XIAIF XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
XIAIF XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES PowerPoint Presentation
Download Presentation
XIAIF XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES

play fullscreen
1 / 10
XIAIF XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES
244 Views
Download Presentation
shawn
Download Presentation

XIAIF XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. XIAIF XARXA D’INICIATIVES D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I LES FAMÍLIES

  2. ASSOCIACIÓ XIAIF • Objectiu principal: Crear i promoure programes i iniciatives destinades a la Primera Infància i la Família. • Membres Associació: Mestres Educació Infantil, psicòlogues, pedagogues i psicopedagogues

  3. PRINCIPALS LÍNIES D’INTERVENCIÓ • Assessorament a Centres d’Educació Infantil • Assessorament i formació a professionals en matèria de Primera Infància i Família. • Intervenció amb famílies en situacions diferenciades. • Grups: Servei de Protecció al Menor (IMAS), CMSS Palma, Unitat de mares del CIS de Palma, ...

  4. EXPERIÈNCIES AMB L’AJUNTAMENT DE PALMA • Atenció a famílies dels CMSS de Palma al programa Espai Familiar • Grups “Espai Familiar Son Real” (2009) i “Santa Catalina” (2010) adreçats a famílies de tots els sectors de Serveis socials de Palma • Tallers d’Acompanyament a les Famílies del CMSS Est (2011) • Espai Familiar Llevant Nord (setembre 2012) al barri de Son Gotleu.

  5. JUSTIFICACIÓ • Detecció de necessitats lligades al procés de criança, desenvolupament i socialització dels infants i pares/mares. • Necessitat d’una intervenció social de caire preventiu. • Manca de recursos comunitaris orientats a la Primera Infància. • Rellevància de la intervenció comunitària centrada en les necessitats del barri.

  6. OBJECTIUS • Promoure un context d’intervenció centrat en la realitat de l’entorn /barri. • Fomentar interrelacions entre famílies i promoure principis de parentalitat positiva.

  7. METODOLOGIA • Grups estables de 10 famílies simultàniament. • Una sessió setmanal de 2 hores. • Sessions estructurades en moments diferenciats, amb uns objectius concrets a cada un. • Intervenció centrada en potencialitats i necessitats • Model de professional com a mediador, defugint del model d’expert • Pedagogia activa i participativa

  8. VALORACIONS • Majorassistència i adherència al programa. • Tasca de creació de xarxa social més significativa; les famílies es coneixen i es relacionen dins el barri. • Majorfacilitat de coordinació i contacte mésproperambelstècnics. • Millorcontextualització de les accions que implica una intervencióméseficaç i un assolimentméssignificatiudelsobjectius.

  9. «La felicidad y el bienestar de un niño, no son efecto de la casualidad; al contrario, son una producción humana, nuncapuramente individual, ni tan sólounicamente familiar, sinó el esfuerzo de la sociedad en su conjunto”. (Barudy).

  10. Presentaciórealitzada a la “Primera Jornada de l’Observatori de la Infància i l’Adolescència de Mallorca”, per EsperançaLlobera Sáez i MariaFortezaFornés, integrants de l’Associació XIAIF.