slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CANLILARDA ENERJ? DÖNÜ?ÜMÜ PowerPoint Presentation
Download Presentation
CANLILARDA ENERJ? DÖNÜ?ÜMÜ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

CANLILARDA ENERJ? DÖNÜ?ÜMÜ - PowerPoint PPT Presentation


 • 985 Views
 • Uploaded on

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ. giriş için tıklayın. Bu programda;. ATP molekülü ve yapısal özellikleri ATP molekülünün nasıl kullanıldığı Oksijensiz solunum ve glikoliz Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu Fotosentez Fotosentezin evreleri Fotosenteze etki eden faktörler Kemosentez

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CANLILARDA ENERJ? DÖNÜ?ÜMÜ' - Faraday


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

giriş için tıklayın

slide2

Bu programda;

 • ATP molekülü ve yapısal özellikleri
 • ATP molekülünün nasıl kullanıldığı
 • Oksijensiz solunum ve glikoliz
 • Etil alkol ve laktik asit fermantasyonu
 • Fotosentez
 • Fotosentezin evreleri
 • Fotosenteze etki eden faktörler
 • Kemosentez
 • Oksijensiz solunum ve evreleri
 • Fotosentez,Oksijenli solunum ve Oksijensiz solunum benzerlik ve farkları

Öğrenilecektir.

Derse başla

slide3

KONULAR

 • ATP
 • FOTOSENTEZ
 • KEMOSENTEZ
 • SOLUNUM
slide4

Adenin

Enerjinin Temel Molekülü ATP

ATP’nin Yapısı

ATP, iki organik bileşik ve birbirine bağlanmış üç fosfat grubundan oluş_

muştur. Bu organik bileşiklerden biri azotlu baz olan adenin, diğeride 5 C’ lu şeker

olan ribozdur.Adenin ile ribozun birleşmesi nükleoziti yapar.Bu birlikteliğe

adenozin denir.Adenozinin bir fosfatla birleşmesinden AMP,iki fosfatla

birleşmesinden ADP,üç fosfatla birleşmesinden ATP sentezlenmiş olur.

ATP’nin sentezlenmesine fosforilasyon denir.

Riboz

P

P

P

Adenozin nükleozit

Adenozin monofosfat (AMP)

Adenozindifosfat(ADP)

Adenozin trifosfat (ATP)

ATP molekülünün şematik şekli

slide5

tersinir

H O

2

Bir molekülü oluşturan atomların arasındaki bağlarda bulunan enerjiyekimyasal

bağ enerjisidenir.ATP molekülündeki üç fosfat bağının sondan iki tanesi

yüksek enerjilidir.Bu bağlar yüksek enerjili bağlar diye adlandırılır.Bu bağların

hidrolizi ile 7300 kalorilik enerji açığa çıkar ve hücresel olaylarda kullanılır.

ATP

+

+

ADP

P

+

Enerji (7300 cal)

ATP’nin Canlılar İçin Önemi

Hücre, bütün yaşam olaylarının yapıldığı biyolojik bir sistemdir.İçinde sürekli kimyasal

bağ kurma ve çözme olayları gerçekleşmektedir.Bu sırada büyük enerji dönüşümleri

Olmakta ve fazla enerji açığa çıkmaktadır.Hücre fazla enerjiden zarar görmez.Çünkü

hücre,enerji dönüşümlerini denetim altında kademeli olarak gerçekleştirir ve ATP’de

Depolar.ATP’nin asıl enerji kaynağı güneştir.Güneş enerjisi fotosentez ile organik

moleküllerin bağlarında kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanır.Organik moleküller

Hücre solunumu ile parçalanır,bu sırada açığa çıkan kimyasal enerji ile ATP sentezlenir.

ATP fotosentez sırasında,besin moleküllerinin yapılmasında da enerji kaynağı olarak

Kullanılır.

slide6

ATP Kullanımı

Güneş enerjisi

ATP

Besin molekülleri

Büyüme,üreme,haraket

ATP

Aktivasyon enerjisi

Biyosentez tepkimeleri

Oksijenli solunum

Aktif taşıma

Hareket ve kasılma

Oksijensiz Solunum

Sinirsel iletim

Fosfat

Isı

ADP

Hücrede enerji dönüşümleri

g ne i i inin k myasal enerj ye d n m
GÜNEŞ IŞIĞ’ININ KİMYASAL ENERJİYE DÖNÜŞÜMÜ
 • GÜNEŞ IŞIĞI TAPRAK- TAKİTABAKALAR BO-YUNCA İLERLER.
 • KİMYASAL ENERJİYE DÖNÜŞÜR.
 • OLUŞAN ENERJİ BE-SİN ELDE ETMEK İÇİN HARCANIR.
slide9

FOTOSENTEZ

 • Dünyada yaşayan tüm canlıların hayatında devamlı olarak enerji dönüşümü gerçekleşir.
 • Bütün enerjilerin kaynağı güneştir.
 • Klorofilli canlılar ışık enerjisini önce ATP’ye,daha sonra kimyasal enerjiye fotosentez olayı ile dönüştürebilirler.
 • Fotosentez;inorganik maddelerden ışık enerjisi ardımı ile organik madde sentezinin gerçekleştirilmesidir.

