kal tsal e itlili in k keni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kalıtsal çeşitliliğin Kökeni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kalıtsal çeşitliliğin Kökeni

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Kalıtsal çeşitliliğin Kökeni - PowerPoint PPT Presentation


 • 377 Views
 • Uploaded on

Kalıtsal çeşitliliğin Kökeni. Hardy-Weinberg Yasası. İngiliz matematikçi Godfrey H. Hardy Alman Fizikçi Wilhelm Weinberg. Hardy - Weinberg Yasası. Hardy - Weinberg yasası «ideal» bir populasyonda allel ve genotiplere ne olacağını tanımlar. Hardy - Weinberg Yasası.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kalıtsal çeşitliliğin Kökeni' - keith-alexander


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hardy weinberg yasas
Hardy-WeinbergYasası
 • İngiliz matematikçi Godfrey H. Hardy
 • Alman Fizikçi Wilhelm Weinberg
hardy weinberg yasas1
Hardy-Weinberg Yasası
 • Hardy-Weinberg yasası «ideal» bir populasyondaallel ve genotiplere ne olacağını tanımlar.
hardy weinberg yasas2
Hardy-Weinberg Yasası
 • Hardy –Weinberg yasası iki öngörüde bulunur:
  • Gen havuzundaki allellerin sıklığı zaman içinde değişmez.
  • Eğer bir lokustaki A ve a gibi iki allel göz önüne alınırsa, bir kuşak rastgele döllenme sonucunda populasyondakiAA:Aa:aagenotiplerininsıklığı

p2+2pq+q2=1

hardy weinberg yasas3
Hardy-Weinberg Yasası
 • Örnek:

A=0.7, a=0.3; A+a (0.7+0.3)=1

 • Rastgele eşleşme ile herhangi bir zigotta

AA olma ihtimali 0.7x0.7=0.49

Aa olma ihtimali 0.7x0.3=0.21x2=0.42

Aa olma ihtimali 0.3x0.3=0.09

 • 0.49+0.42+0.9=1 (p2+2pq+q2=1)
 • Zigotlar ergin hale geldiklerinde ve ürediklerinde yeni populasyondakiallellerin sıklık dağılımları ne olur?
hardy weinberg yasas4
Hardy-Weinberg Yasası
 • AA taşıyan bireyler populasyonun %49 = üretecekleri gametlerin hepsi A taşır.
 • Aa taşıyan bireyler populasyonun %42 = üretecekleri gametlerin yarısı A (42x1/2=%21) diğer yarısı a (42x1/2=%21) taşır.
 • Aa taşıyan bireyler populasyonun %9 = üretecekleri gametlerin hepsi a taşır.
 • Allel sıklığı A için 0.49+0.21=0.7, a için 0.21+0.09=0.3
 • 0.7+0.3=1 (Allel sıklığı)
hardy weinberg yasas5
Hardy-Weinberg Yasası
 • Hardy-Weinberg yasasının temel varsayımı;

Populasyondakiallel sıklıkları bir kuşaktan diğerine değişmez

yani

Populasyonlar değişmez ve evrilmez!

