slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IMMIGRACIÓ, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
IMMIGRACIÓ, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

IMMIGRACIÓ, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

IMMIGRACIÓ, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT. L’IMMIGRANT COM A SUBJECTE POLÍTIC INDIVIDUAL I GRUPAL:. En la participació política dels immigrants cal fer una diferenciació entre: Els drets relatius a pretensions substantives de reconeixement ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

IMMIGRACIÓ, PARTICIPACIÓ POLÍTICA I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

L’IMMIGRANT COM A SUBJECTE POLÍTIC INDIVIDUAL I GRUPAL:

 • En la participació política delsimmigrants cal fer una diferenciació
 • entre:
 • Elsdretsrelatius a pretensions substantives de reconeixement,
 • lligades a la protecció de la identitat cultural. Sónelsdretsculturals.
 • Per ex. exenció de lleis que penalitzendeterminadespràctiques
 • culturals “external rules”. Restringeixen la llibertatdels no membres
 • per protegir la cultura delsmembres de al comunitat.
 • Drets de representació política a través delsqualss’assegura la
 • veu i presència pública de les demandes delscol·lectius
 • discriminats o originàriamentsotrepresentats. Són la flexibilització
 • del sistema originari de representació (quotes de representació,
 • mecanismesd’assignaciódirecte, etc.)
slide3

L’IMMIGRANT COM A SUBJECTE POLÍTIC INDIVIDUAL I GRUPAL:

 • Les organitzacions polítiques i d’interès nacional poden articular
 • mecanismes interns de promoció per facilitar l’accés dels immigrants
 • als òrgans de les seves estructures organitzatives.
 • A través de tècniques similars
 • a les utilitzades amb altres grups minoritzats o minoritaris

Com hauria d’organitzar-se la representació política per aconseguir una millor integració social i política dels grups socials

slide4

REFORMES LEGALS I INSTITUCIONALS PER CIMENTAR UNA

DEMOCRÀCIA INCLUSIVA

Dues vies d’equiparació de drets polítics dels estrangers

Nacionalització

Ampliació dels drets polítics als residents no nacionals

- És llarg i complex

És coherent amb el propi principi democràtic

- Manca d’interès per aquesta via

Millora la representativitat dels grups

slide5

REFORMES LEGALS I INSTITUCIONALS PER CIMENTAR UNA

DEMOCRÀCIA INCLUSIVA

Firma i ratificació del Conveni Europeu sobre la participació dels Estrangers en la vida pública local en vigor des del 1997:

,Compromís dels signataris de concedir el dret de sufragi acatiu i pasiu en les eleccions locals a tot estranger que compleixi les mateixes condicions que s’apliquen als nacionals i hagi residit en l’Estat en qüestió durant al menys els 5 anys anteriors a les eleccions, sense que l’exercici del dret quedi sotmes a condició de reciprocitat

slide6

REFORMES LEGALS I INSTITUCIONALS PER CIMENTAR UNA

DEMOCRÀCIA INCLUSIVA

Reconeixement del sufragi actiu i passiu als estrangers no comunitaris en les eleccions locals

Firma i ratificació del Conveni de 1992

 • Reforma de la Constitució:
 • La reciprocitatés un obstacle que impossibilital’accés al sufragi local d’immigrants de gran nombre d’Estats.
 • Dificultatsderivades de la reticència política reobrirdeterminadesqüestions que ambl’aprovació de la CE van quedar cancel·lades.

Millorar les vies d’adquisició de la nacionalitat espanyola o la doble nacionalitat

slide7

Sufragi actiu

Elegibiliat

Canviar les lleis orgàniques, tant de la LOEX com del Règim electoral General, adicionant la titularitat del dret al vot dels estrangers en l’àmbit municipal

slide8

Eleccions autonòmiques: debat a llarg termini sobre les diferents esferes de la ciutadania política, entesa com a ciutadania multilateral.

Drets fonamentals de participació dels estrangers en situació d’irregularitat administrativa, com a mecanismes mínims de protecció en front a abusos, l’explotació i la indefensió que genera la irregularitat.

Impuls de l’activitat dels òrgans de participació i consulta d’àmbit estatal i autonòmic (Foro per a la integració social dels immigrants) en els que les associacions d’immigrants estan representades per reforçar la implicació dels immigrants en el disseny de les polítiques que els hi afecten.

slide9

Millora de la col·laboració i la coordinació vertical entre les Administracions Públiques, en tres línies:

Sistematització, ordenament i l’enquadrament en la política d’immigració dels convenis (bilaterals) subscrits entre les comunitats autònomes i l’Estat per garantir le aportacions financeres de l’Estat dirigides a fer front a les despeses sobrevingudes de l’atenció socials dels immigrants.

Redefinir l’activitat, funcionament i la regulació de l’organisme específicament per canalitzar la coordinació vertical en matèria de polítiques d’immigració, el “Consejo Superior de Política de Inmigració”.

Millores de coordinació entre CCAA

Cal replantejar-se un marc de reflexió més profund en que es redefineixin les dimensions essencials de l’actuació de les CCAA perquè aquestes puguin intervenir en el disseny i gestió de les polítiques.

slide10

LA REALITAT DE LA INTEGRACIÓ POLÍTICA EN PAÏSOS

DEL NOSTRE ENTORN

Fins el 2004 model caracteritzat pel multiculturalisme i la tolerància.

Els Països Baixos

Els responsables de les polítiques d’integració són els municipis.

Dret a les eleccions locals de tots els estrangers

Integració social

Signatura d’un contracte. Procés individual

Acollida

Inserció laboral

Política local coordinada

Retorn voluntari

slide11

LA REALITAT DE LA INTEGRACIÓ POLÍTICA EN PAÏSOS

DEL NOSTRE ENTORN

Bèlgica

Dret a les eleccions locals de tots els estrangers, sense dret a ser elegibles.

Comunitat flamenca: influïda per les idees multiculturals.

Comunitat valona: segueix el model francés assimilacionista.

Principis que regeixen el model d’Integració segons el model belga

Promoció de possibles ajustaments: relacionats amb la modernitat, emancipació i veritable pluralisme

Respecte a la diversitat cultural com a enriquiment mutu

Assimilació: quan ho requereixi l’ordre públic

slide12

LA REALITAT DE LA INTEGRACIÓ POLÍTICA EN PAÏSOS

DEL NOSTRE ENTORN

Model que ha anat del multiculturalisme cap a l’assimilacionisme.

Suècia

Participació cívica: associacions i sindicats

Participació política

Dret a votar dels residents legals amb més de 3 anys en les eleccions municipals i regionals.

Participació en determinats referèndums

Representativitat acceptable en els partits polítics

Progressiva baixa participació en les eleccions de la població immigrada

slide13

LA REALITAT DE LA INTEGRACIÓ POLÍTICA EN PAÏSOS

DEL NOSTRE ENTORN

Model multicultural i pluralista

Regne Unit

Important participació cívica: associacions d’immigrants

Participació política

Autònoma organització cívica dels grups d’immigrants.

La major part de la població immigrada està nacionalitzada amb plens drets polítics

L’Administració disposa d’un ampli de marge de discrecionalitat per ajustar les normes d’immigració i asil en la seva aplicació concreta

La nacionalització comporta una sèrie de proves i tests

slide14

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Rambla Guipúscoa 77-79, Baixos 1a 08020 Barcelona

Tel/Fax 93 278 19 82

Web: www.edas.cat

E-mail: edas@edas.cat