ekonom k g r n m l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKONOMİK GÖRÜNÜM PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKONOMİK GÖRÜNÜM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

EKONOMİK GÖRÜNÜM - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

EKONOMİK GÖRÜNÜM. Şubat 2012. Ekonomik Görünüm sunumu, her ayın 1. ve 3. haftasında güncellenmektedir. Son Güncelleme: 24.02.2012. İÇİNDEKİLER. A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ 1) MAL TİCARETİ 2) HİZMETLER TİCARETİ C- YATIRIM ORTAMI, YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EKONOMİK GÖRÜNÜM


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekonom k g r n m

EKONOMİK GÖRÜNÜM

Şubat 2012

Ekonomik Görünüm sunumu, her ayın 1. ve 3. haftasında güncellenmektedir.

Son Güncelleme: 24.02.2012

ndek ler
İÇİNDEKİLER

A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ

1) MAL TİCARETİ

2) HİZMETLER TİCARETİ

C- YATIRIM ORTAMI, YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK

D- SERBEST BÖLGELER

E- İKİLİ, BÖLGESEL ve ÇOKLU TİCARET

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide3

A- MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

baz ekonomilere li kin b y me tahminleri
Bazı Ekonomilere İlişkin Büyüme Tahminleri

Kaynak: IMF, OECD, Dünya Bankası, BM

 • IMF, Türkiye’nin 2012 yılında %0,4 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir.
 • 2011 yılının ilk üç çeyreğinde Türkiye, %9,6 oranında büyümüştür.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

d nya ticaretine li kin tahminler
Dünya Ticaretine İlişkin Tahminler

Kaynak: IMF ve DTÖ

 • IMF tahminine göre, dünya toplam mal ve hizmet ticareti hacmi 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %7,5 ve %5,8 oranında artacaktır.
 • Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 2011 yılı için dünya ticaret hacmindeki artışa ilişkin tahminini %6,5’ten %5,8’e indirmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

2012 2014 orta vadeli program hedefleri
2012-2014 Orta Vadeli Program Hedefleri

*Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı - 13/10/2011)

(1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir.

(2) İthal edilen ham petrolün ortalama maliyetini yansıtmakta olup Kalkınma Bakanlığı tarafından tahmin edilmiştir.

 • OVP’nin amacı; büyümeyi sürdürmek, cari işlemler açığını azaltmak, makroekonomik ve finansal istikrarı korumaktır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ba l ca b lgeler ve lkeler tibariyle gsyh geli meleri 2010
Başlıca Bölgeler ve Ülkeler İtibariyle GSYH Gelişmeleri (2010)

Kaynak: TÜİK ve IMF

 • 2010 yılında Türkiye Ekonomisi IMF’in %7,8’lik tahmininin ötesinde %9,0 oranında büyümüştür.
 • Türkiye, 17. büyük ekonomi durumundadır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

y ll k b y me oranlar
Yıllık Büyüme Oranları

* Orta Vadeli Program hedefi

Kaynak: TÜİK

 • Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ülkelerden biridir. Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi durumundadır. 2002-2010 döneminde ortalama büyüme oranı %5,1 olmuştur. 2011 yılının büyüme beklentisi %7,5’tir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ki i ba na d en gsyh
Kişi Başına Düşen GSYH

Kaynak: Dolar değeri TÜİK, PPP Dolar değeri Dünya Bankası

Kişi başına düşen gelir, son 8 yılda 3 katına çıkmış, 3.492 dolardan 10.067 dolara yükselmiştir. Satın alma gücü paritesine (PPP) göre ise, kişi başına gelir, 15 bin doları aşmıştır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

kapasite kullan m oran
Kapasite Kullanım Oranı (%)

