fronto temporale dementie semantische variant
Download
Skip this Video
Download Presentation
Fronto-temporale dementie Semantische variant

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Fronto-temporale dementie Semantische variant - PowerPoint PPT Presentation


 • 511 Views
 • Uploaded on

Fronto-temporale dementie Semantische variant. Pati ë ntdemo 30-03-05 Ariane Bour. Pati ënt. Dhr. V, 72 jaar, voormalig eigenaar van handel in ijzerwaren. Medische VG; basocellulairca voorhoofd, hypertensie Med; enalapril. anamnese. Sinds 3 jaar ‘vergeetachtig’

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fronto-temporale dementie Semantische variant' - shanta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
fronto temporale dementie semantische variant

Fronto-temporale dementieSemantische variant

Patiëntdemo 30-03-05

Ariane Bour

pati nt
Patiënt
 • Dhr. V, 72 jaar, voormalig eigenaar van handel in ijzerwaren.
 • Medische VG; basocellulairca voorhoofd, hypertensie
 • Med; enalapril
anamnese
anamnese
 • Sinds 3 jaar ‘vergeetachtig’
 • Problemen met namen, woorden en afspraken
 • Ondervindt zelf weinig problemen
heteroanamnese echtgenote en zoon
Heteroanamnese (echtgenote en zoon)
 • Sinds 5-7 jaar klachten, geleidelijk verslechtering
 • Verkeerd gebruik woorden en vreemde zinsconstructies
 • Opdrachten niet of verkeerd uitvoeren
 • Namen van bekenden niet herinneren/ mensen niet herkennen
 • Onrustig, ‘neurotisch’ en ongeduldig,drammend
 • Winkelieren gaat ongestoord!
 • Moeilijk om klachten te verwoorden, maar omgeving wordt stapelgek
psychische anamnese
Psychische anamnese
 • Geen stemmingsverandering
 • Geen evidente emotionele afvlakking
 • Geen hallucinaties of achterdocht
 • Geen verandering dagritme
 • Dwanghandelingen
 • Enig interesseverlies door minder begrip
 • Lichte karakterverandering
sociale anamnese
Sociale anamnese
 • Gehuwd, 2 zonen
 • Hobbies; fietsen, lezen detectives
 • Geen hulp bij eigen verzorging
 • Administratieve zaken thuis goed geregeld
neurologisch onderzoek
Neurologisch onderzoek
 • Indruk
  • Vriendelijk en cooperatief, verzorgd uiterlijk conform kalenderleeftijd
  • Gebruikt veel ‘excuses’, reageert lacherig op fouten
  • Stopwoorden (‘feitelijk’)
  • Zoekt hulp bij bekenden
neurologisch onderzoek1
Neurologisch onderzoek
 • Hogere cerebrale functies
  • Inprenting gestoord, retrieval goed
  • Taal;
   • Goede zinnen, fluent, stopwoorden, parafasieën
   • Licht gestoord begrip en benoemen.
   • Lezen en schrijven ongestoord
  • MMSE 25/30
neurologisch onderzoek2
Neurologisch onderzoek
 • Geen focale neurologische afwijkingen
conclusie
conclusie
 • 72-jarige man met geleidelijk progressieve verandering in aangeleerde vaardigheden, zich uitend in taalbegripstoornis, stoornis in korte termijn geheugen en lichte karakterveranderingen, waardoor het functioneren licht gestoord is.
 • E.e.a. suspect voor dementieel syndroom
aanvullend onderzoek
Aanvullend onderzoek
 • CT cerebrum: ga
 • SPECT: ga
 • Lab: ga
 • Apo E typering: E3/E3
 • EEG: normaal
neuro psychologisch onderzoek
Neuro-psychologisch onderzoek
 • Spontane spraak
  • Semantische parafasieën
  • Standaard onderwerp
  • stopwoorden
 • Taalbegrip
  • Licht gestoord in gesproken en geschreven taal
 • Benoemen
  • Gestoord met semantische parafasieën
 • Verbale geheugen
  • Licht gestoord
 • Word-fluency
  • gestoord
 • Herkennen bekende personen
  • gestoord
 • Herkennen emoties
  • gestoord
diagnose
Diagnose

Dementie uit het Fronto-Temporale Dementie spectrum:

