workshop 1 ka 5 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Workshop č. 1 (KA 5) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Workshop č. 1 (KA 5)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Workshop č. 1 (KA 5) - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Workshop č. 1 (KA 5). pro kontaktní osoby základních škol zúčastněných v projektu „ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“ s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/01.0017 ZHODNOCENÍ DNŮ ŘEMESEL (KA2) 22.,23. a 24. říjen 2012 Dne 19.11.2012

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Workshop č. 1 (KA 5)' - ray-dorsey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
workshop 1 ka 5
Workshop č. 1 (KA 5)

pro kontaktní osoby základních škol zúčastněných

v projektu

„ROZVOJ TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA DĚČÍNSKU“

s registračním číslem CZ.1.07/1.1.34/01.0017

ZHODNOCENÍ DNŮ ŘEMESEL (KA2)

22.,23. a 24. říjen 2012

Dne 19.11.2012

SŠ lodní dopravy a technických řemesel Děčín – učebna č.23

13:00 – 17:00 hod

obsah prezentace
Obsah prezentace
 • Seznam partnerských základních škol
 • Seznam partnerských firem
 • Připomenutí KA pro ZŠ (1,2,5)
 • Změna na pozici Poradce
 • Zpravodaj „ŠANCE 2012“
 • Webové stránky projektu
 • Harmonogram Dnů řemesel, jejich podoba
 • Panelová diskuze
z kladn koly
Základní školy
 • ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, 405 02 Děčín VIII, příspěvková organizace
 • ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Verneřice, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Markvartice, příspěvková organizace
 • ZŠ - Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, příspěvková organizace
 • ZŠ Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace
 • ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace
 • ZŠ a MŠ Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
 • ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace
zam stnavatel
Zaměstnavatelé
 • Constellium s.r.o.
 • DAYMOON, a.s.
 • DENAS Děčín, spol. s.r.o.
 • Hoerbiger Žandov s.r.o.
 • Chart Ferox, a. s.
 • Karned Tools s.r.o
 • Kovo Děčín spol. s r.o.
 • Monosh s. r. o.
 • RAF Děčín s.r.o.
 • Sauer Žandov, a.s.
 • WEFA Bohemia s.r.o
 • WICO B.G.M. , a.s.
kl ov aktivity
Klíčové aktivity
 • Podpora a motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech
 • Popularizace technických povolání
 • Spolupráce střední školy s aktéry trhu práce
 • Inovace 2 vzdělávacích programů SŠ
 • Komunikace firem a škol
kl ov aktivita 1
Klíčová aktivita č. 1

Podpora a motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech

Její podstatou je praktická výuka v oblasti Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) žáků 9. a případně i 8. tříd v prostorách střední školy

K dispozici jim bude metodik SŠ, který je spolu s vlastním vyučujícím povede při tomto vzdělávacím procesu

Vznikne „Příručka dobré praxe“, cílená na žáky ZŠ v celém Ústeckém kraji

Vznikne „Metodika spolupráce ZŠ a SŠs technickými obory“

z celého okresu Děčín

kl ov aktivita 2
Klíčová aktivita č. 2

Popularizace technických povolání

Smyslem klíčové aktivity je popularizace technických povolání (především strojírenství) u žáků ZŠ, kteří právě řeší svoji budoucí profesi

Poradce SŠ bude průběžně navštěvovat a informovat žáky ZŠ a výchovné poradce o vývoji strojírenských oborů v regionu ve vazbě na trh práce a potřeby zaměstnavatelů

Proběhnou 4 odborné konference pro vedení, učitele, výchovné poradce ZŠ, zástupce SŠ s technickými obory za přímé účasti zaměstnavatelů

Uskuteční se celkem 4 Dny řemesel v prostorách SŠ, kde si žáci ZŠ vyzkouší na připravených pracovištích různé pracovní činnosti. Součástí těchto akcí budou i zástupci firem.

