Ccna exploration network fundamentals
Download
1 / 40

CCNA Exploration Network Fundamentals - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

CCNA Exploration Network Fundamentals. Chapter 07 Data-Link Layer. 1. Съдържание. Data-Link – достъп до преносната среда Media access control ( MAC ) техники MAC адресиране Потоци от данни по мрежите. 2. Data-Link – достъп до преносната среда. 3. Data-Link и OSI модела.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' CCNA Exploration Network Fundamentals' - sheila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ccna exploration network fundamentals

CCNA Exploration Network Fundamentals

Chapter 07

Data-Link Layer

Павлинка Радойска, LCA Ботевград

1


Съдържание

 • Data-Link – достъп до преносната среда

 • Mediaaccess control (MAC) техники

 • MAC адресиране

 • Потоци от данни по мрежите

2

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Data link
Data-Link –достъп до преносната среда

3

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Data link osi
Data-Link и OSI модела

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Data link1
Основни задачи на Data Link

 • Позволява на протоколите от по-високите нива да получат достъп до преносната среда посредствомтехники като framing.

 • Контролира предаването и получаването на данните от преносната среда посредством техники като media access control и проверка за грешки.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Термини

 • Data Link layer (канално ниво)

 • Frame (рамка, кадър)- Data Link layer PDU

 • Node (възел) – устройство, което работи на Layer 2

 • Media/medium (преносната среда) - отговаря за преноса на информация между два възела

 • Network – два или повече възела, свързани с обща преносна среда

  Data Link layer отговаря за обмена на фреймове между възли, свързани с обща преносна среда в една физическа мрежа.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Осигурява независимост на горните нива

 • Изграждат се фреймове, в зависимост от типът на преносната среда

 • Фреймовете пренасят пакети от Network нивото, независимо от протокола, по който са създадени

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Контрол на предаването и получаването на данните от преносната среда

 • Mediaaccess control methods – описват се от Data Link layer протоколи и дефинират процесите за свързване на мрежовото устройство с преносната среда и процесите по предаване и получаване на информацията.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Как изглежда фрейма? получаването на данните от преносната среда

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Формат на фрейма получаването на данните от преносната среда

 • Addressing– физически адрес на изпращач и получател

 • Type field – типът PDU във фрейма

 • Quality – контролно поле

 • Data – пакет от Network нивото

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Свързва горните нива с преносната среда

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Data link2
Data Link преносната средаподнива

 • Logical Link Control – осигурява услуги за мрежовото ниво; идентифицира мрежовия протокол, който се носи от фрейма(IP, IPX)

 • Media Access Control – осигурява физическото адресиране

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Стандарти преносната среда

 • Data Link нивото не е част от TCP/IP модела и не е стандарти-зирано чрез Request for Comments (RFC). Network Access нивото на TCP/IP се явява еквивалент на Data Link от OSI модела.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Media access control mac
Media преносната средаaccess control (MAC) техники

14

14

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Media access control
Media преносната средаaccess control

 • Регулира изпращането на фреймовете по преносната среда.

 • Като закона за движение по пътищата.

 • Различни правила за различните преносни среди.

 • Методите за определяне на правилата зависят от:

  • Споделеността на преносната среда – дали и как възлите ползват общата преносна среда

  • Топологията – как свързването на възлите се отнася към Data Link layer

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Методи за достъп преносната среда

 • Без контрол на правата – появяват се колизии; повредените фреймове трябва да се изпратят отново.

 • Контролиран достъп – със спазване на ред – по-сложна организация, но по-надеждна.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Контролиран достъп преносната среда

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Неконтролиран достъп преносната среда

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Csma collision detection csma cd
CSMA/Collision Detection (CSMA/CD) преносната среда

 • Изпращача прослушва преносната среда

  • Ако е заета – изчаква

  • Ако е свободна – изпраща

 • Ако 2 или повече устройства излъчват в един момент – колизия

 • Което у-во първо “чуе” колизията – изпраща сигнал към всички да спрат излъчването

 • Ethernet технологията използва този метод

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Csma collision avoidance csma ca
CSMA/Collision Avoidance (CSMA/CA) преносната среда

 • Изпращача прослушва преносната среда

  • Ако е заета – изчаква

  • Ако е свободна – изпраща уведомяващо съобщение към всички, че ще изпраща и чак след това изпраща данните.

 • Този метод се използва при безжичните връзки по стандарт 802.11.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Физическа и логическа топология преносната среда

 • Топологията описва подреждането и връзките и взаимодействията на мрежовите устройства.

 • Физическа топология – подреждане и физическа връзка между възлите.

 • Логическа топология – начина на обмен на фреймове между устройствата. Третират се виртуални, а не физически връзки.