Kaynak: TCMB

 • 2012 Şubat ayında kapasite kullanım oranı %72,9 olarak gerçekleşmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

sanayi retim endeksi
Sanayi Üretim Endeksi

Kaynak: TÜİK

 • Sanayi üretim endeksi 2011 Aralık ayında 141,2 olmuş, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 oranında artmıştır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

enflasyon bir nceki y l n ayn ay na g re
Enflasyon (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)

Kaynak: TÜİK

 • 2011 yılında enflasyon oranı %10,4 olarak gerçekleşmiştir.
 • 2012 yılı Ocak Ayında Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE %10,6, ÜFE %11.1 oranında gerçekleşmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

reel efektif d viz kuru 2003 100
Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)

  Kaynak: TCMB

 • 2012 yılının Ocak ayı sonu itibariyle 2011 yılının aynı ayına göre, TL reel olarak TÜFE bazlı endekse göre %7,7 ve ÜFE bazlı endekse göre %8,2 oranında değer kaybetmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

kredilerin ve t ketici kredilerinin geli imi milyar tl
Kredilerin ve Tüketici Kredilerinin Gelişimi (Milyar TL)
 • Tüketici Kredileri Ocak ayında aynı kalırken, toplam krediler bir önceki aya kıyasla azalmıştır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

cds primleri 2011 4 eyrek 5 y l vadeli
CDS Primleri (2011 4. Çeyrek, 5 yıl vadeli)

Kaynak: CBE Capital Markets Review 23 Şubat 2012

* CDS primi yükseldikçe, algılanan risk düzeyi artmaktadır.

 • Türkiye’nin CDS primleri çoğu Avrupa ülkesi ile kıyaslanmayacak derecede düşüktür.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

mali piyasalar
Mali Piyasalar
 • Türk Bankacılık Sektöründe Eylül 2011 itibarıyla 194.739 kişi istihdam edilmekte olup, sektör 10.501 adet şube ile faaliyet göstermektedir.
 • Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2011 yılının dokuz aylık döneminde %20,6 oranında artarak 1.214 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.
 • Likit aktifler, zorunlu karşılık oranlarındaki yükselme sonucunda %62,3 oranında artmıştır.
 • Türk Bankacılık Sektörü, Eylül 2011 itibarıyle, banka, diğer mali kuruluşlar ve off-shore şubeler dahil, 31 yabancı ülkede faaliyet göstermektedir.
 • Türkiye’nin Sermaye Yeterliliği Rasyosu 2011 Eylül ayı itibariyle %16,4 düzeyindedir. Rasyoda azalış trendi görülmekle birlikte; asgari yasal sınır olan %8’in, BDDK tarafından uygulanmakta olan %12’lik hedef rasyo düzeyinin, ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkedeki değerin üzerindedir.
 • Yasal özkaynakların %90,6’sı, kaliteli özkaynak unsuru olarak nitelendirilen ana sermayeden oluşmaktadır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ab tan ml b t e a gsyh
AB Tanımlı Bütçe Açığı / GSYH (%)

* 2009

 • Türkiye’nin AB tanımlı bütçe açığının GSYH’ye oranı 2009 yılında %6,7 olmuştur.
 • 2010 yılında 22 AB ülkesinde bu oran, Maastricht kriteri olan %3’ü geçmiştir.
 • 2010 yılında genel yönetim bütçe açığının GSYH’ye oranı %3,6 olmuştur. Ayrıca, 2011 yılında merkezi yönetim bütçe 17,4 milyar TL açık vermiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

kamu borcu gsyh
Kamu Borcu / GSYH (%)
 • Türkiye’nin borç oranı, 2010 yılı itibariyle, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %42,2 düzeyinde ve 18 AB Ülkesinden daha düşüktür.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

demeler dengesi
Ödemeler Dengesi

Kaynak: TCMB

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

sizlik oranlar
İşsizlik Oranları (%)

Kaynak: TÜİK

 • İşsizlik oranları, kriz öncesi seviyesine dönmüştür.
 • İşsizlik oranı, 2011 Kasım ayında Avro Bölgesinde ortalama %10,4 olmuştur. 16 AB Ülkesinde işsizlik oranı Türkiye’den yüksektir.
 • Türkiye’de işgücüne katılma oranı, 2011 Kasım döneminde %49,4’tür.
 • Türkiye, Avrupa’daki 5. büyük işgücüne sahip ülkedir. (2009, Dünya Bankası)

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

n fus potansiyeli 2010
Nüfus Potansiyeli (2010)

Kaynak: Dünya Bankası ve TÜİK

* Türkiye’ye ilişkin veriler 2011, ÇHC’ye ilişkin veriler 2009 yılına aittir.