hardy weinberg yasas n n varsay mlar
Hardy-Weinberg yasasının varsayımları
 • Yeni alleller oluşmaz veya bir allel diğerine dönüşmez.
 • Bireyler populasyonun içine veya dışına göç etmez.
 • Populasyondaki bireyler rastgele çiftleşirler.
 • Populasyon sınırsız büyüklüktedir.
 • Bütün genotipler eşit hayatta kalma oranlarına ve eşit üreme başarılarına sahiptir.
mutasyonlar yeni alleller olu turur
Mutasyonlar yeni alleller oluşturur
 • Gen havuzunda bulunan olağanüstü büyük genetik depo, Mendel dağılımı ve rekombinasyonlarla devamlı olarak yeni genetik kombinasyonların oluşmasını mümkün kılar.
 • Ancak sadece mutasyon gen havuzunda yeni alleller oluşturur.
mutasyon
Mutasyon
 • Mutasyon, hem genin ya da kromozomun değişimine hem de o genin ürününün değişimine işaret eder.
mutasyon1
Mutasyon
 • Mutasyonların sadece sonra gelen kuşaklara geçirildiyse, yani üreme hücrelerinde gerçekleştiyse, evrimsel önemi vardır.
mutasyon2
Mutasyon
 • Mutasyonların çoğunun hücre bölünmesi sırasında DNA kopyalanırken olduğu düşünülmektedir.
mutasyon3
Mutasyon
 • Mutasyonların organizmaya yarar veya zarar verdiğine bakılmaksızın, rastlantısal ortaya çıkan olaylar olduğu unutulmamalıdır.
 • Yani uyarlanmayı amaçlayan mutasyon olmaz!
 • Mutasyonlar yeni türler oluşturmaz!
 • Mutasyon evrimin karşılığı değildir!
gen mutasyonlar
Gen Mutasyonları
 • Moleküler bağlamda bir gen mutasyonu bir DNA dizisinin değişimidir.
gen mutasyonlar1
Gen Mutasyonları
 • Nokta mutasyonlar: Bir baz çiftinin diğerinin yerine geçmesi
  • Eş anlamlı mutasyon
  • Eş anlamlı olmayan mutasyon
  • Anlamsız mutasyon
 • Çerçeve kayması mutasyonları: Tek bir baz çiftinin girmesi ya da çıkması
 • Yer değiştirebilen öğelerin eklenmesi - çıkması
gen mutasyonlar2
Gen mutasyonları
 • Eş anlamlı mutasyon
gen mutasyonlar3
Gen Mutasyonları
 • Eş anlamlı olmayan mutasyon
gen mutasyonlar4
Gen Mutasyonları
 • Anlamsız mutasyon
gen mutasyonlar5
Gen Mutasyonları
 • Çerçeve kayması (Frameshift) mutasyonları
gen mutasyonlar6
Gen Mutasyonları
 • Yer değiştirebilen öğelerin eklenmesi - çıkması
mutasyonlar n fenotipik etkileri
Mutasyonların fenotipik etkileri
 • DNA dizisindeki mutasyonların etkileri sıfırdan çok şiddetliye kadar olabilir.
 • Mutasyonların çoğu zararlıdır
 • Ancak çok sayıda yararlı mutasyon tespit edilmiştir.
 • Örn: İnsan FOXP2 geni – Şempanzelerle insan soy hatlarının ayrılmasından sonra (7 myö) iki eşanlamlı olmayan mutasyon sonucu ortaya çıkmıştır.
 • İnsan hattında bu allellerin

diğerlerinin yerine geçmesi

200.000 yıl önce olmuştur.

mutasyonlar n fenotipik etkileri1
Mutasyonların fenotipik etkileri
 • Özellikle “ana kontrol genleri”nde (diğer genleri kontrol eden genler) meydana gelen mutasyonların etkisi çok büyük olabilir.
gen mutasyonu s kl klar
Gen mutasyonu sıklıkları
 • Bir lokusta her bir kuşakta eşey hücresi başına mutasyona uğrama oranı 10-6-10-5
 • Her bir baz çifti için ortalama mutasyona uğrama hızı prokaryotlarda her bir koyalamada 10-11-10-10, ökaryotlarda 10-9
 • İnsan genomunda mutasyon hızı her bir kuşakta her baz çifti için 4.8x10-9
gen mutasyonu s kl klar1
Gen mutasyonu sıklıkları
 • Mutasyonlar nadir oluşmakta gibi görünmektedir ancak tüm genler düşünüldüğünde mutasyon yoluyla çeşitliliğin topluma girdisi önemlidir.
 • Bir insan zigotunda, genomun işlevsel kısmında yer alan dizilimde baz çifti değişme sayısı 1.6’dır.
 • 1 milyon insanın yaşadığı bir toplumda 1.6 milyon mutasyon gerçekleşir.
 • Bununla birlikte mutasyon tek başına bir allel sıklıklarında önemli bir değişime neden olamaz, çünkü hızı çok düşüktür.
gen mutasyonu s kl klar2
Gen mutasyonu sıklıkları
 • Örneğin Başlangıçta populasyondaki sıklığı 1.0 olan A allelininmutant a alleline karşı sıklığının 0.5 değerine düşmesi için yaklaşık 70.000 kuşak geçmesi gerekmektedir.
 • Allel sıklığının değişmesi için başka mekanizmalara ihtiyaç vardır.
karyotip de i imleri
Karyotip değişimleri
 • Bir canlının karyotipi, kromozomların tamamının tanımıdır – onların sayısı, büyüklüğü, şekli ve iç düzeni.
 • Kromozomların sayısında;
  • Duplikasyon (ikilenme)
  • Delesyon (eksilme)
  • Polyploidy (çok takımlılık)
  • Kromozomların yeniden düzenlenmesi

ile değişiklikler meydana gelir.