Budou vydávány pravidelné tiskové zprávy a veškeré informace zveřejňovány na projektovém webuwww.dorado.cz/rtvnd

Podpora exkurzí žáků ZŠ u zúčastněných zaměstnavatelů

kl ov aktivita 5
Klíčová aktivita č. 5

Komunikace firem a škol

Smyslem této aktivity je nastavit systém pravidelné komunikace firem, středních škol s technickým vzděláváním a základních škol v okrese Děčín a do budoucna v celém Ústeckém kraji.

Na webových stránkách projektu bude realizováno diskusní fórum k odbornému vzdělávání.

Uskuteční se 1 workshop měsíčně po dobu trvání projektu, tedy celkem 32 workshopů.

Bude vytvořena strategie spolupráce škol a firem jako vysoce odborná část projektu a realizován systém sociálního partnerství.

Po dobu trvání projektu bude vydáván zpravodaj Šance 2012 (13,14), který bude distribuován přímo na ZŠ. Vyjde celkem 10 čísel této tiskoviny.

zm na na pozici poradce ka2
Změna na pozici Poradce (KA2)

Lenka Ungerová

Mobil: 736 482 082

E-mail: ungerovalenka@volny.cz

zpravodaj ance 2012 web
Zpravodaj „Šance 2012“ + web

Po dobu trvání projektu vyjde celkem 10 čísel (cíleně během náboru)

Distribuce 1. čísla – do školy je přiveze Poradce SŠ osobně.

Projektový web:www.dorado.cz/rtvnd(praktická ukázka)

dny emesel 2012
Dny řemesel 2012

Stručný popis ukázkových pracovišť (celkem 8):

Strojírenské obory (dílny v areálu na Dělnické):

1.Raznice– pomocí ruční raznice si děti vyzkoušejí razit z měkkého materiálu podložku.

2.Ruční výroba – ruční řezání závitů do měkkého materiálu.

3.Obrábění – na soustruhu si děti vysoustruží kostičku ze dřeva.

4.Vysekávání – mají možnost si vysekat obrazec do měkkého materiálu.

Stavební obory a lodní doprava (školním plavidlo DL2 v přístavu Rozbělesy):

5. Vazba cihel – děti si vyzkoušejí vazbu z dřevěných cihel.

6. Vázání uzlů – druhy uzlů a možnost vyzkoušet si jejich uvazování.

7. Startování motoru – pomocí ručního startéru si děti nastartují motor.

8. Hod lanem na „pachole“ – hod lanem na cíl při uvazování plavidla.

dny emesel 20121
Dny řemesel 2012
 • Doprava byla zajištěna dle dohody dvěma autobusy.
 • Na každé pracoviště bylo počítáno se skoupinou cca. 10 žáků.
 • Doba ukázky na každém pracovišti byla asi 12min.
 • Každou skupinu provázel po jednotlivých pracovištích žák 3. ročníku naší školy.
 • V samém závěru děti vyplnily připravený dotazník.
dny emesel 20122
Dny řemesel 2012

Skutečné počty žáků:

Den řemesel 22.10.2012

ZŠ Na Stráni, ZŠ Kamenická,

ZŠ Na Pěšině, ZŠ Benešov n./Pl.

Den řemesel 23.10.2012

ZŠ M. Tyrše, ZŠ Březová, ZŠ Máchovo nám.,

ZŠ Verneřice, ZŠ Míru

Den řemesel 24.10.2012

ZŠ Školní, ZŠ Komenského, ZŠ Markvartice,

ZŠ Kosmonautů, ZŠ Jílové

Celkem: 411 žáků ZŠ

panelov diskuse
Panelová diskuse

Zpravodaj Šance 2012 a projektový web: www.dorado.cz/rtvnd

Den řemesel 22. října 2012

Den řemesel 23.října 2012

Den řemesel 24. října 2012

Ostatní

obsah prezentace1
Obsah prezentace

Děkujemevám za pozornost.

Mgr. Bc. Jana Férová

projektový manažer

Mobil: 736 233 444

E-mail: ferova@dorado.cz

Rudolf Špaček

věcný manažer

Mobil: 736 482 485

E-mail: spacek@dorado.cz