Uyarı:

 • Fotosentezi gerçekleştiren canlılar;yeşil bitkiler,mavi-yeşil algler,fotosentetik

bakteriler,öglena ve diğer alglerdir.

 • Atmosferdeki oksijenin temel kaynağı alg’lerdir.Yaz-kış sürekli fotosentez yaparlar.Bitkilerin çoğu kışın yapraklarını döker.
 • Mantarlar ile bitkilerin klorofil taşımayan kök odunsu gövde kısımları fotosentez yapamazlar.
 • Bitkilerin yaprak ve otsu gövdelerinde fotosentez en iyi şekilde gerçekleşir.

Işık enerjisini kullanarak organik bileşikleri yapan bakterilerin tümüne birden Fotosentetik bakteriler adı verilir.

slide10

BİTKİ FOTOSENTEZİ

BAKTERİ FOTSENTEZİ

6CO2+6H2O

C6H12O6+6O2

CO2+2H2S

(CH2O)n+2S+H2O

(CH2O)n+H2O

CO2+2H2

 • Elektron kaynakları H2 veya H2S dir.
 • Klorofil pigmenti katalizör olarak görev yapar.
 • Kullanılan hidrojen kaynağına göre yan ürünler değişir.
 • Oksijen açığa çıkmaz.
 • Kloroplastlar yoktur.Klorofil pigmenti sitoplazmada bulunur.
 • Yan ürün olarak oksijen açığa çıkar.
 • Elektron kaynakları sudur.
 • Klorofil pigmenti katalizör olarak görev yapar.
 • Klorofil pigmenti kloroplast içinde bulunur.
 • Bitkiler atmosferdeki CO2-O2 oranını dengeler

UYARI:Fotosentetik canlılarda klorofil.ışık,CO2 kullanımı ve organik madde sentezi ortak özelliktir.

slide11

klorofil

IŞIK REAKSİYONLARI

(Grana’da)

DEVİRLİ

DEVİRSİZ

FOTOSENTEZ REAKSİYONLARI

Fotosentez ışık ve karanlık olmak üzere iki evrede gerçekleşir.

Işık

 • İki evredede mutlaka ışık gereklidir.
 • Klorofil hem elektron alıcı hem de vericidir.
 • Karanlık evre reaksiyonları ışık olmasada yürütülür.
 • Karanlık devre reaksiyonlarının gerçekleşebilmesi için,mutlaka ışık reaksiyonlarının gerçekleşmesi gerekir.

H2O

O2

2ATP

1 ATP+NADPH2

KARANLIK DEVRE

REAKSİYONLARI

(Stroma’da)

CO2

C6H12O6

slide12

-

-

-

-

e

e

e

e

IŞIK REAKSİYONLARI

1. Devirli Fotofosforilasyon

 • Işık enerjisi yardımı ile ATP sentezlenmesi olayına Fotofosforilasyon denir.
 • Işık enerjisini soğurmuş olan klorofil-a yüksek enerjili bir elektronu ferrodoksine aktarır.
 • Klorofil-a yükseltgenir, ferrodoksin indirgenir.
 • Elektronlar daha sonra sırası ile plastokinon ve stokromlar tarafından tutularak, klorofil molekülüne geri dönerler.
 • Bu geri dönüş sırasında elektronların serbest kalan enerjisinden yararlanılarak ADP molekülüne fosfat grubu eklenir ve ATP üretilir.

ışık

ferrodoksin

ADP+P

ATP

Klorofil-a

Plastokinon

ADP+P

sitokromlar

ATP

Sonuç: 2 ATP

UYARI:

 • Devirli fotofosforilasyonda herhangi bir bileşiğin tüketimi olmaz.
 • Hücrenin kazancı yalnız 2 ATP dir.
 • Elektronlar sadece fofforilasyon amaçlı kullanılır.
slide13

-

-

-

-

-

-

e

e

e

e

e

e

2. Devirsiz Fotofosforilasyon

 • Işık enerjisinin soğurulmasıyla yüksek enerjili elektronlar klorofil-a ‘dan ayrılır ve ferrdoksintarafından tutulur.
 • İndirgenen ferrodoksin NADP koenzimi tarafından yükseltgenir.
 • Elektron kazanan ‘NADP suyun fotolizi ile açığa çıkan H protonu alarak ‘NADPH2 haline geçer.
 • Klorofil-a’ dan ayrılan elektronlar tekrar geri gönmediğinden devirsiz fosforilasyon adını alır.