 • Türkiye’de nüfus 74,7 milyon kişi olup, bunun yarısı 29,7 yaşının altındadır.
 • Nüfus artış hızı; Türkiye’de %1,36, AB Ülkelerinde ortalama %0,28 ve Almanya’da negatif %0,24’tür. (Türkiye verisi 2011 yılına aittir.)

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

b y yen pazar dinami i
Büyüyen Pazar Dinamiği
 • Hanelerde cep telefonu bulunma oranı: %91,9
 • İnternete erişim imkanı olan hane oranı: %42,9
 • İnternete erişim imkanı olan girişimler: %90,9
 • Hanelerde masaüstü bilgisayar bulunma oranı: %34,3
 • Hanelerde taşınabilir bilgisayar bulunma oranı: %22,6
 • Hanelerde dijital kamera/fotoğraf makinesi bulunma oranı: %27,8
 • Hanelerde yazıcı bulunma oranı: %14,0
 • Taşıt sahipliği oranı %21,5’tir. (2011)

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide23

B- DIŞ TİCARETİN GÖRÜNÜMÜ

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide24

I) MAL TİCARETİ

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

mal ticaret hedefleri
Mal Ticaret Hedefleri

*Gerçekleşme (Kaynak: TÜİK)

**Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı - 13/10/2011)

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

t rkiye nin k resel mal hracat ndaki pay
Türkiye'nin Küresel Mal İhracatındaki Payı
 • Türkiye’nin dünya mal ihracatındaki payı binde 7,9 düzeyindedir.
 • 2010 yılında Türkiye’nin çevresindeki bölgelerde devam eden siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle iç pazar büyümede daha büyük bir rol oynamıştır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

d ticaret hacmi gsyh
Dış Ticaret Hacmi/GSYH (%)
 • Türkiye’nin dış ticaret hacminin GSYH’ye oranı 2010 yılında %40,7 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye, uluslararası ticarette dünya ile entegrasyonu büyük ölçüde sağlamıştır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

d ticaretin geli imi
Dış Ticaretin Gelişimi

2008 - 2011

* Enerji, 27. fasıla karşılık gelmektedir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

2011 Yılında, 2010’un aynı dönemine kıyasla;

 • İhracat ve ithalat sırasıyla %18,5 ve %29,8 oranında artış kaydetmiştir.
 • Dış ticaret açığı % 47,7’lik artışla105,9 milyar dolara yükselmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

hracat n ve thalat n ayl k geli imi
İhracatın ve İthalatın Aylık Gelişimi

2011 Aralık ayında, 2010 Aralık ayına göre, ihracat %5,0 oranında artarak 12,5 milyar dolar, ithalat ise değişmeyerek 20,6 milyar dolar olmuştur.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

geni ekonomik gruplar n s n flamas sna
Geniş Ekonomik Grupların Sınıflaması (SNA)

İHRACAT

İTHALAT

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ba l ca hra r nleri
Başlıca İhraç Ürünleri

* Değişim ihracata göredir.

Kaynak: TÜİK

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ba l ca thal r nleri
Başlıca İthal Ürünleri

* Değişim ithalata göredir.

