Download
wau bulan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wau Bulan PowerPoint Presentation

Wau Bulan

725 Views Download Presentation
Download Presentation

Wau Bulan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wau Bulan Kumpulan: Rabiatul, Amni, Ellysa dan Batrisyia

  2. Asalnya Wau bulan berasal dari Malaysia dan ia adalah wau yang paling popular di Malaysia.Wau dan layang-layang berbeza sedikit. Layang-layang yang kita selalu main agak kecil daripada wau.

  3. Bahan-bahan Bahan-bahan yang diperlukan: • Benang • Kertas • Gam • Pisau raut Kertas Benang Gam Pisau Raut

  4. Cara memainkan Cara untuk bermain wau memerlukan dua orang . Seorang akan memegang wau dan seorang lagi akan memegang tali . Apabila angin bertiup, tali itu akan ditarik melawan angin dan dengan cara menghulur dan menarik talinya hingga tinggi di udara .

  5. Maklumat menarik Ini ciri wau bulan di dalam duit syiling 50 sen di negara Malaysia. Busur diletakkan di bahagian belakang wau.

  6. Video

  7. Kuiz 1. Apakah barang-barang yang diperlukan? a. Pisau raut, Benang, Kertas, Gam b. Kertas, benang, c. Benang, Kertas, Gam d. Pisau raut, gam, kertas

  8. 2. Mengapakah dua pemain diperlukan untuk bermain wau? a. Untuk memegang tali b. Untuk memegang wau dan tali c. Untuk memegang wau d. Kesemua

  9. Tahniah!

  10. Terima kasih!