Ocenianie Kształtujące
Download
1 / 16

Kiedy lekcja jest OK? - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Ocenianie Kształtujące. Kiedy lekcja jest OK?. Kryteria dobrej lekcji związane z OK. Cele NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia) Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Pytania kluczowe Techniki zadawania pytań Praca w parach Ocena koleżeńska Informacja zwrotna Światła . Cele.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kiedy lekcja jest OK?' - sibley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ocenianie Kształtujące

Kiedy lekcja jest OK?


Kryteria dobrej lekcji związane z OK

 • Cele

 • NaCoBeZU (wymagania, kryteria dla ucznia)

 • Powiązanie z wcześniejszą wiedzą

 • Pytania kluczowe

 • Techniki zadawania pytań

 • Praca w parach

 • Ocena koleżeńska

 • Informacja zwrotna

 • Światła


Cele

 • Po co tego uczę?

 • Cel nie może być tajemnicą

 • Cel powinien być wyrażony w języku ucznia

 • Powinien być wyrażony w formie efektu a nie procesu


Nacobezu
NaCoBeZU

odpowiada na pytanie: „Co mam umieć?”

Uczeń:

 • Czuje się bezpiecznie

 • Zwraca szczególną uwagę na to, co nauczyciel będzie oceniał w jego pracy

 • Wie, co powinno się znaleźć w jego pracy

 • Jest zainteresowany późniejszym komentarzem nauczyciela do jego pracy ponieważ wie co nauczyciel oceniał


Nacobezu1
NaCoBeZU

Nauczyciel:

 • Zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub pracy domowej

 • Dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom „nacobezu” do lekcji

 • W czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedział

 • Ma niej skarg uczniów dotyczących oceny pracy


Powi zanie z wcze niejsz wiedz
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą

 • Po określeniu celu lekcji następuje odwołanie się do wiedzy i umiejętności uczniów

 • Wszystko co uczeń może powiązać z wiedzą, którą już posiada, jest dla niego łatwiejsze do zrozumienia

 • Nowa wiedza „przykleja” się do czegoś znanego i już zrozumianego


Pytanie kluczowe
Pytanie kluczowe

 • Bez dobrych pytań nie ma nauczania

  Cechy pytania kluczowego:

 • Pokazuje uczniom szerszą perspektywę zagadnienia

 • Są ściśle związane z celem lekcji

 • Dotyczą głównej problematyki lekcji

 • Mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem

 • Odpowiedź na PK uczeń powinien uzyskać podczas lekcji


Pytanie kluczowe1
Pytanie kluczowe

Ponadto PK powinno:

 • Wzmacniać cele uczenia i przyspieszać ich osiąganie

 • Zainteresować uczniów uzyskaniem odpowiedzi

 • Angażować wszystkich uczniów

 • Stawiać uczniom wyzwanie

 • Pobudzać uczniów do samodzielnego myślenia i poszukiwania odpowiedzi

 • Zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu rozumowania

 • PK uczy twórczego myślenia


Pytania kluczowe przyk ady
Pytania kluczowe – przykłady:

Matematyka:

 • Dlaczego można mnożyć przez zero, a nie można przez nie dzielić?

 • Jak zmierzyłbyś wysokość egipskiej piramidy?

 • Jak trzema cięciami noża podzielić tort na osiem jednakowych kawałków?

  Chemia:

 • Jak dobrać ilość soli, by kiszone ogórki nie były za słone?

 • Dlaczego miś polarny nie rozpuszcza się w wodzie chociaż jest polarny?

  Fizyka:

 • Dlaczego zasada bezwładności może być zabójcza?


Techniki zadawanie pytań

 • Wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź

 • Bez podnoszenia rąk

 • Zadawanie pytań pobudzających do myślenia

 • Para odpowiada, po wcześniejszym ustaleniu odpowiedzi

 • Pytania zadają uczniowie

 • Wykorzystanie błędnych odpowiedzi uczniów by pokazać, w jaki sposób unikać błędnych wniosków lub jakie są typowe błędy na egzaminie


Praca w parach
Praca w parach

 • Daje uczniom poczucie bezpieczeństwa

 • Sprzyja pracy we własnym tempie

 • Nie jest rywalizacją


Ocena kole e ska
Ocena koleżeńska

 • Oszczędność czasu

 • Poczucie odpowiedzialności za proces uczenia się

 • Nauka obiektywności oceniania koleżeńskiego

 • Szybka IZ dla uczniów

 • Praca w parach – wzajemne nauczanie


Informacja zwrotna
Informacja zwrotna

Jej zadaniem jest pomóc uczniowi poprawić pracę i zaplanować dalszą naukę.

 • Wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia

 • Odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia

 • Wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę

 • Wskazówki w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej


Wiat a
Światła

 • Zielone – to już potrafisz

 • Żółte – nad tym jeszcze musisz popracować

 • Czerwone – tego jeszcze nie potrafisz

  Jak działa nauka?


Bibliografia
bibliografia

Biblioteka Akademii SUS:

„Ocenianie kształtujące w praktyce OK” – Danuta Sterna


Koniec
koniec

Dziękuję za uwagę

Iwona Pruszczyk


ad