slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odločanju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odločanju

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odločanju - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odločanju. Novo mesto, 20. januar 2011. Osnovni kazalci gibanj na trgu dela v l.2010. OBMOČNA SLUŽBA Novo mesto. PORAST št. BREZPOSELNIH za 42%. UPAD ZAPOSLENOSTI za 4.2% ( X.09 ). UPAD POVPRAŠEVANJA za 30,6%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odločanju' - sharvani-amir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odlo anju
Trg dela kot eden izmed dejavnikov pri poklicnem odločanju

Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci

Novo mesto, 20. januar 2011

osnovni kazalci gibanj na trgu dela v l 2010
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciOsnovni kazalci gibanj na trgu dela v l.2010

OBMOČNA SLUŽBA Novo mesto

PORAST št. BREZPOSELNIH za 42%

UPAD ZAPOSLENOSTI za 4.2% ( X.09)

UPAD POVPRAŠEVANJA za 30,6%

PORAST št. BREZPOSELNIH za 17,3%

UPAD ZAPOSLENOSTI za 2,3% ( XI.10)

PORAST

POVPRAŠEVANJA za 4,2%

SLOVENIJA

PORAST št. BREZPOSELNIH za 44,6%

UPAD POVPRAŠEVANJA za 27,5%

UPAD ZAPOSLENOSTI za 3,2% ( X.09)

PORAST št. BREZPOSELNIH za

13,8%

PORAST

POVPRAŠEVANJA za

8,2%

UPAD ZAPOSLENOSTI za 1,3% ( XI.10)

porast brezposelnosti
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciPorast brezposelnosti

Brezposelnost v regiji je bila v porastu skozi vse leto, še posebno je porasla v mesecu decembru 2010.

OS NM

PORAST št. BREZPOSELNIH za 17,3%

RS

PORAST št. BREZPOSELNIH za 13,8%

ni ji porast dele a iskalcev prve zaposlitve in mladih glede na ostale brezposelne osebe dec 2010
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciNižji porast deleža ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE in MLADIH glede na ostale brezposelne osebe (dec. 2010)

OS NM

Iskalci prve zaposlitve:

977 - 77 več (8,6%)

kot dec. 2009

RS

Iskalci prve zaposlitve:

16.420 – 11% več

kot dec. 2009

Mladi do 26 let

701- 33 manj (4,5%)

Mladi do 26 let:

14.409 – 3% manj

os nm 27 5 upad
OS NM27,5% upad

Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci

Porast potreb v Črnomlju, upad na območju Trebnjega

OS NM

PORAST POVPRAŠEVANJA za 4,2%

OS SE

30,6% upad

RS

PORAST POVPRAŠEVANJA za

8,2%

Največ potreb je bilo v predelovalnih dej., poslovnih dej., gradbeništvu trgovini, najmanj v kmetijstvu, oskrbo z energenti in oskrbo z vodo ter ravnanje z odpadki.

8.385 potreb

81% za dol.čas

174.613 potreb

80% za dol.čas

Izobrazbena struktura

prostih delovnih mest

v OS Novo mesto v l.2010

slide7
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci

Delovno aktivno prebivalstvo konec meseca novembra 2010 zadnji podatki po sedežu delovnega mesta

november 10 december 09 Indeks

Črnomelj 5.425 5.940 91,3

Metlika3.104 3.230 96,1

Novo mesto29.114 29.011 100,4

Trebnje 6.718 7.206 93,2

Regija 44.361 45.387 97,7

Slovenija 833.406 844.655 98,7

slide8
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciIzobrazbena struktura registriranih brezposelnih delavcev konec leta 2010 v OS Novo mesto in v Sloveniji
 • St. izobra regija % Slovenija %
 • I., II. st. st. 2.587 49,2 39.944 36,3
 • III., IV. st. 1.077 20,5 27.877 25,3
 • V. st. 1.083 20,6 29.409 26,7
 • VI. st. 167 3,2 3.942 3,6
 • VII.VIII.st. 337 6,4 8.549 7,8
 • bolonski študij 12 0,2 300 0,3
slide9
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciMed registriranimi brezposelnimi delavci na območju OS Novo mesto so konec septembra 2010 prevladovali
 • I.st. delavci brez poklica;
 • II.st. pomožne šivilje, vozniki cestnih motornih vozil, konfekcijski pomočnik, pomožni administrativni manipulant;
 • IV.st. prodajalci, konfekcionarji tekstilij, avtomehaniki, mizarji, ključavničarji, frizerji, šivilje, kuharji, natakarji;
 • V.st. ekonomski tehniki, gimnazijski maturanti, trgovinski poslovodje, tekstilno konfekcijski tehniki, strojni tehniki, lesarski tehniki, zdravstveni tehniki, gostinski tehniki, gradbeni tehniki, elektrotehniki, kmetijski tehniki;
 • VI. st. poslovni sekretarji, komercialisti, višji upravni delavci, inženirji strojništva, ekonomisti;
 • VII.st. diplomirani ekonomisti, univ. diplomirani pravniki, univ. dipl. ekonomist, diplomirani inženirji strojništva;
slide10
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci Poklicne izobrazbe po katerih je bilo v letu 2010 na Dolenjskem in v Beli krajini prijavljenih največ potreb po delavcih
 • IV. st. farmacevtski procesničar, kemijski procesničar, oblikovalec kovin, mizar, ključavničar, avtomehanik, voznik, voznik avtomehanik, kuhar, natakar, prodajalec, zidar,
 • V. st. lesarski tehnik, strojni tehnik, kemijski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, gradbeni tehnik, zdravstveni tehnik, tehnik zdravstvene nege, vzgojitelj predšolskih otrok,
 • VI. st. inženir strojništva, ekonomist, inženir gradbeništva,
 • VII. st. dipl. ekonomist, univ. diplomirani ekonomist, dr. medicine, dipl. medicinska sestra, dipl. vzgojitelj predšolskih otrok, profesor razrednega pouka, profesor angleščine, profesor defektologije;
poklicne skupine po katerih je bilo v letu 2010 povpra evanje najve je
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciPoklicne skupine, po katerih je bilo v letu 2010 povpraševanje največje

