det kognitiva perspektivet kapitel 4 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4) - PowerPoint PPT Presentation


 • 503 Views
 • Uploaded on

Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4). - - Människans tankar är i centrum. Den kognitiva psykologins två utgångspunkter. Tolkning utifrån kognitiva scheman 2) Känslomässiga reaktioner är ibland orsakade av sättet att tänka. 1. Kognitiva scheman.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det kognitiva perspektivet (Kapitel 4)' - sheila-eaton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det kognitiva perspektivet kapitel 4
Det kognitiva perspektivet(Kapitel 4)

-

- Människans tankar är i centrum

den kognitiva psykologins tv utg ngspunkter
Den kognitiva psykologins två utgångspunkter
 • Tolkning utifrån kognitiva scheman

2) Känslomässiga reaktioner är ibland orsakade av sättet att tänka

1 kognitiva scheman
1. Kognitiva scheman
 • Vi tänker, tolkar, minns och fattar beslut utifrån kognitiva scheman = mönster
 • Dessa har vi fått genom tidigare erfarenheter och inlärning
 • Det styr vårt tankesätt och påverkar hur vi uppfattar nya situationer
 • Våra tankar följer scheman för att underlätta vardagen
exempel p kognitiva scheman
Exempel på kognitiva scheman
 • Orsaksbegreppet: vi söker en orsak till allt, t.ex. naturlagar
 • Beteenden som vi utför ofta: klä på oss, ta oss till skolan/jobbet, göra frukost (”gör det utan att tänka” – kräver liten kognitiv kapacitet)
med kognitiva scheman
+ & - med kognitiva scheman
 • Positivt:
 • Kräver lite kognitiv kapacitet/sker automatiskt
 • Kan lägga uppmärksamheten på annat
 • Negativt:
 • Scheman leder dig vilse, t.ex. när du kliver av cykeln hemma inser du att du just idag skulle till en kompis som bor åt andra hållet
 • Vid misslyckande kan tidigare negativa scheman aktiveras, t.ex. dåligt resultat på matteprov → klarade ej svenskan, har inte hunnit ringa vännerna, inte varit och tränat, mm → känner dig värdelös
2 tanken styr ofta k nslan
2. Tanken styr ofta känslan
 • Hur vi uppfattar och tolkar situationer avgör hur vi reagerar känslomässigt
 • T.ex. du fick inte det sommarjobb du sökte:

- beror på att jag inte duger → negativa känslor

 • chans att hitta ett bättre jobb/ vara ledig → positiva känslor
exempel tanke vs k nsla
Exempel tanke vs. känsla
 • Tanken kommer oftast före känslan
 • t.ex. tanken ”det brinner” kommer före känslan av rädsla, oro
 • Ibland sker ett växelspel mellan tankar och känslor då känslan kommer först

- t.ex. en person kan vara så ångestfylld och rädd att hon inbillar sig att det brinner

psykologisk konservatism
Psykologisk konservatism
 • En persons grundläggande uppfattningar styr vad hon ser och hur hon tolkar det → bekräftelse

- t.ex. om jag har en uppfattning av att världen är orättvis kommer jag finna nya exempel på det varje dag vilket stärker min uppfattning

piagets teori om t nkandets utveckling s 208 210 s 159 1621
Piagets teori om tänkandets utveckling(s.208-210 / s.159-162 )
 • Piaget menar att vi ständigt försöker anpassa oss till omgivningen
 • Assimilation: ta till oss nya erfarenheter och föra in i gamla kunskap, t.ex. Lisa -pippi
 • Ackommodation: våra tidigare kunskaper förändras av nya erfarenheter, t.ex. Lisa-bada
kritik mot piagets teori
Kritik mot Piagets teori
 • Finns stora individuella skillnader
 • Hur snabbt en individ går igenom stadierna beror på mognad och erfarenhet
 • Vissa individer kommer aldrig till sista stadiet
 • Vad beror det på?

*

*

kognitiv beteendeterapi kbt
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Försöker förändra patientens beteende och tankar och hitta nya tankesätt
 • Individuell sårbarhet + svåra livshändelser eller påfrestande livssituation kan aktivera dåliga tankemönster hos individen
kognitiv beteendeterapi kbt1
Kognitiv beteendeterapi(KBT)
 • Terapeut kan använda sokratiska frågor – få patienten att tänka själv och inse att tankarna inte alltid stämmer överens med verkligheten
 • Hemläxor – t.ex. göra något som man inte tror man kan klara för att motbevisa en negativ tanke
 • Effektiv behandlingsform vid bl.a. depressioner, ångest, fobier, tvångstankar& ätstörningar