Nuklearne reakcije
Download
1 / 21

Nuklearne reakcije - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Nuklearne reakcije. Pripremio : Varga I štvan HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA ČOKA v arga.i @ neobee.net.  -raspad :. - raspad: Kad je u jezgru višak neutrona u odnosu na protone, neutron se transformiše u proton,uz emisiju elektrona i čestice antineutrina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nuklearne reakcije' - sheba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nuklearne reakcije

Nuklearne reakcije

Pripremio: Varga Ištvan

HEMIJSKO-PREHRAMBENA SREDNJA ŠKOLA

ČOKA

[email protected]


-raspad:

- raspad:

Kad je u jezgru višak neutrona u odnosu na protone,neutron se transformiše u proton,uz emisiju elektrona i čestice antineutrina.


Kada je u jezgru višak protona u odnou na neutrone,proton se transformiše u neutron uz emisiju pozitrona i neutrina.


Ve ta ka radioaktivnost
Veštačka radioaktivnost

 • Prilikom veštačke radioaktivnosti najčešće dolazi do emisije elektrona ili pozitrona da bi u novom jezgru nastao povoljan odnos protona i neutrona.

 • Veštačka radioaktivnost otkrivena je 1934. godine. Brzo posle toga broj radioaktivnih atomskih vrsta sa postojećih 50 povećao se na današnjih oko 1000.


Fisija
Fisija

 • Fisija je nuklearni proces u kome se teško jezgro razdvaja (cepa) na dva manja jezgra.

 • Cepanje se vršibombardovanjemuranovogjezgra neutronima.

 • Zabombardovanje se koristesporineutroni.

 • Primer fisijeje iskorišćen u izradi atomske bombe.


U reakciji dolazi do oslobađanja 2-3 neutrona i velike količine energije.

Nastali neutroni mogu izazvati i izazivaju cepanje novih jezgara i oslobađanje novih neutrona, usled čega dolazi do nekontrolisane LANČANE REAKCIJE.


 • Fisijommoženastatibilokojakombinacijalakšihjezgara, svedokzbirprotonaineutrona u novonastalimjezgrima ne prelazibroj u početnomjezgru.

 • Velikakoličinaenergije se možeosloboditi u procesufisijezatoštozbirmasalakšihjezgara (produkata) manjiodmasejezgrakojese cepa u procesufisije.

 • Za odvijanje lančane reakcije potrebno je obezbediti dovoljno veliku masu urana, kako bi se neutroni mogli sudarati s dovoljnim brojem jezgara.Fuzija
Fuzija naziva se

 • Fuzija je nuklearniproces u kojem se dvalakajezgraspajajuda bi se stvorilojedno, težejezgro.

 • Pri tom spajanju nastaje jezgro čija je masa manja od zbira masa početnih jezgara.

 • Da bidošlo do takvog spajanja, potrebna je velika kinetička energija čestica, jer treba savladati odbojne sile između jezgara.


 • (Na primer, za spajanje naziva se dva protona potrebno je uložiti 0,1 MeV energije, a to znači da je potrebno obezbediti vrlo visoku temperaturu 10-20 miliona C).

 • Reakcije fuzije se odvijaju već milijardama godina u svemiru. Ove reakcije su izvori energije većine zvezda, pa tako i našeg Sunca.

 • Naučnici su uspjeli da proizvedu reakciju fuzije na Zemlji tek u poslednjih šezdesetak godina.


Ove reakcijese odvijaju i na Suncu.

Reakcije se odvijaju sve dok se ne stvori Fe, jezgro sa najvećom količinom vezane energije.


 • Kada jezgro naziva se dostigne masu 60, više se ne odvija fuzija na zvezdi, jer su uslovi energetski nepovoljni za proizvodnju jezgra veće mase.

 • Onda kada se većina jezgra neke zvezde pretvori u gvožđe, ona se približava kraju svog života.


 • Eksplozija naziva se hidrogenske bombe je prva nuklearna fuzija koja je proizvedena na zemlji.

 • Smatra se da je najlakše izazvati fuziju atoma deuterijuma i tricijuma:


 • Ove reakcije teku nekontrolisano i veoma brzo. Ukoliko bi se reakcije fuzije mogle usporiti, imali bi mogućnost proizvodnje tzv. čiste, jeftine energije, jer deuterijuma u vodi ima 0,015 atomskih procenata.

 • Danas se istražuje proces fuzije sa nadom da ćemo uskoro biti u prilici da kontrolišemo proces.


Defekt mase
Defekt mase reakcije fuzije mogle usporiti, imali bi mogućnost proizvodnje tzv. čiste, jeftine energije, jer deuterijuma u vodi ima 0,015 atomskih procenata.

 • U procesufisije i fuzije, deo nuklearne energija koja je bila akumulirana u jezgrima, prelazi u druge vidove energije.

 • Primećeno je da se u toku ovih procesa smanjuje masa, tj. da je masa produkata manja od mase reaktanata.

 • Razlika mase, naziva se defekt mase i ona se u toku reakcije pretvara u energiju.Albert Ajnštajn Ajnštajnove relacije:

(1879 – 1955)