Kaynak: TÜİK

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

hracat ve thalatta lk be lke 2011 y ll k
İthalatımızda İlk 5 Ülke (% Pay) İhracat ve İthalatta İlk Beş Ülke (2011-Yıllık)

İhracatımızda İlk 5 Ülke (% Pay)

Kaynak: TÜİK

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

hracat n b lgesel da l m
İhracatın Bölgesel Dağılımı

Kaynak: TÜİK

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

thalat n b lgesel da l m
İthalatın Bölgesel Dağılımı

Kaynak: TÜİK

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

tarife oranlar
Tarife Oranları

Kaynak: DTÖ Tarife Profilleri 2010

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide37

2) HİZMETLER TİCARETİ

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

hizmetler sekt r ne li kin hedefler
Hizmetler Sektörüne İlişkin Hedefler
 • Turizm:Ülkeye gelen turist sayısının artırılması yanında, hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, doğal sermayeyi koruyan ve sürdürülebilir kılan, ülkemiz turizminin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapının oluşturulması
 • İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri:Ülke ekonomisi ve sosyal gereksinimlere uygun, ileri teknoloji ve uluslararası kurallara uyumlu, çevreye duyarlı, katma değeri, döviz girdisi ve istihdamı yüksek ve bu doğrultuda hizmet kalitesi, beşeri ve fiziki sermayesi gelişmiş bir sektör yapısı oluşturmak
 • Ticaret Hizmetleri: Rekabetçi bir ortamda verimlilik artışının sağlanması, faaliyet hacminin büyütülmesi, teknoloji ve yenilikçiliğin özendirilmesi

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

t rkiye nin k resel hizmet hracat ndaki pay
Türkiye'nin Küresel Hizmet İhracatındaki Payı (%)

Kaynak: DTÖ,TCMB

 • Türkiye’nin küresel hizmet ihracatındaki payı 2010 yılında binde 92 düzeyindedir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

demeler dengesi hizmet kalemleri
Ödemeler Dengesi-Hizmet Kalemleri

Kaynak: TCMB

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

eyrek d nemler tibariyle turizm statistikleri
Çeyrek Dönemler İtibariyle Turizm İstatistikleri

Çıkış yapan ziyaretçi sayısı

Kaynak: TÜİK

 • Avrupa’da en çok ziyaret edilen ülkedir.
 • Türkiye’nin turist başına geliri 2010’da %18 ve 2011’de %1 artmıştır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

yurtd nda m teahhitlik hizmetleri
Yurtdışında Müteahhitlik Hizmetleri

Sektörün ekonomiye katkıları: Döviz girdisi, ihracata katkı, istihdama katkı, teknoloji transferi, makina parkına etki, dışa açılma sürecine etki

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 • Dünyanın en büyük 225 müteahhitlik şirketinden 31’i Türk firmasıdır.
 • Türkiye, bu bakımdan Çin’den sonra 2. sırada yer almaktadır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

lojistik
Lojistik
 • Avrupa’nın en büyük kamyon filosu (45 bin adet kamyon ve 1.420 şirket)
 • 2011 yılında yaklaşık 1 milyon uçuş
 • (Taşınan 2,3 milyon ton yük ve 117 milyon kişi)
 • Dünyadaki 25. büyük deniz filosu
 • 45 havaalanı ve 51 liman
 • Bölünmüş yolların toplam uzunluğu 15 bin km’ye çıkarılacaktır.
 • Hızlı Tren Projeleri süratle devam etmektedir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

enerji
Enerji

Türkiye, enerji üreticisi ve tüketicisi bölgeler arasında önemli bir enerji üssüdür.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide45