2NADP

ferrodoksin

2NADPH2

ışık

fotoliz

+

-

4H2O

Klorofil-a

4H + 4OH

4OH

2H2O

+O2

Plastokinon

ADP+P

Klorofil-b

sitokromlar

ATP

UYARI:

 • Klorofil-a nın elektron kaynağı klorofil-b’dir.
 • Su;NADP için hidrojen, atmosfer için O2, klorofil için ise elektron kaynağıdır.
 • Klorofil-b nin elektron kaynağı sudur.

ışık

slide14

KARANLIK DERE REAKSİYONLARI

 • Kloroplastların stromalarında gerçekleşir.
 • Işık reaksiyonlarının devamı niteliğindedir, ışık reaksiyonları durunca karanlık devre reaksiyonları da otomatik olarak durur.
 • Enzim denetiminde gerçekleştiğinden sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassasdır.

RİBULOZ DİFOSFAT

CO2

ATP

CALVİN

DÖNGÜSÜ

2 FOSFOGLİSERİK ASİT

2ATP

RİBULOZ FOSFAT

2 DİFOSFOGLİSERİK ASİT

FRUKTOZ

6-FOSFAT

2NADPH

2 FOSFOGLİSERALDEHİT

 • Karbon Devrinin Evreleri
 • 5C’lu şeker olan Ribuloz difosfata CO2 bağlanması ile 6C’lu kararsız ara bileşik oluşur.
 • Kararsız ara bileşik su alarak hemen 2 molekül 3C’lu fosfo gliserik asite (PGA) ayrışır.
 • PGA;ATP tarafından fosforize edilerek DPGA dönüşür.
 • DPGA molekülleri NADPH2’lerle reaksiyona girerek, redüklenir.

Fotosentezdeki enerji akışı:Işık enerjisi ATP kimyasal bağ enerjisi şeklinde olur

slide15

KEMOSENTEZ

Çeşitli mikroorganizmaların inorganik maddeleri okside edip, açığa çıkan kimyasal enerji ile yapılan CO2 özümlemesine Kemosentez denir.

 • Güneş ışığı kullanılmaz.
 • Nitrit ve nitrat bakterileri S,Fe,Sn,H2 ve CH4 bakterileri örnek olarak verilebilir.
 • Kemosentez sayesinde, yeryüzündeki bütün organizmaların metabolik olaylarının temeli sayılan bazı elementlerin doğadaki devirsel değişimlerin tamamlanması ve dolaşımları sağlanmış olur.
 • İnorganik maddelerin oksidasyonu ile inorganik ara ürünler meydana getirilir.
 • Oksidasyon ile elde edilen enerji ise suyun parçalanmasında kullanılır.Bu olay sonucunda açığa çıkan oksijeni metabolik işlevlerinde harcar.
 • Hidrojenler ise karbondioksitin indirgenmesi sırasında kullanılır.
solunum ned r
SOLUNUM NEDİR?
 • Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için sürekli enerji elde etmek zorundadır.
 • Enerji ancak besin maddelerini yıkarak elde edilebilir.
 • Canlıların besin maddelerini yıkarak enerji elde etmesine solunum denir.
solunum e tler
SOLUNUM ÇEŞİTLERİ
 • Bazı canlılar besinlerin yıkılmasında oksijen kullanırlar;yani OKSİJENLİ SOLUNUM yaparlar.
 • Bazıları ise oksijen kullanamaz;yani OKSİJENSİZ SOLUNUM yaparlar.
gl kol z
GLİKOLİZ
 • Canlılar ister oksijenli ister oksijensiz solunum yapsın başlangıç reaksiyonları glikolizdir.
 • Glikozun pürivata parçalandığı bu reaksiyonlara glikoliz denir.
glikoliz reaksiyonlar
Glikoliz Reaksiyonları
 • Stoplazmada gerçekleşir.
 • Glikoz fruktoza dönüşür ve 2 PGAL(Fosfogliseraldehit)oluşur.
 • PGAL ortamda bulunan NAD(NikotinAmidDinükleotid) ile NADH2 oluşturur.
 • Ortamda bulunan ADP’ler ATP’ye dönüşür.4 ATP sentezlenmiş olur.
oks jens z solunum
OKSİJENSİZ SOLUNUM

2 tip oksijensiz solunum vardır.

