arkitektbyr tiina holmberg l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arkitektbyrå Tiina Holmberg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arkitektbyrå Tiina Holmberg

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Arkitektbyrå Tiina Holmberg - PowerPoint PPT Presentation

shaun
226 Views
Download Presentation

Arkitektbyrå Tiina Holmberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arkitektbyrå Tiina Holmberg Ensamföretagarens vardag

 2. Jag • Arkitekt, landskapsarkitekt • Egenföretagare, ensam anställd • Inflyttare sedan 6 år • Man + två barn (3+7 år)

 3. Förra livet • Bodde i Helsingfors i egenplan. Parhus • Projektchef + avd.chef på Scandiakonslut SCC Finland (2000 medarb) • Arbetstid ca 10 timmar/dag • Arbetsresa 1,5 timmar/dag + flyg 1 gång/vecka (16 timmars dag) • Man, schäfer, inga barn • Joggade, tränade på gym • Köade överallt

 4. Livet nu • Bor i ehh på Torggatan i Mariehamn • Ensamföretagare • Man (samma), två barn, tre kampfiskar • Jobbar 5-8 timmar/dag • Arbetsresa ca 20 steg • Försöker jogga + träna på gymmet • Köar ingenstans

 5. Varför eget? • Frihet gällande arbetstid och riktning • Mångsidighet bland mina uppdrag • Effektivitet (mindre grupp, mindre byråkrati) • Stora firmor + status intresserar inte mera

 6. Egentliga orsaker • Småbarn (3 + 7 år) • Flyttade till Åland 6 år sedan • Efterfrågan – arbete finns • Lätt att starta eget i branchen – inga stora investeringar

 7. Vad jag gör • Tänker för andra • Planerar hus+trädgårdar, renoveringar, inredningar, offentliga miljöer • Redskap varierar

 8. Hur jag arbetar • Sittande eller joggande • Planering: skissar, frågar, söker för information, söker helhetsbild, hittar på olika lösningar, prioriterar, presenterar • Möten, presentationer • Uppdatering, vidareutbildning: tidningar, böcker, resor

 9. Dagsläget: • Skuldfri firma • Full sysselsättning • Fungerande nätverk av proffs på olika brancher • De flesta arbeten via gamla kunder • Ingen marknadsföring • Få anbud • Ingen byråkrati

 10. Vad jag lyckats med (firman)? • Firman ”rullar”, kunder finns + ekonomi i balans • Mångsidig arbete • Fri arbetstid • Kan organisera

 11. Vad jag lyckats med (fritiden)? • Effektiva arbetstimmar i rätt mängd mycket fritid (måste kunna skiljas åt!) • Ingen daglig arbetsresa (1,5 timmar mera/dag!) • Fri arbetstid • Hemma när barnen kommer • Tid att sakta ner, njuta

 12. Varför jag lyckats? • Attityd (serviceyrke) • ”Värt pengarna” • Flexibilitet (jag jobbar när kunden behöver) • Effektiv ( billig) • Bli inspirerad • Nöjda kunder  mera kunder

 13. Var jag skall bli bättre: • Att prioritera mig själv • Att fråga bättre om hjälp när barnen är sjuka

 14. Råd till nya företagare? • Strecha + träna • Man skall vara bra i det man tänker göra • Man skall veta också vad man inte kan • Köp in de tjänster som lönar inte att du gör • Räkna ekonomin – med buffert • Genomtänk profilering+fakturering färdigt före du startar

 15. Positiva egenskaper: • Bra organisator (grunden till allt! Kvart i veckan-system) • Bra lagspelare  efterfrågat i arb.gruppena • Effektiv i arbete (inte allmänt i halvkonsnärliga branchen) • Positiv (arbetsklimaten) • Mångsidig • Lätt ”scitsofren” = kan ändra stämning

 16. Typiskt för kvinnoföretagare? • Vi försöker göra för mycket själva • Vi prioriterar oss längst ner (pris + vi själva) • Vi är dåliga på att stötta varandra • Vi måste pröva oss i varje projekt (branchberoende) • Om man har barn  ändringar i tidtabell

 17. Typiskt för kvinnoföretagare? • Bra på att organisera • Bra på problemlösning • Flexibla

 18. Mina aha-upplevelsen • Det är inte fint/bevis på yrkeskunnighet eller massiv efterfrågan att vara överstressad, trött, överbelastad, alttid sen, jobba nätterna, jobba när man är sjuk… • Det krävs mera intelligens och fantasi att vara positiv än negativ • Mångsidighet är bra (spetskompetens?!) • Respekt för andra får man alltid tillbaka • Jag måste sköta om mig • Det ät inte svårt att ha det vackert, enkelt, smidigt och roligt

 19. tack.