NÁSOBENÍ ČÍSLEM 9 - PowerPoint PPT Presentation

n soben slem 9 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NÁSOBENÍ ČÍSLEM 9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NÁSOBENÍ ČÍSLEM 9

play fullscreen
1 / 5
NÁSOBENÍ ČÍSLEM 9
131 Views
Download Presentation
shawn
Download Presentation

NÁSOBENÍ ČÍSLEM 9

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. NÁSOBENÍ ČÍSLEM 9 • HLAVOLAM • DOPLŇOVAČKA • PROCVIČOVÁNÍ Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 57

  2. Vypočítej a vylušti tajenku • 6·5= • 8·4= • 7·6= • 3·8= • 7·8= • 6·6= • 5·8= • 9·5= • 6·9= • 3·9= • 9·4= • 9·9= • 8·9= • 9·0= • 10·9= • 1·9= • 9·2= • 7·9= Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 57

  3. Doplň správné slovo do textu: • Přímo _________(9·6)zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského ____________(2·9). A protože všichni zájemci _________(10·9) teď na výstavě_____________(9·8), nebyla tam ani _________(9·7)a hlídač tloukl špačky. (To neznamená, že by snad __________(5·9) vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal.) A toho Radovan s Kateřinkou využili. ___________(1·9) kotce a pozvali _________(3·9) na kedluben. ____________(9·9) se s chutí do Goliáše__________(9·4). • 18 = zvířectva, 54 = naproti, 45 = ubližoval, 27 = králíky, 63 = noha 9 = Otevřeli, 36 = pustili, 72 = zahradnické, 90 = byli, 81 = Všichni Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 57

  4. Procvičování: • Zakroužkuj násobky čísla 9: • 65, 45, 28, 36, 81, 37, 75, 63, 72, 85, 27, 54, 59, 48, 19, 18 • Které násobky chybí? • Vypiš je: _______________________ • Poznáš, která mrkvička patří ke kterému králíčkovi? Spoj čarou správné dvojice: • Vybarvi stejně příklad a výsledek, které k sobě patří: Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 57

  5. Použitá literatura: • Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky – Jak vyzrát na motýly a další příhody, Fragment, 2008 • Obrázek z klipartu nebo vlastní tvorba • Tento výukový materiál vznikl v rámci projektu „Moderní škola“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.0345, který je realizován v rámci OP VK a financován ze zdrojů Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu ČR Zpracovala: Mgr. Jana Francová, výukový materiál EU-OP VK-III/2 ICT DUM 57