1) Etil Alkol Fermantasyonu

2)Laktik Asit Fermantasyonu

etilalkol fermantasyonu
EtilAlkol Fermantasyonu
 • Bakteriler ve bazı mayalar tarafından gerçekleştirilir.
 • Glikoz parçalandıktan sonra elde edilen pürivattan 1 CO2 çıkarak Asetaldehit oluşturular
 • Asetaldehit NADH2 ile reaksiyona girerek onun Hidrojenlerini alır.
 • Son ürün Etil Alkoldür.
laktik asit fermantasyonu
Laktik Asit Fermantasyonu
 • Çizgili kaslardaki hücreler yeterli oksijen bulamadığında, oksijensiz solunum gerçekleştirirler.
 • Glikolizde oluşan pürivatlar mitokondriye geçemediğinden, glikolizde NAD’a verdiği hidrojenleri geri alarak laktik asite dönüşür.
oksijenli solunum
Oksijenli Solunum
 • Canlı hücrelerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayıdır.
 • Karbonhidratlar monosakkaritlere, yağlar yağ asitleri ve gliserole, proteinler aminoasitlere dönüştürüldükten sonra solunum tepkimelerine katılırlar.
 • Oksijenli solunumun genel denklemi:

Glikoz + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP şeklidedir

oksijenli solunum 3 kademede ger ekle ir
Oksijenli Solunum 3 Kademede Gerçekleşir
 • Glikoliz Evresi
 • Krebs Devri
 • Oksidatif Fosforilasyon Evresi (ETS)
a glikoliz evresi
A) Glikoliz Evresi

Tıpkı oksijensiz solunumda olduğu gibidir.

b krebs devri
B) Krebs Devri
 • Ortamda O2 varsa pürivatlar mitokondriye geçer.
 • Herbir pürivat molekülünden 1 mol CO2 ve 2 mol H ayrılır.
 • 2 C’lu bir molekül olan Aktif Asetik asit oluşur.
 • Aktif Asetik asit 4 C’lu bir molekülle birleşerek 6 C’lu Sitrik asiti oluşturur.
 • Sitrik asit 5 C’lu bir bileşiğe dönüşürken 1 CO2 oluşur.
 • 5 C’lu bileşikten 1 CO2 daha ayrılır ve 4 C hale gelir.
 • En son 4 C’lu molekül bir kaç defa ortama H+ verdikten sonra tekrar 4 C’lu hale gelir.
c oksitatif fosforilasyon ets
C) Oksitatif Fosforilasyon (ETS)
 • Glikoliz ve krebs devrinde hazırlanan NADH2 ve FADH2 deki H atomlarına ait elektronlar ETSden geçtikten sonra O2 ile birleşir.
 • Bu sırada ATP üretilir ve sonuçta HO2 molekülleri oluşur. Bu devreye Hidrojen yolu reaksiyonları denir.
 • NADH2 üzerinden ETSye giren 2 elektronun O2 ye taşınması sırasında 3 ATP üretilir.
 • Eğer 2 elektron FADH2 üzerinden ETSye katılırsa üretilen enerji miktarı 2 ATPdir.
 • Burada ATP sentezi yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarıyla sağlandığı için bu devreye ve ATP üretim şekline Oksitatif Fosforilasyon denir.
oksijenli solunumda enerjinin hesaplanmas
Oksijenli Solunumda Enerjinin Hesaplanması
 • Glikoliz reaksiyonlarında 4 ATP (enzim-substrat düzeyinde),
 • Krebs devrinde 2 ATP (enzim-substrat düzeyinde),
 • ETS de 34 ATP (oksitatif fosforilasyonla) olmak üzere
 • Toplam 40 ATP
 • Glikolizde harcanan 2 ATP (aktifleşme enerjisi olarak) ile
 • Net Kazanç: 38 ATP dir.
oksijenli solunumun fermantasyondan farklar
Oksijenli Solunumun Fermantasyondan Farkları
 • Glikoz + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
 • O2 kullanılır.
 • İnorganik yapıda (CO2 ve H2O) son ürünler oluşur.
 • 40 ATP üretilir. (toplam)
 • Mitokondri görev yapar.
 • Canlıların çoğunda gerçekleşir.
 • ETS enzimleri görev yapar.
 • Krebs devri vardır.
fermantasyonun oksijenli solunumdan farklar
Fermantasyonun Oksijenli Solunumdan Farkları
 • Glikoz 2 CO2 + 2 Etil Alkol + 2 ATP veya Glikoz 2 Laktik Asit + 2 ATP
 • O2 kullanılmaz
 • Etil Alkol, Laktik Asit ve Asetik Asit gibi organik ürünler oluşur.
 • 4 ATP üretilir. (Toplam)
 • Tamamı sitoplazmada gerçekleşir.
 • O2 siz solunum yapan az sayıda canlıda ve de O2 nin bulunmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda kas hücrelerinde gerçekleşir.
fermantasyon ve oksijenli solunumun ortak y nleri
Fermantasyon ve Oksijenli Solunumun Ortak Yönleri
 • CO2 oluşumu olabilir.
 • ATP oluşur ve ATP harcanır.
 • Glikoz kullanılır.
 • Enzimler görev yapar.
 • Glikoliz gerçekleşir.