1 / 1

OBIECTIVE

CERCETARI FARMACOLOGICE ASUPRA POTENȚIALULUI ANTIGUTOS AL SPECIEI HIERACIUM PILOSELLA (ASTERACEAE). 1 Oliviu Voştinaru, 1 Irina Cazacu, 1 Cristina Pop, 1 Steliana Ghibu, 2 Mircea Tămaş, 1 Cristina Mogoşan.

kobe
Download Presentation

OBIECTIVE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. CERCETARI FARMACOLOGICE ASUPRA POTENȚIALULUI ANTIGUTOS AL SPECIEI HIERACIUM PILOSELLA (ASTERACEAE) 1Oliviu Voştinaru, 1Irina Cazacu, 1Cristina Pop, 1Steliana Ghibu, 2Mircea Tămaş, 1Cristina Mogoşan 1Disciplina de Farmacologie, Fiziologie şi Fiziopatologie, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, România 2Disciplina de Botanică Farmaceutică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca, România OBIECTIVE MATERIALE SI METODE ► Partea aeriană a speciei Hieracium pilosella a fost recoltată în timpul înfloririi (August) din judeţul Cluj. Din produsul vegetal s-a preparat un extract hidroalcoolic cu alcool de 700 din care s-a obtinut extractul uscat (EUHP) utilizat in testarile farmacologice in dozele de 125, 250 respectiv 500 mg/kg. ► Actiunea uricozurică s-a determinat prin masurarea concentraţiei serice şi urinare a acidului uric precum şi a clearance-ului acestuia la şobolani Wistar. Concentraţia acidului uric a fost determinată printr-o metodă colorimetrică la λ=670 nm, utilizand autoanalizorul VITROS 250 Chemistry System (Johnson and Johnson Clinical Diagnostic) ► Acţiunea antiinflamatoare s-a determinat prin testul edemului labei de şobolan indus cu carrageenina utilizand pletismometrul Ugo Basile 7140. ► Acţiunea analgezică s-a determinat prin testul contorsiunilor induse de acidul acetic la soarece. Studiul de faţă a urmărit investigarea potenţialului antigutos al speciei Hieracium pilosella (Asteraceae), plantă perenă, utilizată în medicina tradiţională în tratamentul unor afecţiuni renale sau inflamatorii, inclusiv în gută. In acest scop, s-au testat acţiunile uricozurică, antiinflamatoare si analgezică la animalele de laborator. Acţiunea uricozurică a extr. uscat din Hieracium pilosella la şobolani Wistar REZULTATE ► Extractul uscat din Hieracium pilosella (EUHP) a determinat la sobolanii tratati o crestere a excretiei acidului uric, clearance-ul acestuia atingand valoarea de 0,614 ml/min la doza de 500 mg/kg. ► De asemenea, administrarea EUHP la sobolani a redus progresia edemului inflamator indus de carrageenina, rezultatele fiind superioare antiinflamatorului de referinta (diclofenacul) la 2 ore, respectiv 3 ore de la producerea inflamatiei. ► Administrarea prealabilă a EUHP la soareci de laborator a redus numarul contorsiunilor induse de administrarea intraperitoneală a acidului acetic, rezultatele fiind insa inferioare analgezicului de referinta. ► In modelele experimentale utilizate, efectele farmacologice urmarite au fost doză-dependente. CONCLUZII REFERINTE Wichtl M, Bisset NG. Herbal drugs and phytopharmaceuticals, Medpharmscientific, Stuttgart, 1994, 355-357 Arafat OM, Tham SY, Sadikun A, Zhari I, Haughton PJ, Asmawi MW. Studiesondiuretic and hypouricemiceffects of Ortosiphonstamineusmethanolextracts in rats. J Ethnopharmacol. 2008, 118:354-360 Morris C.J. Carrageenan-Induced Paw Edema in the Rat and Mouse. Meth Mol Biol. 2003, 225:115. Rezultatele obtinute au confirmat efectele uricozurice, antiinflamatoare şi analgezice ale speciei Hieracium pilosella (Asteraceae), justficând utilizarea sa în tratamentul gutei, citată în medicina tradiţională.

More Related