karyotip de i imleri1
Karyotip değişimleri
 • Polyploidy
 • (Çok takımlılık)
kromozom yeniden d zenlenmeleri
Kromozom yeniden düzenlenmeleri
 • Ters dönme

(İnversiyon)

kromozom yeniden d zenlenmeleri1
Kromozom yeniden düzenlenmeleri
 • Kromozomlar arası parça değişimleri (translokasyon)
kromozom yeniden d zenlenmeleri2
Kromozom yeniden düzenlenmeleri
 • Bölünmeler ve kaynaşmalar (Fizyon ve füzyonlar)
kromozom say s de i imleri
Kromozom sayısı değişimleri
 • Bir kromozomda yeniden düzenlenmenin ortaya çıkış hızı 10-4-10-3
 • Kromozomlarda gerçekleşen polyploidy, kromozomların yer değiştirmeleri, bölünmeler ve kaynaşmalar evrim sürecinde önemlidir.
g ve gen ak allel s kl klar n de i tirebilir
Göç ve gen akışı allel sıklıklarını değiştirebilir
 • Bir türün toplumları birbirleri ile az ya da çok belli derecelerde gen alışverişi yaparlar.
 • Genler;
  • göç eden bireyler
  • gametler

ile toplumlararası

taşınırlar

g ve gen ak
Göç ve Gen Akışı
 • Eğer genetik sürüklenme ve doğal seçilim gen akışına karşı çalışmıyorsa gen akışı bir türün toplumlarını homojenleştirir.
g ve gen ak1
Göç ve Gen Akışı
 • Bir türün dağılımı ve hareket özellikleri toplumlararası gen akışını etkiler.
 • Örneğin kanatsız böcekler ve kara salyangozları toplumlarındaki büyük genetik farklılıklar
genetik s r klenme
Genetik sürüklenme
 • Genetik sürüklenme bir populasyondaallel sıklıklarının bir kuşaktan bir kuşağa rastlantısal olarak değişimidir.
 • Bu değişiklikler kuşaklar boyunca birikerek çok önemli farklılıklara neden olabilir.
 • Doğal seleksiyonla birlikte genetik sürüklenme toplumlarda bir allelin yerine diğerinin geçmesinin en önemli nedenlerindendir.
genetik s r klenme1
Genetik sürüklenme
 • Doğal seleksiyondan farklı olarak genetik sürüklenme uyarlanmaya neden olmaz.
 • Genetik sürüklenme bazı allellerin sabitlenmesine yol açarken bazılarını toplumdan silinmesine yol açar.
 • Genetik sürüklenme yoluyla evrim küçük toplumlarda büyük toplumlara göre daha hızlı ilerler.
do al populasyonlarda rastgele olmayan e le meler ger ekle ir
Doğal populasyonlarda rastgele olmayan eşleşmeler gerçekleşir
 • Rastgele olmayan eşleşmeler populasyondakiallel sıklığının değişmesinde potansiyel etkiye sahiptir.
 • Bu yolla allel sıklığının değişmesi için eşleşme sonrası bazı genotipler için veya onlara karşı seçilim olmalıdır.
 • Rastgele olmayan eşleşme tek başına doğrudan allel sıklığını değiştiremez.
do al populasyonlarda rastgele olmayan e le meler ger ekle ir1
Doğal populasyonlarda rastgele olmayan eşleşmeler gerçekleşir
 • Pozitif benzer eşleşme
do al populasyonlarda rastgele olmayan e le meler ger ekle ir2
Doğal populasyonlarda rastgele olmayan eşleşmeler gerçekleşir
 • Soy içi eşleşme
 • Homozigot bireylerin ortaya çıkmasını sağlar
 • Soy içi eşleşen populasyonlarda uyumluluk ortalaması düşüktür (Soy içi eşleşme çöküntüsü)
b t n genotipler e it hayatta kalma oranlar na ve e it reme ba ar lar na sahiptir de ildir
Bütün genotipler eşit hayatta kalma oranlarına ve eşit üreme başarılarına sahiptirdeğildir

Doğal seçilim (haftaya)