presentatie effectief les leren geven opbrengstgericht werken n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie EFFECTIEF LES LEREN GEVEN (Opbrengstgericht werken) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie EFFECTIEF LES LEREN GEVEN (Opbrengstgericht werken)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Presentatie EFFECTIEF LES LEREN GEVEN (Opbrengstgericht werken) - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Presentatie EFFECTIEF LES LEREN GEVEN (Opbrengstgericht werken). Gedragsmodel. +. INTENTIE Reflection before action. GEDRAG Reflection in action. EFFECT Reflection after action. -. Verbaal. Uiterlijk (waarneembaar). Non-verbaal (motorisch). GEDRAG Alles wat we doen. Cognitief

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Presentatie EFFECTIEF LES LEREN GEVEN (Opbrengstgericht werken)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. PresentatieEFFECTIEF LES LEREN GEVEN(Opbrengstgericht werken) de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  2. Gedragsmodel + INTENTIE Reflection before action GEDRAG Reflection in action EFFECT Reflection after action - de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  3. Verbaal Uiterlijk (waarneembaar) Non-verbaal (motorisch) GEDRAG Alles wat we doen Cognitief (gedachten) Innerlijk (niet waarneembaar) Emotioneel (gevoelens) Gedrag OPPERVLAKTE DIEPTE de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  4. De neurologische niveaus de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  5. Wat werkt op school en in de klas • Robert Marzano (cs) deed een meta-analyse van alle onderwijsresearch van de laatste 35 jaar met de vraag: • Wat werkt? • Welke zaken hebben echt effect op de leerresultaten van leerlingen? • R.J Marzano: ‘What Works In Schools, Translating Research into Action’ ASCD, Alexandria 2003 de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  6. Wat werkt! Drie niveaus van informatie: - schoolniveau - leerkrachtniveau - leerling-niveau Elf factoren die het leren beïnvloeden Per factor: Welke zaken hebben bewezen invloed? Vervolgens: Hoe moet hiermee gewerkt worden om daadwerkelijk effect te hebben? de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  7. Leraar doorslaggevend Het effect dat een school heeft op leerlingen wordt voor een deel bepaald door zaken die op schoolniveau geregeld kunnen worden: 33% Het grootste deel van het effect wordt bepaald door het vakmanschap van de leraar: 67% de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  8. Een ‘goede’ leerkracht • Instructie  didactische aanpak • Organisatie  klassenmanagement • Relatie  pedagogisch handelen  mentale houding • Differentiatie  sturen & herontwerpen programma de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  9. Leereffect van school en leraarbij modale leerling de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  10. Conclusie: • Het maakt wat uit op welke school je zit • Het maakt wat uit bij welke leraar je zit • Scholen doen ertoe/leraren doen ertoe • Goed vakmanschap van leerkrachten leidt tot betere prestaties van leerlingen de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  11. Op Schoolniveau: Haalbaar engedegen programma • Het is een mythe dat het veronderstelde programma en het geïmplementeerde programma gelijk zijn • De effectieve onderwijstijd varieert van 21 tot 69 procent de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  12. Op Schoolniveau :Haalbaar en gedegen programma • wettelijk vastgestelde kerndoelen (globaal) • methodische lesdoelen (in detail) NB: Hoeveelheid leerstof die de methode aanbiedt is vaak te groot voor de beschikbare lestijd. Meeste invloed op schoolprestaties: • gelegenheid tot leren • leertijd = haalbaar en gedegen programma de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  13. Op Schoolniveau: Haalbaar engedegen programma Doelstelling 1: Op school is bekend welke leerstof wordt beschouwd als basisleerstof voor alle leerlingen en welke leerstof als aanvulling geldt. Dit wordt herkend door de leraren en is met hen gecommuniceerd. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  14. Op Schoolniveau: Haalbaar engedegen programma Doelstelling 2: De hoeveelheid basisleerstof die is vastgesteld kan worden behandeld in de onderwijstijd die leraren beschikbaar hebben Doelstelling 3: De basisleerstof is zodanig ingedeeld en geordend, dat leerlingen volop de gelegen- heid hebben zich de stof eigen te maken. