Hulumtim me qytetarët e Prishtinës:
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on

Hulumtim me qytetarët e Prishtinës: “Hartimi i statutit të Komunës së Prishtinës, ndryshimet dhe kërkesat” Shkurt 2008. Numri i të anketuarve: 300 (treqind) ; Mosha e të anketuarve: 18- 68 vjeç Gjinia : M- 186 ose 62 % F- 114 ose 38 %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sharis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

Hulumtim me qytetarët e Prishtinës:“Hartimi i statutit të Komunës së Prishtinës, ndryshimet dhe kërkesat”Shkurt 2008


Numri i t anketuarve 300 treqind mosha e t anketuarve 18 68 vje gjinia m 186 ose 62 f 114 ose 38
Numri i të anketuarve: 300 (treqind);Mosha e të anketuarve: 18- 68 vjeçGjinia :M- 186 ose 62 %F- 114 ose 38 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

Vendi i anketimit : PrishtinëLagjja: Vetërnik; Rruga “Shkupi”Lagjja: Emshir ; Rruga “Rexhep Krasniqi, “Fatime Hetemi”Lagjja:Qendra; Rruga “Nëna Terezë”Lagjja: Kodra e Diellit; Rruga”Gazmend Zajmi”, “Ganimete Tërbeshi”, “Hilmi Rakovica”, “Isa Kastrati”Lagjja: Kodra e Trimave; Rruga “Vëllëzërit Fazliu”Lagjja: Taslixhe; Rruga “Rasim Kiqina”Lagjja : Sofali; Rruga “Xhavit Ahmeti”Lagjja : Spitali; Rruga “ Holger Petersen”Lagjja : Velani ; Rruga “1 Tetori”Lagjja: Kolovicë, Rruga “ Bajram Bahtiri”, “Haxhi Zeka”


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

1.Në pyetjen e parë se “ Çfarë rëndësie ka për ju statuti i Komunës?”, qytetarët janë përgjigjur:- Statuti ka rendësi :224 qytetarë ose 74.60 % - Nuk kanë njohuri mbi statutin : 28 qytetarë ose 9.33 %- Pa përgjigjeje : 15 qytetarë ose 6 % - Ka rendësi nëse funksionon realisht: 15 qytetarë 5 %- Nuk ka fare rendësi : 10 qytetarë ose 3.33 % Statuti s'është implementuar deri me tani : 8 qytetarë ose 2.66 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

2. Në pyetjen e dytë : “A e dini se UNMIK-u ka aprovuar rregulloren e re (2007/30), për qeverisjen e komunave?”Nga 300 qytetarë të anketuar, 64 janë deklaruar me PO ose 21.33%,236 janë deklaruar me JO ose 78.67%


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

3. Në pyetjen e tretë “A mendoni se Komuna e Prishtinës, duhet të hartojë statut të ri, apo vetëm të bëjë ndryshime në të vjetrin?” Përgjigjet kanë qenë:-Të hartojë statut të ri -172 ose 57.30%-vetëm ndryshime në të vjetrin – 87 ose 29 %-se di : 31 ose ose 10.33 %-nuk janë përgjigjur -10 qytetarë ose 3.33 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

4. Në pyetjen e katërt Prishtinës, duhet të hartojë statut të ri, apo vetëm të bëjë ndryshime në të vjetrin?” ; “Nëse Komuna organizon diskutime publike për hartimin e statutit të Komunës, a do të merrnit pjesë?”përgjigjet kanë qenë:1.-PO – 270 qytetarë ose 90 %2.-Jo - 25 qytetare ose 8.35 %3.- Se di – 5 qytetarë ose 1.65 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

5. Në pyetjen e pestë “A mendoni se statuti duhet t Prishtinës, duhet të hartojë statut të ri, apo vetëm të bëjë ndryshime në të vjetrin?” ’i përgjigjët profilit të komunës së Prishtinës dhe që ai duhet të jetë udhëzuesi më i mirë, i mënyrës së funksionimit të saj(komunës)?”1.-Po- 288 ose 96 %2.-Jo- 9 ose 3%3.-Pa përgjigje – 3 ose 1%


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

6. Në pyetjen e gjashtë “Në statutin e kaluar të komunës së Prishtinës, është dashur të mblidhen 10.000 nënshkrime në mënyrë që një peticion të jetë i vlefshëm, a mendoni se ky kufizim duhet të hiqet në statutin e ri?”1. - Po – 270 ose 90%2. -JO - 24 ose 8%3. -Pa përgjigje – 5 ose 1.66%4. – Nuk e di -0.34%