Semantische Dementie

dementie
dementie
 • Syndroom gekenmerkt door progressieve achteruitgang in meerdere cognitieve functies of stoornissen in gedrag en persoonlijkheid bij normaal bewustzijn, dusdanig dat het dagelijks functioneren gestoord raakt.
indeling
indeling
 • 1.Corticale syndromen
 • 2.Subcorticale syndromen
 • 3.Syndromen met gemengde kenmerken
ad1 corticale dementie
Ad1. Corticale dementie
 • Uit zich in achteruitgang van corticale functies.
 • Cognitieve functiestoornissen staan op de voorgrond
  • M.Alzheimer
  • Frontotemporale dementiesyndromen
  • M. Creutzfeld-Jakob
  • ( diffuse Lewy-body disease)
ad 2 subcorticale dementie
Ad 2. Subcorticale dementie
 • Gekenmerkt door traagheid en ‘ophaaldefecten’.
 • Vaak motore stoornissen.
  • Geassocieerd met aandoening basale kernen; M.Parkinson, M.Huntington
  • Normal pressure hydrocefalus
  • Subcorticale arteriosclerotische encefalopathie/M.Binswanger
  • Aids-dementie complex
ad 3 syndromen met corticale en subcorticale kenmerken
Ad 3. Syndromen met corticale en subcorticale kenmerken
 • Vasculaire dementie
 • Lewy body dementie
frontotemporale dementie spectrum
Frontotemporale dementie-spectrum
 • Subtype met gedragsstoornissen

Fronto-temporale variant (FTD)

2. Subtype met taalfunctiestoornissen

Progressieve non-fluent afasie (PA)

Semantische dementie (SD)

3. Subtype met motorische stoornissen

Fronto-temporale dementie met motor neuron disease

Cortico-basale degeneratie

(N.B.: 1 en 2 gaan vaak samen en worden vaak als zelfde aandoeningen gezien)

frontotemporale dementie spectrum i e ftd en pa en sd
Frontotemporale dementie spectrum (I.e.FTD en PA en SD)
 • FTD:AD= 1:5
 • Preseniele leeftijd 45-65 jaar (21-75jaar)
 • Man=vrouw
 • Duur ± 8 jaar (2-20 jaar)
 • Vaak familiair
kliniek frontotemporale dementiespectrum
Kliniek frontotemporale dementiespectrum
 • Gepaard met forse stoornissen in gedrag en karakterverandering
 • Debuteert vaak met affectieve en psychiatrische problemen
 • Daarna gedrags- en cognitieve stoornissen
 • Opvallend goede lichamelijke conditie
 • Somatiek uit zich in rigiditeit, zeer laat in proces
cognitieve stoornissen bij frontotemporale dementiespectrum
Cognitieve stoornissen bij frontotemporale dementiespectrum
 • Spraakarmoede, leidend tot mutisme
 • Teloorgaan van verwerken en genereren van informatie
 • Verminderde abstractie en organisatievermogen
 • Verminderde mentale flexibiliteit
 • Opvallend goede ruimtelijke orientatie, behouden autobiografie, rekenfunctie
frontotemporale variant ftd
Frontotemporale variant (FTD)
 • 3 subtypen
   • Ontremde type
   • Geremde/apathische type
   • Type met stereotype gedrag en utilisatie
gedragsveranderingen ftd
Gedragsveranderingen FTD
 • Persoonlijkheid
    • Overactief, rusteloos, ontremd
    • Apathisch, initiatiefloos, ongeïnteresseerd
 • Sociaal verkeer
    • ‘asociaal’ ongepast gedrag en verbale uitingen
    • Verwaarlozen hygiëne
 • Eetpatroon
    • Schrokken en proppen, grote hoeveelheden
    • Hang naar zoet
 • Affectie
    • Verminderde empathie
    • Hypochondrie en bizarre somatische pre-occupaties
cognitie ftd
Cognitie FTD
 • Gedragsstoornissen en karakterverandering op de voorgrond
 • Stoornissen in taalfuncties
 • Geheugenproblemen; ‘afwezigheid’/verminderde attentie

