon koronował się 2 grudnia 1804 r. nacesarza Francuzów. Koronacja odbyła się w Katedrze Notre Dame w Paryżu. Mszę koncelebrowaną prowadził papież Pius VII, a w kluczowym momencie koronacji Napoleon wyjął koronę z rąk papieża i sam włożył ją na swoją głowę. W katedrze w Mediolanie koronował się na króla Włoch.

 12. W latach 1800-1815 Francja prowadziła wojny, w których udział brały wszystkie państwa europejskie w różnych koalicjach. Fronty wojen rozciągały się od Lozbony po Moskwę i od Anglii i Szwecji po Italię. Napoleon walczył w Austrii, Hiszpanii oraz w Niemczech, odnosząc wielkie zwycięstwa i kilka klęsk na morzu. W wielu bitwach pokonał Prusy i Rosję. Po niedoczekaniu się pokojowych propozycji ze strony cara postanowił się wycofać. Armia była atakowana przez oddziały regularnej armii rosyjskiej, Kozaków i partyzantów. Niesprzyjający klimat - mrozy dziesiątkowały wojsko francuskie, które nie było na nie przygotowane. Armia napoleońska straciła bardzo wielu żołnierzy.

 13. W wyniku licznych podbojów Francja w 1812 r. powiększyła swe terytorium do 750 tys. km², mając 44 mln mieszkańców. Przyłączone do niej zostały m.in. Belgia, Holandia, prowincje niemieckie nad Morzem Północnym. Napoleon Bonaparte rozwiódł się z Józefiną, ponieważ nie dała mu ona potomka i ożenił się z córką pokonanego cesarza austriackiego Franciszka II - Marią Ludwiką z którą miał syna, zwanego później Napoleonem II. Spis treści Napoleon II

 14. Abdykacja W1813r. na terytoriach niemieckich nastał czas wojny. Napoleonowi udało się sprowadzić z Francji nową 150-tysięczną armię i nawet początkowo odnosił zwycięstwa. Doznał jednakże sromotnej klęski w wielkiej Bitwie Narodów pod Lipskiem, rozegranej w dniach 16-19 października 1813 roku, w której zginął książę Józef Poniatowski. 31 marca 1814 roku rozpoczęła się okupacja Paryża. Pod wpływem nalegań dowódców Napoleon abdykował na rzecz syna 6 kwietnia. Koalicja przeciwna Napoleonowi zażądała bezwarunkowej kapitulacji, której Napoleon dokonał 11 kwietnia.

 15. Zesłano go na wyspę Elbę, położoną na Morzu Śródziemnym, 20 km od wybrzeża Włoch. Wyspa Elba Spis treści

 16. Sto dni Napoleona Napoleon uciekł z Elby 26 lutego 1815 roku i powrócił do Francji 1 marca. Tak rozpoczęło się słynne 100 dni Napoleona, zakończone ostatecznie jego klęską 18 czerwca 1815 w bitwie pod Waterloona terytorium Belgii. Po tym nieudanym powrocie do władzy Napoleon został zdymisjowany na Wyspę Świętej Heleny. Spis treści

 17. Zesłanie i śmierć Na zesłaniu na Wyspie Świętej Heleny Napoleon przebywał 6 lat. Zmarł 5 maja 1821 r. o godzinie 17.49, w wieku 52 lat. W 1840 r. jego zwłoki przewieziono do Paryża i złożono w sarkofagu w kościele Inwalidów. Sarkofag Napoleona Spis treści

 18. Przyczyna śmierci Przyczyny śmierci Napoleona nie były do końca jasne. Najbardziej powszechne było mniemanie, że cesarz Francuzów został otruty arszenikiem. Badania zakończone w 2007 przez międzynarodowy zespół złożony z naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Szwajcarii wykluczyły jednak tę diagnozę. Ich zdaniem Napoleon cierpiał na zaawansowanego raka żołądka i nawet dzisiejsze nowoczesne metody leczenia nie dałyby mu szans na przeżycie więcej niż roku. Spis treści

 19. Konstytucja francuska 1799 Przyjęta 24 grudnia 1799 ustanawiająca ustrój konsulatu. Sankcjonowała zamach stanu 18 Brumaire`a 1799, dokonany przez Napoleona Bonaparte. Powoływała urząd pierwszego konsula, któremu powierzała pełnię władzy wykonawczej na przeciąg 10 lat. W tym przypadku pełną władzę zyskał Napoleon. Wróć

 20. Ciekawostki • Napoleon sypiał niecałe 3 godziny dziennie. • Na podstawie wypowiedzi, listów i zachowań iloraz inteligencji Napoleona szacuje się na 150(podobnie jak Mozart). • Miał około 168cm wzrostu. Spis treści

 21. Słowniczek Laicyzacja- zeświecczenie różnych poziomów życia społecznego. Luizjana – stan na południu USA, nad Zatoką Meksykańską. Kozacy – określenie odnoszące się początkowo do ludzi zamieszkujących stepy graniczące ze wschodnimi ziemiami Rzeczypospolitej. Spis treści

 22. KONIEC Praca wykonana przez Aleksandrę Rachubka