C- YATIRIM ORTAMI, YABANCI SERMAYE ve TEŞVİK

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

yat r mlar n kar l kl te viki ve korunmas
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
 • 82 ülke ile imzalanan ve 73 adedi yürürlüğe giren YKTK Anlaşmaları ile;
 • Taraf ülkeler arasındaki uluslararası doğrudan yatırımların artmasını teşvik etmek;
 • Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde; uluslararası doğrudan yatırımların doğrudan ve dolaylı kamulaştırmalara karşı uluslararası hukuk çerçevesinde korunmasını sağlamak;
 • Ev sahibi ülkenin yabancı yatırımcılara ve bunların yatırımlarına “milli muamele” ve “en çok kayırılan ulus muamelesi”ne tabi olarak adil ve eşit bir muamelede bulunmasını güvence altına almak;
 • Yabancı yatırımcıların elde ettiği karların ve diğer gelirlerin gecikme olmaksızın transfer edilmesini güvence altına almak;
 • Yabancı yatırımcı ile ev sahibi devlet arasında çıkan uyuşmazlıklarda uluslararası tahkim seçeneğini çözüm yolu olarak sunmaktır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ifte vergilendirmeyi nleme anla malar
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları

ABD; Almanya; Arnavutluk; Avusturya; Avusturya (Revize); Azerbaycan; BAE; Bahreyn; Bangladeş; Belçika; Beyaz Rusya; Bosna Hersek; Bulgaristan; Cezayir; Çek Cumhuriyeti; Çin Halk Cumhuriyeti; Danimarka; Endonezya; Estonya; Etiyopya; Fas; Finlandiya; Fransa; Güney Afrika; Güney Kore; Gürcistan; Hindistan; Hırvatistan; Hollanda; İngiltere; İran; İrlanda; İspanya; İsrail; İsveç; İtalya; Japonya; Katar; Kazakistan; Kırgızistan; Kuveyt; K.K.T.C.; Letonya; Litvanya; Lübnan; Lüksemburg; Macaristan; Makedonya; Malezya; Mısır; Moğolistan; Moldova; Norveç; Özbekistan; Pakistan; Polonya; Portekiz; Romanya; Rusya; S. Arabistan; S. Arabistan (Hava Taşıma); Sırbistan-Karadağ; Singapur; Slovakya; Slovenya; Suriye; Sudan; Tacikistan; Tayland; Tunus; Türkmenistan; Ukrayna; Umman; Ürdün; Yemen; Yunanistan

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

t rkiye de yat r m ortam
Türkiye’de Yatırım Ortamı

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

letme a ma s resi
İşletme Açma Süresi

Kaynak: Invest In Turkey

 • Bir işletme açma süresi, Türkiye’de sadece 6 gün sürmektedir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

kalifiye g c ne eri me mkan
Kalifiye İşgücüne Erişme İmkanı

Kaynak: Invest In Turkey

 • Puanlama, 0 ile 10 arasında yapılmaktadır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

finans sekt r nde effafl k
Finans Sektöründe Şeffaflık

Kaynak: Invest In Turkey

 • Puanlama, 0 ile 10 arasında yapılmaktadır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

yabanc yat r mlar n sekt rlere g re da l m
Yabancı Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı

Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi Tablosu

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

yabanc yat r mlar n lkelere g re da l m
Yabancı Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı

Kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi Tablosu

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

te vik sistemi
Teşvik Sistemi
 • Mevcut teşvik sistemimiz üç ayaklı bir yapıya sahiptir:
 • Genel teşvik sistemi
 • Bölgesel teşvik sistemi
 • Büyük ölçekli projelere dönük teşvik sistemi

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

te vik
Teşvik

Kaynak: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide56

D- SERBEST BÖLGELER

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

serbest b lgelerin sa lad avantajlar
Serbest Bölgelerin Sağladığı Avantajlar
 • Üretici Kullanıcılar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkânı
 • Orta ve Uzun Vadede Geleceği Planlayabilme İmkânı
 • Kâr Transferi İmkânı
 • Ticaret Kolaylığı İmkânı
 • Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkânı
 • AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkânı
 • Eşitlik Prensibi
 • Zaman Kısıtlaması Bulunmaması
 • Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Serbestçe Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkânı
 • Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkânı
 • Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Erişim İmkânı
 • Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi
 • Stratejik Avantaj
 • Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkânı
 • Tedarik Zinciri İmkânlarından Yararlanma Kolaylığı