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

7. Nëse edhe në statutin e ri do të kërkohet një numër i caktuar i nënshkrimeve, cila do të ishte mënyra më e përshtatshme?a) përmes proporcionit të banorëve p.sh: 2/3 e numrit të përgjithshëm të banorëve të lagjes?b) 50% e banorëve të lagjes?c)30 % e banorëve të lagjes?d) apo tjetër Shëno:Qytetaret janë përgjigjur:1. Për 2\3 : 70 ose 23 %2. Për 50% :77 ose 25 %3. 30% :147 ose 49 %.4. Përgjigje tjetër : 6 ose 2%.


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

  • 8. i caktuar i nënshkrimeve, cila do të ishte mënyra më e përshtatshme?Në pyetjen e tetë me radhë “A keni nevojë të dini më shumë për Peticionin?”

  • 1.Po -241 ose 80.30%

  • 2.Jo – 56 ose 18.70 %

  • 3.Di shumë pak – 3 ose 1%


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

9. Ne pyetjen e nëntë me radhë ,,A besoni qe Kryetari i ri i Komunës dhe Anëtaret e Kuvendit komunal,do te hartojnë një statut i cili është ne interes të qytetareve dhe i cili ju shërben më së miri atyre? përgjigjet kanë qenë: 1. Po – 248 ose 82.66%2. Jo - 30 ose 10 %3. Nuk di – 21 ose 7.34 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

10.Ne pyetjen e ri i Komunës dhe Anëtaret e Kuvendit komunal,dhjetë ,,A mendoni se komuna duhet te jetë ne gjendje të ja ofroj secilit qytetar te interesuar një kopje te statutit? Përgjigjjet kanë qenë:1.PO – 248 qytetarë ose 82.60 %2.JO – 52 qytetarë ose 17.34 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

11,, Ne pyetjen ri i Komunës dhe Anëtaret e Kuvendit komunal,: ,,A mendoni që Komuna,duhet t’i informoj më mirë qytetarët e saj për aktivitetet,projektet dhe objektivat e saj? Janë përgjigjur me :1. Po - 291 qytetarë ose 97 %2. Jo - 5 qytetarë ose 1.66 % 3. Pa përgjigje: 4 qytetarë ose 1.34 %


8 n pyetjen e tet me radh a keni nevoj t dini m shum p r peticionin

12.Ne pyetjen e 12 se ,,Cili është burimi më i mirë dhe i besueshëm i juaj për punën e Komunës?

a) Zyra për informim e komunës?

b) Ueb faqja e Komunës?

c) Mediet,TV,Radio dhe Gazeta ( Shtypi)?

d) OJQ- të ?

e) Tjetër > Shpalljet,panot, auditori e t’i?

Përgjigjet kanë qenë:

a. Zyra për informim e komunës : 74 qytetarë ose 24.66%

b) Ueb faqja e Komunës : 23 qytetarë ose 7.66%

c) Mediet,TV,Radio dhe Gazeta ( Shtypi) : 140 qytetarë ose 46.7%

d) OJQ- të : 34 qytetarë ose 11.33%

e) Tjetër, Shpalljet,panot, auditori etj : 4 qytetarë ose 1.33 %

-nuk u besojnë fare : 8 qytetarë ose 2.66 %

- te gjithave : 17 qytetarë ose 5.66%


12 cili sht burimi m i mir dhe i besuesh m p r pun n e komun s
12 dhe i besueshëm i juaj për punën e Komunës?. Cili është burimi më i mirë dhe i besueshëm për punën e Komunës?


Ju falemnderit
Ju falemnderit dhe i besueshëm i juaj për punën e Komunës?

Hulumtimi është realizuar nga :

  • Shpresa Osmani;

  • Hajdin Ujkani dhe

  • Sara Mjekiqi

Ky projekt është mbështetur nga Agjencia Ndërkombëtare e SHBA-ve – USAID dhe Bordi Ndërkombëtar për Hulumtim dhe Shkëmbim – IREX dhe implementuar nga partneri lokal Qendra për Burime dhe Trajnime në Avokim – ATRC. Qëndrimet e shprehura në këtë publikim nuk pasqyrojnë qëndrimet e USAID-it, IREX-it dhe ATRC-së.