lijkt selectief in het voordeel van patient

progressieve non fluent afasie pa
Progressieve non-fluent afasie (PA)
 • Zeldzaam; PA: preseniele AD= 1:40
 • Typisch in 6e decade; 50-65 jaar
 • Man=vrouw
 • Duur ± 8 jaar (4-12 jaar)
 • Familiair in ongeveer 40%
kliniek pa
Kliniek PA
 • Verminderde fluency met woordvindstoornissen, hesitatie,fonemische parafasieën
 • Nazeggen gestoord
 • Schrijven gestoord
 • Begrip en inzicht goed
 • Geen andere cognitieve stoornissen
 • Later ook gedragsstoornissen richting FTD
    • Apathie, verminderde zelfzorg, stereotype handelingen, inflexibiliteit
    • Aanvankelijk veel psychische problemen en schaamte
semantische dementie sd
Semantische dementie (SD)
 • Incidentie komt overeen met incidentie PA
 • Debuut 50-65 jaar (48-71 jaar)
 • Man: vrouw= 1:2
 • Familiair in 25%
 • Duur ± 8 jaar ( 3- >15 jaar)
kliniek sd
Kliniek SD
 • Stoornis in betekenis; verminderd begrip in woorden en namen
 • Stoornis in benoemen en namen herinneren bij vloeiende, snelle, lege spraak.
 • Semantische parafasieën en stopwoorden
 • Nazeggen ongestoord
 • Moeite in herkennen gezichten en objecten (getallen goed!)
 • Consistent in niet-herkennen
 • Autobiografie goed, historie niet-persoonlijke zaken slecht
kliniek sd1
Kliniek SD
 • Resulteert in echolalie en uiteindelijk mutisme
 • Later in beloop gedragsstoornissen richting FTD
    • Compulsief, stereotype handelingen, pre-occupaties mn met tijd, egocentrisch, starre dagelijkse routines, gevaarlijk gedrag, verminderde empathie
oorzaken atrofie
Oorzaken; atrofie
 • FTD
   • Orbitomediale zone frontaalkwabben (ontremde type)
   • Dorsolaterale convexiteit frontaalkwab en frontotemporaal, onderliggende subcorticale structuren (apathisch type)
   • Striatale atrofie met temporale atrofie (stereotype type)
oorzaken atrofie1
Oorzaken: atrofie
 • PA
   • Asymmetrische atrofie tnv li hemisfeer
 • SD
   • Atrofie temporaalkwabben met relatief sparen van frontaalkwabben
histologie
histologie
 • 3 subdivisies n.a.v. kleuringen
   • Motorneuron disease dementie met ubiquitine+ inclusies en corticobasale degeneratie met tau+ en ubiquitine- inclusies
   • Dementie zonder histologische kenmerken
   • Met tau+ inclusies
    • Klassieke argentofiele tau+ en ubiquitine+ Pick lichaampjes
    • Tau-mutaties en diffuse tau+ inclusies in neuronen en glia-cellen
histologie1
histologie
 • Histologie zegt weinig over ‘subtype’, hoewel ubiquitine+ lichaampjes met motore varianten (cortico-basale degeneratie) lijken te correleren
 • Histologie zegt weinig over het familiaire karakter
 • Veel overlap
aanvullend onderzoek1
Aanvullend onderzoek
 • Lab; ga
 • EEG; ga
 • MRI/SPECT/PET; atrofie en verminderde functie volgens voorheen beschreven patroon.

Afwijkingen vaak pas zeer laat in het ziekteproces meetbaar.

behandeling
behandeling
 • Ondersteunend
   • Bijvoorbeeld afasievereniging
   • Dagopvang
 • Medicamenteus
   • Gedrag: SSRI’s
   • (cholinesteraseremmers niet effectief)
conclusie1
conclusie
 • Indrukwekkend beeld
  • Jonge mensen
  • Veel invloed op sociaal en maatschappelijk functioneren
 • Diagnose lastig
  • Begint sluipend
  • Aanvullend onderzoek niet conclusief
 • Prognose redelijk: mensen kunnen lang thuis blijven
literatuur
literatuur
 • Neary D., Snowden JS. Frontotemporal lobar degeneration, frontotemporal dementia, progressive aphasia, semantic dementia. Churchill Livingstone
 • Lichtenberg, Murman, Mellow. Handbook of dementia. Wiley and sons 2003
 • Kirshner HS. Behavioral neurology. Butterworth-Heineman 2002
ad