slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Koszty społeczne chorób psychicznych Przekształcenia opieki psychiatrycznej Andrzej Kowal Specjalistyczny Szpital im. J. Babi ńs kiego Katarzyna Kissimova-Skarbek Uniwersytet Jagielloński. Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach' - shona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Koszty społeczne chorób psychicznychPrzekształcenia opieki psychiatrycznejAndrzej KowalSpecjalistyczny Szpital im. J. BabińskiegoKatarzyna Kissimova-SkarbekUniwersytet Jagielloński
koszty spo eczne chor b psychicznych przedstawiane s w dw ch formach
Koszty społeczne chorób psychicznych przedstawiane są w dwóch formach

Zasobów wykorzystanych lub utraconych (wyrażonych w jednostkach pieniężnych)

Utraconych lat życia z powodu przedwczesnych zgonów lub niesprawności spowodowanych chorobami psychicznymi (wyrażonych w jednostkach czasu)

koszty ekonomiczne dla spo ecze stwa
Koszty ekonomiczne dla społeczeństwa

Trudne do pomiaru

Mierzalne komponenty:

 • Koszty opieki medycznej i społecznej
 • Utrata zatrudnienia
 • Zredukowana produktywność
 • Wpływ na rodzinę i opiekuna pacjenta
 • Poziom przestępczości i bezpieczeństwa
 • Negatywny wpływ dla gospodarki przedwczesnych zgonów
koszty ekonomiczne dla spo ecze stwa c d
Koszty ekonomiczne dla społeczeństwa (c.d.)

Policzone w niektórych krajach:

 • W Stanach Zjednoczonych - zagregowane roczne koszty chorób psychicznych stanowią około 2,5% PKB.

b) W Europie: jako % wydatków na opiekę zdrowotną

 • w Holandii - 23,2%
 • w Wielkiej Brytanii – 22%
obci enie jakie stanowi choroby psychiczne
Obciążenie jakie stanowią choroby psychiczne

Specyficzną formą kosztów społecznych to obniżenie stanu zdrowia.

Zazwyczaj mierzone przy pomocy wskaźników umieralności i chorobowości / zapadalności.

Odpowiednie dla chorób powodujących zgony lub kończące się pełnym wyzdrowieniem.

Dla chorób przewlekłych i powodujących niesprawności takich jak choroby psychiczne – wskaźniki te mają poważne ograniczenia przy ocenie wpływu na społeczeństwo.

utracone lata ycia metoda
Utracone lata życia - Metoda

W ostatnich latach wiele badań koncentrowało się na oszacowaniu bardziej uniwersalnych jednostek pomiaru efektów programów zdrowotnych umożliwiających ich porównywanie oraz uwzględniających nie tylko stratę lat życia z powodu przedwczesnych zgonów ale również i jakość życia.

Jedną z metod w ocenie niesprawności jakie choroby powodują jest podejście Banku Światowego i WHO opracowanego w ramach badania:

Global Burden of Disease (GBD)

Disability-Adjusted Life Year (DALY) (stracone lata życia z uwzględnieniem niesprawności) - miara obciążenia chorobowego społeczeństwa w jednostkach czasu.

daly jest kombinacj dw ch pomiar w
DALY jest kombinacją dwóch pomiarów:

- strat potencjalnych lat życia z powodu przedwczesnych zgonów (YLL - skrót od angielskiej nazwy miary: Years of Life Lost),

- strat lat w zdrowiu z powodu niesprawności wywołanych chorobą lub urazem (YLD - skrót od angielskiej nazwy miary: Years Lived with Disability).

Ważną zaletą jednostek DALY jest stworzenie możliwości pomiaru utraty zdrowia z powodu wszystkich przyczyn (choroby i urazy), według grup wiekowych, płci oraz regionów.

potrzebne dane do wyl iczeni a yll
Potrzebne dane do wyliczenia YLL:

- wiek nastąpienia zgonu,

- ilość zgonów w danym wieku,

- spodziewana długość życia w momencie nastąpienia zgonu.

potrzebne dane do wyl iczeni a y ld
Potrzebne dane do wyliczenia YLD:

- wiek nastąpienia nowego przypadku zachorowania,

- czas trwania choroby,

- wagi niesprawności (% redukcji sprawności w porównaniu do normalnego dla danego wieku stanu zdrowia).

Wagi należy rozumieć w następujący sposób: przykładowo, waga 0,22 oznacza, że rok życia z daną niesprawnością powoduje utratę 22% czasu danego roku (czyli ok. 2.5 miesiąca).

utracone lata ycia
Utracone lata życia

W 1993 roku zostało ocenione przez Harvard School of Public Health we współpracy z Bankiem Światowym i WHO obciążenie społeczeństw świata schorzeniami.

W 1990 roku choroby neuropsychiatryczne stanowiły 10,5% wszystkich utraconych DALY na świecie.

W 2000 roku wyniki opublikowane w Raporcie WHO 2001 wskazują iż stanowiły one już 12,3% wszystkich utraconych DALY.

Analiza trendów wskazuje na radykalny wzrost tego obciążenia w roku 2020 - 15%.

slide11
Obciążenie jakie stanowią choroby neuropsychiatryczne jako procent obciążenia wszystkich choróbŚwiat 2000 rok
slide12
Obciążenie jakie stanowią choroby neuropsychiatryczne jako procent obciążenia wszystkich choróbEuropa 2000 rok
polskie badanie obci enie jakie stanowi depresja i schizofrenia 1995 rok
Polskie badanie: Obciążenie jakie stanowią depresja i schizofrenia (1995 rok):

W 1995 roku w Polsce blisko 595 000 DALY były stracone z powodu depresji i schizofrenii. Stanowiło to ponad 15,8 % wszystkich utraconych w 1995 roku w Polsce DALY z powodu wszystkich chorób, urazów i zatruć.

496 013 DALY (co stanowiło 13,2% wszystkich DALY w Polsce) były stracone z powodu depresji, w tym:

(mężczyźni - 40%; kobiety - 60% wszystkich straconych DALY)

92% całkowitej ilości straconych DALY (u mężczyzn 82% oraz 98% u kobiet) była z powodu niesprawności.

98 233 DALYs były stracone z powodu zgonów i niesprawności spowodowanych schizofrenią, z tego 95% z powodu niesprawności.

(mężczyźni - 52% ; kobiety - 48% wszystkich straconych DALY)

polskie badanie 1995 rok c d
Polskie badanie (1995 rok) (c.d.):

Opracowanie efektywnych programów prewencji wydaje się uzasadnione.

Najważniejsze priorytety wykryte w badaniu mogą być pomocne przy ustalaniu przyszłych potrzebnych zasobów w opiece zdrowotnej i społecznej.

podsumowanie
Podsumowanie

1) Badanie kosztów choroby- pozwala wykryć potencjalne korzyści z wprowadzenia efektywnych programów zdrowotnych w kategoriach zasobów i wydatków możliwych do zaoszczędzenia.

2) Badanie utraconego okresu życia - nie tylko wskaźniki umieralności powinny być uwzględniane w tworzeniu polityki zdrowotnej i planowania finansowego. Niesprawność populacji jest również ważnym czynnikiem, szczególnie w chorobach nie prowadzących do fatalnych konsekwencji.

ad