 • Типичните физически и логически топологии са:

  • Point-to-Point (от точка до точка)

  • Multi-Access (множествен достъп)

  • Ring (пръстновидна)

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Point to point
Point-to-point преносната средатопология

 • Само 2 устройства, свързани с общ кабел

 • 2 режима на работа:

  • полу-дуплекс – в един момент едното устройство “говори”, а другото “слуша”

  • пълен дуплекс – възможно е в един момент идвете устройства едновременно да “говорят” и да “слушат”

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Point to point1
Point-to-point преносната средатопология

 • Пълен дуплекс или полудуплекс

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Point to point2
Логически преносната средаpoint-to-point мрежи

 • Във физическата връзка може да има още устройства, но те да не влияят – виртуална верига

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Multi access
Multi-access преносната среда топология

 • В даден момент към обща преносна среда са свързани няколко устройства.

 • Едно устройство “говори”, всички “слушат”, но информацията се приема само от това устройство, за което е адресирана.

 • Изисква методи за намаляване на колизиите:

  • CSMA/CD

  • CSMA/CA

  • Понякога и token passing

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Ring преносната среда топология

 • Всеки възел получава фрейма, ако е адресиран до него – го “чете”, ако не- го изпраща до следващия възел.

 • Техниката, която се използва за контролиране на достъпа се нарича token passing.

 • Физическата топология може да е различна

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


MAC преносната средаадресиране

27

27

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Заглавна част на фрейма преносната среда

Може да съдържа някое от следните полета (различните протоколи имат различен формат и включват различни полета):

 • Start Frame field – показва началото на фрейма

 • Source and Destination address fields – идентифицира източника и получатела на съобщението

 • Priority/Quality of Service field – показва типът на комуникационната услуга или процес

 • Type field – показва каква услуга от по-високите нива се “носи” от фрейма

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Заглавна част на фрейма преносната среда

 • Logical connection control field – използва се за установявяне на логическа връзка между възлите

 • Physical link control field - използва се за установявяне на физическа връзка с преносната среда.

 • Flow control field - узползва се за започване и спиране на трафика по преносната среда.

 • Congestion control field – показва претоварване (задръстване) в преносната среда.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Опашката преносната среда

 • Frame Check Sequence (FCS)- Използва се за контрол на грешки в съдържанието на фрейма

 • Използва се cyclic redundancy check (CRC) механизъм, който прави контролна сума

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Фреймове, разглеждани в преносната средаCCNA

 • Ethernet

 • Point-to-Point Protocol (PPP)

 • High-Level Data Link Control (HDLC)

 • Frame Relay

 • Asynchronous Transfer Mode (ATM)

  Протоколите са различни при LAN и WAN

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Ethernet
Ethernet преносната средапротокол за локални мрежи

 • Ethernet – фамилия мрежови технологии, дефинирани в IEEE 802.2 и 802.3 стандарти.

 • Ethernet дефинира протоколи за Layer 2 и Layer 1 технологии.

 • Ethernet е най-широко използваната в локалните мрежи технология.

 • Ethernet поддържа капацитет от 10, 100, 1000 и 10,000 Mbps.

 • Ethernet осигурява connectionless услуга, без потвърждения, по споделена преносна среда и поддържа метода CSMA/CD.

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Ethernet1
Формат на преносната средаEthernet фрейма

 • Preamble – Синхронизиращи сигнали; сигнал за начало на фрейма

 • Destination – физически адрес на получателя (MAC)

 • Source– физически адрес на изпращача (MAC)

 • Type – протокол от по-високо ниво, който се носи

 • Data – пакет, обикновени IPv4

 • FCS– контролна сума, проверка за повреди

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Point to point wans
Point-to-Point преносната средапротокол за WANs

 • PPP стандарта е дефиниран в RFC

 • PPP има слойна архитектура

 • PPP установява сесия между двата възела

 • Позволява капсулиране на различни протоколи по една връзка. За всеки тип капсулация се прави отделна сесия.

 • Позволява договаряне на параметри на сесията като:

  • Автентификация

  • Компресиране

  • Използване на множество физически връзки (multilink )

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


PPP преносната среда – формат на фрейма

 • Flag – показва началото на фрейма (01111110)

 • Address – PPP broadcast адрес

 • Control – 00000011 – изпращане на данни в непоследователни фреймове

 • Protocol – протокола от по-високо ниво

 • Data - пакет

 • FCS – контролна сума

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Безжични протоколи за преносната средаLAN

 • 802.11 е разширение на IEEE 802 стандарта.

 • Адресите - 48-bit (както при Ethernet)

 • Разлики в MAC поднивото и физическото ниво:

 • При безжичните връзки – свободен достъп до преносната среда =>допълнителен контрол.

  • IEEE 802.11 (Wi-Fi) използва CSMA/CA

  • 802.11 изисква потвърждениа на Data Link нивото за успешно получени фреймове

  • 802.11 изисква автентификация, асоциация (за свързване към безжично устройство) и криптиране

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


802 11 lan
Формат на преносната среда802.11 LAN фрейм

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Потоци от данни по мрежите преносната среда

38

38

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


Управление на потоците данни преносната среда

Павлинка Радойска, LCA Ботевград


The end

The end… преносната среда

Павлинка Радойска, LCA Ботевград

40


ad