Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OBIECTIVE PowerPoint Presentation

OBIECTIVE

80 Views Download Presentation
Download Presentation

OBIECTIVE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TESTAREA IN VIVO A EFECTELOR ANTIOXIDANTE ALE UNOR SPECII VEGETALE Renata Maria Popescu1, Maria Bubulică2, George Dan Mogoşanu1, Anca Berbecaru-Iovan1, Cătălina Gabriela Pisoschi1, Johny Neamţu2, Florica Popescu1 1Departament Farmacie II,2Departament Farmacie I, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova OBIECTIVE Evaluareain vivo aacţiunii antioxidante a tincturilor provenite de la speciile vegetale Dorycnium pentaphyllum subsp. herbaceum, şi Carduus acanthoidesla şoareci cu diabet indus experimental cu streptozotocină.Extractul provenit de la Vaccinium myrtillus fost utilizat ca referință, fiind un produs cu potenţial antioxidant recunoscut. MATERIAL SI METODE • Experimentul farmacodinamic s-a efectuat pe cinci loturi de şoareci adulţi Swiss Albino. Diabetul indus prin injectarea unei doze unice de 180 mg/kg streptozotocină, intraperitoneal. Animalele au primitzilnic, la aceeaşi oră, timp de cinci săptămâni extractul vegetal de testat.Loturile constituite astfel˸ • Lot 1 - şoareci cu funcţie pancreatică normală (lot martor sănătos). • Lot 2 - șoareci diabetici netratați (lot martor diabetic). • Lot 3 ˗ șoareci diabetici tratați cu extract din Dorycnii pentaphylli herba20%, 200 mg/kg corp. • Lot 4 - șoareci diabetici tratați cu extract din Cardui acanthoiditis folium 20%, 150 mg/kg corp. • Lot5 ˗ șoareci diabetici tratați cu extract din Myrtilli fructus20%, 150 mg/kg corp. • Hemoliza hematiilor: 0,5 ml sânge total centrifugat 10 min. la 3000 rpm, plasma aspirată, celulele spălate de patru ori cu soluție fiziologică şi centrifugate. Hemoliza produsă cu 2ml apă bidistilată rece, repaus 15 min. la 4° C. Diluarea lizatului cu tampon fosfat 0,01 M, pH 7 și utilizate pentru evaluarea activităților enzimelor antioxidante. • Evaluarea activității superoxid dismutazei (SOD). Activitatea SOD eritrocitar a fost măsurată prin rata de inhibare a oxidării 2-(4-iodofenil)-3(4-nitrofenol)-5-feniltetrazoliu (INT) de superoxidul format în reacția xantin oxidazei (kit RanSOD) . • Evaluarea activității glutation peroxidazei (GPX). Activitatea GPX eritrocitar a fost măsurată din variația absorbţiei la 340 nm după oxidarea GSH de către hidroperoxidul de cumen și reducerii GSSG cu GR și NADPH, H + (kit Ransel). • Evaluarea activității glutation reductazei (GR). Activitatea GR a fost măsurată din scăderea absorbţiei la 340 nm după oxidarea NADPH, H + odată cu reducerea GSSG la GSH (kit Randox GR). • Evaluarea peroxizilor lipidici (POL). Malondialdehida, principalul produs al peroxidării lipidice, reacţionează cu acidul tiobarbituric 20% formând un compus care absoarbe la 532 nm. • Datele au fost evaluate statistic cu ajutorul t-test Two Sample. Diferenţele între valorile parametrilor măsurați au fost interpretate ca fiind semnificative statistic dacă nivelul de semnificație p < 0,05. REZULTATE CONCLUZII • Nivelul SOD cel mai ridicat s˗a obţinut la lotul 3, tratat cu Dorycnii pentaphylli herba, având valori mai mari decât lotul 1, sănătos(p˂ 0.006150321). • GPx a avut cea mai mare activitate la șoarecii diabetici tratați cu extract din Cardui acanthoiditis folium , comparativ cu lotul 1 (p˂ 0.039314526), 2 (p˂0.022285599),3 (p˂ 0.595301193 ) şi 5(0.040875466 ). • Cea mai mare activitate a GR a fost obţinută la lotul 3, faţă de lotul 2 (p˂ 0.020450667), lotul 4 (p˂ 0.147338676) şi 5 (p˂ 0.033692672). • Nivelul plasmatic al peroxizilor lipidici a fost mai mic la șoarecii tratați cu Cardui acanthoiditis folium şi Dorycnii pentaphylli herba comparativ cu grupul 2,diabetic netratat.(p˂ 0.000738825),respectiv 3 (p˂ 0.002255812 ). Extractele vegetale au demonstrat efecte antioxidante importante limitând efectele stresului oxidativ din diabetul zaharat. REFERINTE Bukan N., Sancak B., Lipid peroxidation and scavening enyzmes levels in the liver of streptozotocin-induced diabetic rats, Indian Journal of Biochemistry, 40˸447-450, 2003.