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

serbest b lgeler
Serbest Bölgeler
 • 19 Serbest Bölgede 2011 yılında toplam 54.022 kişi istihdam edilmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

serbest b lgelerin ticaret hareketleri
Serbest Bölgelerin Ticaret Hareketleri

Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

 • 2010 yılında Serbest Bölgelerin toplam ticaret hacmi 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
 • 2011 yılında ise Serbest Bölgelerdeki toplam ticaret hacmi %22 oranında artarak 22,7 milyar dolara yükselmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

serbest b lgelerde sekt rel yo unla ma
Serbest Bölgelerde Sektörel Yoğunlaşma

Kaynak: Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ticari li kiler
Ticari İlişkiler
 • İkili Ticari İlişkiler

Avrupa, Asya-Pasifik, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Amerika

 • Bölgesel ve Çoklu Ticari İlişkiler

AB, EİT, D8, KEİ, İKÖ, İSEDAK

 • Çok Taraflı Ticari İlişkiler

DTÖ, OECD, ACTA

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

hracat n zel b lgelere g re da l m
İhracatın Özel Bölgelere Göre Dağılımı

* Henüz STA’ları yürürlüğe girmeyen Lübnan ve Morityus hariç

Kaynak: TÜİK

2011 yılında OECD Ülkelerine ihracat %16,5 ve STA imzalanan ülkelere ihracat %7,2 oranında artmıştır. Seçilen özel bölgeler içerisinde en hızlı artış %30,1 ile BDT’ye yönelik ihracatta görülmüştür. EFTA’ya olan ihracatımız ise %21,5 oranında gerilemiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ab ile kronolojik geli im
AB ile Kronolojik Gelişim
 • 12 Eylül 1963: Ankara Anlaşması
 • 13 Kasım 1970: Katma Protokol’ün imzalanması
 • 1 Ocak 1973: Katma Protokol’ün yürürlüğe girmesi
 • 14 Nisan 1987: Üyelik başvurusu
 • 5 Mart 1995: Gümrük Birliğini tesis eden Ortaklık Konseyi Kararı
 • 10-11 Aralık 1999: Helsinki Zirvesinde adaylık statüsü tanınması
 • 8 Mart 2001: İlk Katılım Ortaklığı Belgesi
 • 17 Aralık 2004: Brüksel Zirvesinde müzakerelere başlama kararı
 • 3 Ekim 2005: Müzakerelere başlanması
 • 20 Ekim 2005: Tarama sürecinin başlaması
 • 13 Ekim 2006: Tarama sürecinin bitimi

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ab kat l m m zakereleri s reci
AB Katılım Müzakereleri Süreci

1 Fasıl için müzakereler geçici olarak açılıp kapanmıştır.

 • Bilim ve Araştırma

12 Fasıl için müzakereler açılmıştır. Ancak kapanış kriteri getirilmiştir.

 • İşletme ve Sanayi Politikası,
 • İstatistik,
 • Mali Kontrol,
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması,
 • Trans-Avrupa Şebekeleri,
 • Fikri Mülkiyet Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı,
 • Bilgi Toplumu ve Medya,
 • Vergilendirme,
 • Çevre,
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

2 Fasıl için müzakere pozisyon belgemiz iletilmiştir. AB Ortak Pozisyon Belgesi beklenmektedir.

 • Eğitim ve Kültür,
 • Ekonomik ve Parasal Politika

8 Fasıl için müzakerelere açılabilmesi için getirilen açılış kriterlerinin karşılanması gerekmektedir.

Diğer fasıllarda Tarama Sonu Raporu beklenmektedir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

ab ile d ticaretin geli imi
AB ile Dış Ticaretin Gelişimi

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

sta lkeleri
STA Ülkeleri
 • Mısır
 • Arnavutluk
 • Gürcistan
 • Karadağ
 • Sırbistan
 • Şili
 • Ürdün
 • Lübnan*
 • Morityus*

