An aimsir fh istineach
Download
1 / 3

- PowerPoint PPT Presentation


  • 1697 Views
  • Uploaded on

An Aimsir Fháistineach . Féach ar na briathra thíos san aimsir fháistineach. Conas atá siad éagsúil lena chéile? An féidir leat a rá cén fáth a bhfuil siad éagsúil?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - shanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
An aimsir fh istineach

An Aimsir Fháistineach

Féach ar na briathra thíos san aimsir fháistineach. Conas atá siad éagsúil lena chéile?

An féidir leat a rá cén fáth a bhfuil siad éagsúil?

Anois, cuir na deirí céanna i bhfeidhm ar na briathra seo agus ná déan dearmad den riail sin ‘caol le caol agus leathan le leathan’.


An aimsir fh istineach

An Aimsir FháistineachCeisteanna

Féach ar an seicliosta thíos chun ceisteanna a chumadh san aimsir fháistineach:

Angceannaíonn tú?

Anndúnann tú?

Cum ceisteanna leis na briathra seo anois:

Ól CaithBailighImigh

Baintear úsáid as ‘an’ chun ceist a chumadh san aimsir fháistineach.

Cuirtear urú ar an mbriathar má thosaíonn sé le consan.


An aimsir fh istineach

An Aimsir Fháistineach Freagraí

Anois, bí ag obair leis an duine in aice leat agus féachaigí ar na briathra

mírialta (ceisteanna agus freagraí). Cuirigí ceisteanna ar a chéile ag

úsáid na mbriathra thíos, mar shampla:

An ndéarfaidh tú leis teacht anonn?

Déarfaidh/Ní déarfaidh

abair An ndéarfaidh tú? Déarfaidh/Ní déarfaidh

beir An mbéarfaidh tú? Béarfaidh/Ní bhéarfaidh

clois An gcloisfidh tú? Cloisfidh/Ní chloisfidh

déan An ndéanfaidh tú? Déanfaidh/Ní dhéanfaidh

faigh An bhfaighidh tú? Gheobhaidh/Ní bhfaighidh

feic An bhfeicfidh tú? Feicfidh /Ní fheicfidh

ith An íosfaidh tú? Íosfaidh/Ní íosfaidh

tabhair An dtabharfaidh tú? Tabharfaidh/Ní thabharfaidh

tar An dtiocfaidh tú? Tiocfaidh/Ní thiocfaidh

téigh An rachaidh tú? Rachaidh/Ní rachaidh

bí An mbeidh tú? Beidh/Ní bheidh


ad