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  15. Op Schoolniveau: Haalbaar engedegen programma Doelstelling 4: Iemand controleert de leraren of ze de basisleerstof behandelen. Doelstelling 5: De onderwijstijd waarover leraren beschikken wordt beschermd. Dit gebeurt door storing zoveel mogelijk te voorkomen. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  16. Wat Werkt Op School (Nog) harder werken? Nee! Wel: - Juiste keuzes maken (‘research’ en ‘evidence’ based) • SMART geformuleerde doelstellingen stellen en realiseren - Prioriteiten stellen de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  17. Promotie filmpjes Teachlike a champion: • Ervaringen en meningen van een aantal leerkrachten en docenten; • Toelichting op werkwijze door de auteur: DougLemov. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  18. Inhoud Teachlike a champion 49 lestechnieken verdeeld in 9 thema’s Thema 1: De lat hoog leggen o.a. Techniek 1: Weet niet bestaat niet Thema 2: Een goede planning is het halve werk o.a. Techniek 6: Begin aan het eind Thema 3: Structuur en presentatie o.a. Techniek 13: Stap voor stap de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  19. Inhoud Teachlike a champion Thema 4. Hoe houd ik ze bij de les o.a. Techniek 22: Bliksembeurt Thema 5. Bouwstenen voor een sterke klascultuur (discipline, regulering, gezag, invloed en bezieling) o.a. Techniek 29: Begintaak de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  20. Inhoud Teachlike a champion Thema 6: Gedragsnormen vastleggen en handhaven o.a. Techniek 41: Drempel Thema 7: Werken aan karakter en vertrouwen o.a. Techniek 43: Positief inkleden de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  21. Inhoud Teachlike a champion Thema 8: Tempo (aanvullende technieken om vaart in de les te houden) o.a. - Tempowisselingen • Elke minuut telt Thema 9: Kritisch denken (extra technieken voor het stellen van vragen) o.a. • Een tegelijk • Oplopende moeilijkheidsgraad de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  22. Essenties van lestechnieken Teachlike a champion • Gebruik alle tijd die tot je beschikking staat effectief en efficient ten dienste van het onderwijsleerproces; • Betrek alle leerlingen voortdurend bij dat proces (100%); • Activeer de leerlingen waar je maar kan en zet hen in de ervaring, zodat ze het aan den lijve ervaren en door vallen en opstaan leren: Oefening baart kunst de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  23. De Kern • Om de opbrengsten te verhogen moeten we bij het primaire proces zijn!  Focus! • Jij zelf bent het belangrijkste instrument! • Ken u zelf! Zelfkennis. • Reflectie is leren is communiceren met jezelf. • Leren is het uitbreiden van je handelingsrepertoire (vakmanschap). • KISS factor (Keep itsimplestupid) • Communicatie en Taal zijn essentieel. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  24. Mogelijke activiteiten • Samen een les voorbereiden, na bestudering van het hoofdstuk 2 of • De leerkracht leest hoofdstuk 2, bereidt aan de hand van het effectieve lesmodel een les voor op papier en krijgt daar of mondeling of schriftelijk feedback op; • Deze les wordt gegeven, er wordt een video opname van gemaakt of geobserveerd en daarna nabesproken; • Opgenomen lessen worden besproken in de bouw onder (bege)leiding; de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  25. Mogelijke activiteiten • Een aantal basistechnieken worden bestudeerd door de leerkrachten (kopieën van die stukken uit het boek) en daarna in een teambijeenkomst of op een studie- moment nader besproken en uitgediept mede op basis van video opnamen; • Collegiale consultatie, georganiseerd door (bege)leider; • Begeleide intervisie n.a.v. ervaren problemen met in de praktijk brengen lestechniek; de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  26. Mogelijke activiteiten In het kader van vergroten zelfkennis: • Opstellen en bespreken strookprofiel (hoe ga jij om met aandacht); • Invullen Gevoel-o-gram; • Invullen Ego-gram; • Verkennen Drama driehoek; • Bepalen levenspositie; • Oefenen ABC-model (wat je uitstraalt krijg je terug); • Ruimte voor individuele coaching. de Baas Coaching en Advisering (BCA)

  27. Meer informatie • www.watwerktopschool.nl • www.teachnederland.nl • www.debaascoachingenadvisering.nl (onder coaching: effectief les leren geven) de Baas Coaching en Advisering (BCA)