slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. Topologie sítí. Topologie sítě určuje tvar či strukturu dané sítě Klasifikace síťových topologií fyzická topologie – popisuje reálnou konstrukci sítě, fyzické rozmístění prvků a kabeláže logická topologie – jakým způsoben jsou data přenášena

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL' - chelsi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
topologie s t1

Topologie sítě

 • určuje tvar či strukturu dané sítě
 • Klasifikace síťových topologií
 • fyzická topologie – popisuje reálnou konstrukci sítě, fyzické rozmístění prvků a kabeláže
 • logická topologie – jakým způsoben jsou data přenášena
 • Fyzická a logická topologie nemusí v dané sítikorespondovat.

Topologie sítí

topologie s t2

Sběrnicová topologie (bus)

 • spojení zprostředkovává jedno přenosové médium (sběrnice)
 • ke sběrnici jsou připojeny všechny uzly sítě
 • jednoduché zapojení, nevyžaduje mnoho kabeláže
 • nízké pořizovací náklady
 • protože je využíváno jedno přenosové médium, mohou nastat kolize při vysílání
 • musejí obsahovat systém pro řešení kolizí (např. CSMA – s náhodným přístupem)

Topologie sítí

topologie s t3

Sběrnicová topologie (bus)

 • přerušení sdíleného média vede k výpadku celé sítě
 • vhodná pro menší sítě
 • výkon klesá s větším počtem stanic (více kolizí)

Topologie sítí

[1]

topologie s t4

Hvězdicová topologie (star)

 • zapojení uzlů do tvaru připomínající hvězdu
 • nejpoužívanější způsob zapojení
 • každý počítač je připojen k centrálnímu prvku samostatně (hub, switch)
 • mezi dvěma prvky existuje pouze jedna cesta
 • pokud selže jeden prvek, ostatní mohou dále fungovat
 • lepší výkon než sběrnicová topologie (nedochází ke kolizím)

Topologie sítí

topologie s t5

Hvězdicová topologie (star)

 • snadno se rozšiřuje, snadno se hledají závady
 • u větších sítí je zapotřebí většího počtu kabelů
 • je potřebný centrální prvek (vyšší náklady)
 • v případě výpadku centrálního prvku nefunguje celá síť

Topologie sítí

[2]

topologie s t6

Kruhová topologie (ring)

 • jeden uzel je připojen k dalším dvěma uzlům tak, že vzniká kruh
 • komunikace většinou na způsobu token – stanice si předávají právo k vysílání, přičemž ostatní naslouchají
 • Token ring – síť zapojená fyzicky jako kruh, logicky funguje jako hvězda
 • jednoduchý přenos dat
 • nevznikají kolize, malé zpoždění
 • nižší množství kabelů než u hvězdy

Topologie sítí

topologie s t7

Kruhová topologie (ring)

 • při komunikaci musí data projít všemi uzly
 • přerušení kruhu vede většinou k výpadku sítě
 • při přidávání uzlu je nutné přerušit kruh

Topologie sítí

[3]

topologie s t8

Stromová topologie (tree)

 • propojení uzlů tak, že tvarem připomínají strom
 • spojení aktivních síťových prvků z hvězdicové topologie
 • využívá se v rozsáhlých počítačových sítích
 • jednotlivé hvězdy (spojené) představují např. oddělení, patra nebo budovy
 • pokud selže jeden aktivní prvek, zbytek sítě funguje normálně
 • menší množství kabelů než u klasické hvězdy

Topologie sítí

topologie s t9

Stromová topologie (tree)

 • zvýšení bezpečnosti (jednotlivé hvězdy mohou být odděleny bezpečnostními prvky)

Topologie sítí

[4]

topologie s t10

Použité obrázky

[1] Dostupný pod Public domain, Autor: Foobaz, online, cit. 21.4.2014

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/NetworkTopology-Bus.png

[2] Dostupný pod Public domain, Autor: WDGraham, online, cit. 21.4.2014

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/StarNetwork.svg

[3] Dostupný pod Public domain, Autor: WDGraham, online, cit. 21.4.2014

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/RingNetwork.svg

[4] Dostupný pod Public domain, Autor: Foobaz, online, cit. 21.4.2014

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/NetworkTopology-Tree.png

Topologie sítí

topologie s t11

Použité zdroje

http://cs.wikipedia.org/wiki/Topologie_s%C3%ADt%C3%ADhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Local_Area_Network

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kruhov%C3%A1_topologie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdicov%C3%A1_topologie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stromov%C3%A1_topologie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sb%C4%9Brnicov%C3%A1_topologie

Topologie sítí