STROKOVNJAKI

Osnovnošolski učitelji

Vzgojitelji predšolskih otrok

Inženirji elektrotehnike

Inženirji strojništva

Inženirji lesarstva

Finančniki, računovodje

Zdravniki*

TEHNIKI IN STROKOVNI SODELAVCI

Tehnični in komercialni zastopniki za prodajo

Fizioterapevti, zobozdravstveni in veterinarski asistenti

Medicinske sestre

Tehniki za strojništvo

Pomočniki vzgojiteljev

Tehniki za elektrotehniko

Tehniki za gradbeništvo

POKLICI ZA STORITVE

natakarji

Kuharji

Prodajalci

Frizerji

poklicne skupine po katerih je bilo v letu 2010 povpra evanje najve je1
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciPoklicne skupine, po katerih je bilo v letu 2010 povpraševanje največje

POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA

Zidarji

Ključavničarji

Avtomehaniki

Mehaniki in monterji motornih vozil

Pleskarji, ličarji

Mehaniki in monterji industrijskih in drugih strojev

Elektromehaniki

Mizarji

Varilci

UPRAVLJALCI STROJEV IN NAPRAV

Vozniki tovornjaka,

Sestavljalci električne opreme

Sestavljalci elektronskih sklopov

Sestavljalci izdelkov iz lesa

Vozniki lahkih dostavnih vozil

Upravljalci strojev za proizvodnjo zdravil

Vbirgovalci plastike,

slide13
Poslabšanje položaja mladih in iskalcev prve zaposlitve(porast njihove brezposelnosti glede na pretekla leta)

Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci

 • Po Anketi o delovni sili je stopnja brezposelnosti mladih že v letu 2009 kot tudi 2010 v RS zopet porasla (po upadanju v preteklih 8 letih). Še vedno je več kot dvakrat višja kot stopnja brezposelnosti celotne populacije
 • Težave pri vstopanju na trg dela – negotovost glede stabilnosti zaposlitve – večja izpostavljenost fleksibilnim oblikam zaposlitve
 • Če se bodo gospodarske razmere še zaostrovale, se bo ob zmanjšanem odpiranju novih delovnih mest povečal priliv mladih v brezposelnost na eni kot tudi v visokošolske izobraževalne institucije na drugi strani.
slide14
Napovedi za leto 2011

Izhajajoč in napovedi gospodarskih gibanj (UMAR) pričakujemo nadaljnji upad zaposlenosti (za 0,3%) kot tudi nadaljnji porast brezposelnosti – vendar manjši kot v letu 2010 (povprečna stopnja 11%)

Zahteve trga dela v prihodnje: prilagajanje in fleksibilnost delojemalcev,

nenehno pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc .

Največje povpraševanje v prihodnje pričakujemo po kadrih s:

področja zdravstva in socialne oskrbe (zdravniki, medicinske sestre)

informacijske tehnologije(razvijalci informacijskih sistemov, programerji, sistemski inženirji),

- naravoslovja in tehnike (predvsem na višjih stopnjah izobrazbe)

Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci

slide15
Največje povpraševanje v prihodnje pričakujemo po kadrih s področja:

- gostinstva (natakarji, kuharji),

- prometa (cestnega tovornega, letalskega)

Iskani bodo še vedno poklici s področja kovinarstva oz. oblikovanja kovin, elektrike, mehanike (upravljalci in nastavljalci vse zahtevnejših strojev (CNC;..)...

“zeleni poklici” (v vladnem, profitnem, neprofitnem sektorju) na področju energije, transporta, kmetijstva, ravnanja z odpadki, raziskovanja

Nadaljevalo naj bi se tudi povpraševanje po ekonomistih in pravnikih na univerzitetni stopnji izobraževanja, saj se le ti lahko zaposlujejo na širšem področju dejavnosti, je pa na trgu tudi veliko iskalcev zaposlitve s tovrstno izobrazbo kot tudi zaposlenih za določen čas.

Brezposelne osebe, ki iščejo delo preko Zavoda, predstavljajo le manjši del kandidatov za prosta delovna mesta.

i

Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavci

center za informiranje in poklicno svetovanje
Sestanek z ravnatelji, razredniki in svetovalnimi delavciCenter za informiranje in poklicno svetovanje

KDO :učenci, dijaki, študenti, brezposelni, zaposleni

KAJ :opisi poklicev, informacije o izobraževanju, štipendiranju,

možnostih zaposlovanja, priročniki o veščinah iskanja zaposlitve,

internet, računalniški programi za samostojno načrtovanje

poklicne poti, video prikazi

KAKO :skupinsko in individualno informiranje, individualno svetovanje pri načrtovanju poklicne in izobraževalne poti, predavanja o poklicih, pogovori z delodajalci, krajše motivacijske delavnice