semiologie medical n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SEMIOLOGIE MEDICALĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SEMIOLOGIE MEDICALĂ

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 25
shel

SEMIOLOGIE MEDICALĂ - PowerPoint PPT Presentation

209 Views
Download Presentation
SEMIOLOGIE MEDICALĂ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

 2. INTRODUCERE

 3. SEMIOLOGIA medicală reprezintă în învăţământul medical puntea de legătură între disciplinele preclinice şi cele clinice.

 4. „Zeii au aşezat diagnosticul înaintea terapiei”. Hippocrate

 5. ARTA MEDICALĂ parcurge mai multe etape (după Haţieganu): 1. recunoaşterea bolii - semne = semiologia medicală - simptome (propedeutica) 2. diagnosticul - clinic - paraclinic 3. tratamentul - general (dietetic) - balneofizokinetoterapeutic 4. recuperarea medicală

 6. În medicina modernă: PROFILAXIA (prevenţia) ~ ex. ASCL!

 7. Simptomul = un fenomen subiectiv resimţit de bolnav (durerea, febra, greaţa etc.) • Semnul = elementele observate de medic prin metode semiologice Analiză Sinteză (inspecţie, palpare, percuţie, auscultaţie) • Sindromul = Diagnostic pozitiv diferenţial prognostic Tratament

 8. APROPIEREA faţă de bolnav consemnată în F.O. FO- document a) clinicdiagnostic b) ştiinţificlucrări, monografii c) juridicColegiul Medicilor

 9. DATE GENERALE (informaţii personale) •     nume, prenume (iniţialele!) •     vârstă •     sex •     profesie (dacă este relevantă Dg) •     data internării (urgenţă? cronic?)/Dg. • ANAMNEZA • STAREA (EX. OB.) • EVOLUŢIA / PROGNOSTIC • TRATAMENT • EPICRIZA (Licenţierea)

 10. DATE GENERALE 1.1. Vârsta < 1an copil (bb. copilăriei = pediatrie), 90% IACSR, Diaree > 16 adult (bb. aparatelor şi sistemelor = MI) > 65 de ani (CV/ASC/NEO/Deces = geriatria, gerontologia)

 11. DATE GENERALE 1.2. Sexul Patologia genitală (F, M) – uter/anexe, prostată

 12. DATE GENERALE 1.3. Domiciliu urban/rural NEB/guşa (Iod)/parazitoze/zoonoze clima/stressul/TBC (familii-CVM)

 13. DATE GENERALE 1.4. Profesia pulberi (mine, sablaj)  BPOC solvenţi (boli de sânge) umezeală (reumatisme) stress (HTA, BC, infarct, ulcer, colon animale/alergeni (chist hid/HB) brutar (AB), lab.-HD (VV), veterinar (zoonoze)

 14. ANAMNEZĂ Anamneza (anamnesis = amintire) detaliată şi dirijată „Cine se grăbeşte cu A, întârzie DG”; „Este o conversaţie care necesită artă”; „Lasă-l să-şi spună povestea bolii” = (încredere şi respect reciproc) După HEGGLIN („tatăl MI”) DG -         50% din anamneză -         30% din ex. fizic -         20% din ex. paraclinice

 15. ANAMNEZĂ-MOTIVELE INTERNĂRII Motivele internării Semne şi simptome

 16. ANAMNEZĂ-ISTORICUL BOLII Istoricul bolii (Set de întrebări) -         Când a început B? -         Cum a debutat B? -         Ce a făcut pacientul? / primul medic? Debut acut IM/AVC colică (biliară, renală) lent hepatită (GN) cancer

 17. ANAMNEZĂ-ANTECEDENTE HEREDOCOLATERALE -   genetice hemofilia          DZ          HTA - agregării (coabitării)          cancer          TBC          virusuri (HV)          parazitoze - obezitateacomplicaţii

 18. ANAMNEZĂ-ANTECEDENTE PERSONALE FIZIOLOGICE - ciclu, sarcini - avorturi, climax

 19. ANAMNEZĂ-ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE •    infecţii de focar (dentare, ORL, RR, VB, ginecologice) •    boli contagioase (copil) şi de inff. •    RAA •    HVA •    IACRS •    HTA •    UGDch. • cancer / psihopatii / boli venerice

 20. ANAMNEZĂ- CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ factori de mediu / alimentaţia = factori de risc!

 21. ANAMNEZĂ- CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ - locuinţa praf (AB) umezeală (reumatism) frig (pneumonii)

 22. ANAMNEZĂ- CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ Alimentaţie (cantitate / calitate)         G = DZ, Obez., AS         L = Obez., ASC, LB Acide = RGE, UGD

 23. ANAMNEZĂ- CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ -Toxice Alcool  HC/CH/UGD/psihice Tutun  BPOC/CP/ I Resp. cr. (fibroză) Cafea  palpitaţii (TS), UGD, ASC, osteoporoză,HTA Medicamente  somnifere, anticoncepţionale

 24. ANAMNEZĂ- CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ - comportament sexual dependenţa de sex (hipersexualitatea)  chlamydii, HVB, C, AIDS

 25. ANAMNEZĂ- CONDIŢII DE VIAŢĂ ŞI DE MUNCĂ - condiţii de muncă umed (reumatism) deshidratare (LR) pulberi (AB, BPOC) Pb (saturnism) poziţii (scolioze, discartroze) animale (zoonoze)