(*) İç Onay Sürecinde

 • EFTA (Norveç, İsviçre, İzlanda Liechtenstein)
 • İsrail
 • Makedonya
 • Hırvatistan
 • Bosna Hersek
 • Filistin
 • Tunus
 • Fas
 • Suriye

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

sta lkeleri ile ticaret
STA Ülkeleri ile Ticaret
 • Yürürlükte olan 16 STA kapsamındaki ihracatımız 2011 yılında %7,2 oranında artmıştır.
 • Bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı %10’dur.
 • 2002 yılında STA ülkeleri karşısında 1,5 milyar dolar civarında ticaret açığı verilirken, 2011 yılında 1,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide69

Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı

Halihazırda130 temsilcilik ve 6 ofiste 198 Ticaret Müşaviri/Ataşesi görev yapmaktadır.

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

slide70

AMERİKA

Buenos Aires

Karakas

Mexico City

Ottava

Santiago

Vaşington

Houston

Los Angeles

New York

Sao Paulo

Şikago

Toronto

Miami

San Francisco

Seattle

AFRİKA

Kahire

Nairobi

Pretoria

Rabat

Trablus

Tunus

Kazablanka

Abuja

Addis Ababa

Akra

Cezayir

Dakar

Darüsselam

Hartum

İskenderiye

ASYA

Taşkent

Tokyo

Ulan Bator

Yeni Delhi

Almatı

Guangzhou

Hong Kong Karaçi

Mumbai

Şangay

Georgetown

GEORGETOWN

Astana

Aşkabat

Bangkok

Bişkek

Cakarta

Duşanbe

Hanoi

İslamabad

Kabil

Kuala Lumpur

Manila

Pekin

Seul

Singapur

AVRUPA/KAFKASYA

AB

DTÖ

OECD

Atina

Bakü

Belgrad

Berlin

Bern

Bratislava

Brüksel

Budapeşte

Bükreş

Dublin

Helsinki

Kiev

Kişinev

Kopenhag

Lahey

Lizbon

Lefkoşa

Londra Lubliyana

Madrid

Minsk

Moskova

Oslo

Paris

Podgorica

Prag

Priştine

Roma

Saraybosna

Sofya

Stokholm

Tiflis

Tiran

Üsküp

Varşova

Viyana

Zagreb

Barselona

Batum

Düsseldorf

Hamburg

Hannover

Kazan

Marsilya

Milano

Münih

Novorossisk

Odessa

Rotterdam

Selanik

St. Petersburg

Stutgart

Birmingham

Krasnodar

Novosibirsk

Yekaterinburg

EKONOMİ BAKANLIĞI

YURT DIŞI TEŞKİLATI

ORTA DOĞU

Daimi Temsilci Yardımcılığı

Abu Dhabi

Amman

Bağdat

Beyrut

Doha

Kuveyt

Manama

Muskat

Riyad

Sana

Şam

Tahran

Tel Aviv

Basra

Cidde

Dubai

Erbil

Halep

Kudüs

Musul

Tebriz

Ticaret Müşavirliği

AVUSTRALYA

Ticaret Ataşeliği

Sidney

Melbourne

İrtibat Büroları

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı

gelece e d n k al malar
Geleceğe Dönük Çalışmalar
 • İhracata Dönük Üretim Stratejisi ve Girdi Tedarik Stratejisi
 • Pazara Giriş Çalışmaları
 • İhracatın Desteklenmesi
 • Ticaret Politikaları Savunma Araçları
 • Yatırımı Teşvik Sistemi
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi
 • Ticaret Anlaşmaları
 • Yeni Nesil Serbest Bölgeler
 • Hizmet Ticareti ve Dış Yatırımlar
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi
 • Yurtdışı Teşkilatının Güçlendirilmesi

Şubat 2012 Ekonomi Bakanlığı