slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hướng Dẫn Viết Chữ Lên Tấm Ảnh Digital

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Hướng Dẫn Viết Chữ Lên Tấm Ảnh Digital - PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on

Hướng Dẫn Viết Chữ Lên Tấm Ảnh Digital. Thưa quí bạn, chuyện viết chữ lên tấm ảnh digital rất là xưa, tuy nhiên có một số bằng hữu chưa quen cho nên tôi làm cái slide show nầy để hướng dẫn trong bước sơ khởi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hướng Dẫn Viết Chữ Lên Tấm Ảnh Digital ' - shantell-allen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hướng Dẫn Viết Chữ Lên Tấm Ảnh Digital

Thưa quí bạn, chuyện viết chữ lên tấm ảnh digital rất là xưa, tuy nhiên có một số bằng hữu chưa quen cho nên tôi làm cái slide show nầy để hướng dẫn trong bước sơ khởi.

Những gì tôi trình bày nơi đây chỉ là ABC so với khả năng của những software dùng edit ảnh hiện nay. Ở đây tôi hướng dẫn theo hai software: thứ nhất là Photoshop, thứ hai là Paint.

Photoshop là software sửa hình ai cũng biết tên, nhưng chưa chắc ai cũng có sẳn. Còn Paint là software built-in trong mọi Windows, ai cũng có hết. Cả hai đều giúp chúng ta viết chữ kiểu “quạt lụa đề thơ” rất dễ dàng.

Những gì tôi bày các bạn nới đây là bước thật sơ khởi, các bạn tìm hiểu thêm để viết được những câu thơ, những kiểu chữ thật bay bướm đầy nghệ thuật. Các bạn nên hiểu cho rằng tôi chỉ là người đi trước bày cho người đi sau thôi. Xin quí bạn trong nghề nhìn chỗ khác một lúc, các bạn nhìn vào đây tôi mắc cở không dám múa may e nhiều bằng hữu khác sẽ quở trách.

Nhấn space bar

Huỳnh Chiếu Đẳng 18-Aug-2011

slide2
Chúng ta bắt đầu từ Photoshop trước. Run Photoshop và load một tấm ảnh như hình:

Xong mang con chạy vào click ngay tấm ảnh (nhìn mủi tên).

Click chữ T

Trang sau tôi sẽ nói về chuyện chọn màu chữ và font chữ.

Click mouse nơi đây xong đánh chữ vào

Laùc ñaùc beân soâng chôï maáy nhaø

slide3
Tiếp theo đây là cách chọn font chữ, màu chữ và độ lớn của chữ.

Chọn font chữ

Chọn độ lớn

Click nơi đây chọn màu

Một windows sẽ hiện ra để các bạn chọn màu chữ

Sau khi các bạn viết và đặt chữ ngay ngắn trên tấm ảnh xong, các bạn click File và click Save As, đặt cho nó cái tên khác. Nếu click save thì tấm hình nguyên thuỷ bị viết chồng lên, các bạn có thể mất luôn. Bao giờ cũng edit tấm ảnh copy, không edit tấm ảnh nguyên thuỷ.

Ở thí dụ nầy chữ màu trắng.

slide4
Böôùc tôùi Ñeøo Ngang boùng xeá taø,Coû caây chen ñaù, laù chen hoa,Lom khom döôùi nuùi tieàu vaøi chuù,Laùc ñaùc beân soâng chôï maáy nhaø,Nhôù nöôùc ñau loøng con quoác quoác,Thöông nhaø moûi mieäng caùi gia gia,Döøng chaân nghæ laïi trôøi non nöôùc,Moät maûnh tình rieâng ta vôùi ta.Baø Huyeän Thanh Quan
slide5
Tôi bày các bạn những kiểu đơn giản mà thôi, chúng ta có thể có nhiều kiểu viết khác nhau, một vài thí dụ:

Hoa Hồng

Hoa Hồng

Hoa Hồng

Hoa Hồng

Hoa Hồng

slide6
Trang nầy tôi chỉ quí bạn dùng Paint của Windows để viết chữ lên hình digital. Trước hết click Start, và nới Search đánh vào chữ Paint:

Paint

Click Start 

Các bạn thấy kết quả như hình nầy:

Click 

Đây là một trong những cách gọi program Paint của Windows. Trang sau là hình của software nầy.

slide7
Đây là màn ảnh khi Paint chạy:

 Click hình tam giác

 Click

 Click

 Click

Tấm ảnh hoa Tulips.jpg sẽ hiện ra trong paint ở trang sau.

slide8
Software Paint vừa open tấm ảnh Tulips.jpg các bạn viết chữ vào đó như sau:

Click chữ A

Chọn khung chữ

Màu chữ

Chọn màu chữ

Click nơi muốn viết chữ vào trên tấm ảnh

Đánh chữ vào đây

Còn nhiều cách để “trang trí” chữ trên hình như font, như độ lớn, như khung chữ… dành cho các bạn tự tìm lấy. Slide show nầy chỉ hướng dẫn bước đầu thôi. Software Photoshop còn “bay bướm” hơn nhiều. Paint chỉ là software căn bản so với Photoshop ví như chiếc xe đạp đem so với chiếc máy bay phản lực.

slide9
Đây là bước sơ khởi giúp quí bạn thích “quạt lụa đề thơ” trong thời đại digital nầy. Những gì các bạn thấy nơi đây thật là căn bản. Những software dùng edit ảnh ngày nay rất là thần kỳ, thật giả khó phân.

Photoshop là software được nhiều người cho là dẫn đầu hiện nay. Những tấm ảnh được edit lại bằng Photoshop hiện giờ nhìn như thật. Do vậy qua email các bạn nhìn thấy những tấm ảnh huyền hoặc mà nhiều tôn giáo dùng chúng như là một bằng chứng phép lạ.

Nếu nhận được qua email những tấm ảnh lạ lùng, các bạn chớ có tin ngay. Có khi kẻ xấu muốn các bạn tin theo những gì họ muốn các bạn tin. HCĐ

ad