status for vannforvaltning i m re og romsdal
Download
Skip this Video
Download Presentation
Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal. Reidun Sem Kallestad Senioringeniør Møre og Romsdal fylke. Hovedprinsipper i direktivet. Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann Overflatevann og grunnvann Ferskvann og kystvann Forvaltningen av vann skal være helhetlig og samordnet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal' - shayla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
status for vannforvaltning i m re og romsdal

Status for vannforvaltning i Møre og Romsdal

Reidun Sem Kallestad

Senioringeniør

Møre og Romsdal fylke

hovedprinsipper i direktivet
Hovedprinsipper i direktivet
 • Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand i vann
  • Overflatevann og grunnvann
  • Ferskvann og kystvann
 • Forvaltningen av vann skal være helhetlig og samordnet
 • Miljømålene skal være konkrete og målbare
status pr 16 oktober
Status pr 16. oktober
 • Vakant prosjektlederstilling
 • Høringsfristen på ”Vesentlige spørsmål” er gått ut
 • Tiltaksanalysene fra kommunene og regionale statsetater skulle være ferdig
 • Overvåking i Søre Sunnmøre er igangsatt
 • Vi har engasjert en person til ferdigstiling av tiltaksanalysene for Eira/Aura og Litledalen
vann nett er tilgjengelig for alle
www.vann-portalen.no

http://vann-nett.nve.no

KonkurranseBilde av ”din” vannforekomstene

Vannforekomstene med belastning er registrert

Statistikk tilgjengelig

Vann-nett er tilgjengelig for alle!
arbeidsprosessen fram til i dag
Arbeidsprosessen fram til i dag
 • Vannområdeutvalg er valgt for alle tre områdene.
 • For Eira/Aura og Litledalen er utvalgene små og kan samtidig brukes som arbeidsgrupper
 • For Søre Sunnmøre er utvalget stort på grunn av mange kommuner. Saksbehandler i kommunene er med i arbeidsgrupper
 • Regionrådet på Søre Sunnmøre ønsker å bli holdt løpende orientert
 • Det har vært flere møter i de enkelte kommunene på Søre Sunnmøre
spesielt for aura eira og litledalen
Spesielt for Aura/Eira og Litledalen
 • Revidering av konsesjonen skal samordnes med utarbeidelse av forvaltningsplan (fylkesdelplan).
 • Statkraft er konsesjonshaver
 • Forventninger fra interessenter om tilstrekkelig vannføring i elver som mangler minstevannsføring
 • NVE er en god samarbeidspartner i disse vannområdene
spesielt for s re sunnm re
Spesielt for Søre Sunnmøre
 • Stort område med 7 kommuner i Møre og Romsdal og deler av 2 kommuner i Sogn og Fjordane. Området strekker seg fra fjell til fjord
 • Mye oppdrettsaktivitet, en del landbruk og kommunal kloakk. Flere skipsverft i 2 kommuner
 • Runde Miljøsenter er et nyetablert ressurssenter som er i gang med overvåking av den Grønne korridor
vesentlige sp rsm l h ring
Vesentlige spørsmål – høring
 • Høringsfristen ble satt til 15. oktober
 • Eira/Aura og Litledalen: 5 merknader, mest om forhold rundt revisjonen av kraftverket. Stikkord: økt vannmengde, framtidige klimaendringer, andre forhold med vesentlig miljøaspekt.
 • Søre Sunnmøre: 4 merknader, flere av dem er om vannkraftutbyggning i området, mangel på samla plan som går ut over kommunegrensen, all utbygging er ikke med i vurderingen. Spørsmål om fremtidig masseuttak og hyttebygging skal være med.
tiltaksanalyse
Tiltaksanalyse
 • De vannforekomster som ikke vil nå ”god status” innen 2015 skal defineres
 • Alle forskjellige tiltak som kan være med å få vannforekomsten tilbake til god status skal frem
sterkt modifiserte vannforekomster
Sterkt modifiserte vannforekomster
 • Vannforekomst med endret karakter på grunn av fysiske endringer som følge av menneskelig virksomhet
  • Kaier
  • Forbygging
  • Vannkraft
  • Veier
 • Spesielle miljømål
forvaltningsplan fylkesdelplan
Forvaltningsplan – fylkesdelplan
 • Felles forvaltningsplan for alle områdene i regionen
 • Bygge på tiltaksanalysene
 • Miljømålene skal være oppnåelige innen 2015
ad