Bridging
Download
1 / 20

Bridging the gap : bilevel tutorial system for imprisoned persosn ` career growth - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Bridging the gap : bilevel tutorial system for imprisoned persosn ` career growth IZOBRAŽEVANJE ZAPORNIKOV IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO Konferenca ZLUS Pomen izobraževanja odraslih za aktivno državljanstvo Ljubljana, 12.12.2012. Patricija Pavlič Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bridging the gap : bilevel tutorial system for imprisoned persosn ` career growth' - shania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

Bridgingthegap: bileveltutorial systemforimprisonedpersosn` careergrowth

IZOBRAŽEVANJE ZAPORNIKOV IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Konferenca ZLUS

Pomen izobraževanja odraslih za aktivno državljanstvo

Ljubljana, 12.12.2012

Patricija Pavlič

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

aktivno vključevanje posameznika v skupnost, ki je usmerjeno v izboljšanjekakovostiživljenjaposameznikov in skupnosti

se odziva značilnostim sodobne družbe (posameznik prispeva in zna poskrbeti zase – ekonomska razsežnost – samoiniciativnost, podjetništvo, samozaposlitev)

aktiven državljan zaupa vase, ima določene sposobnosti in znanja

pomembno je izobraževanje in osvajanje ustreznih kompetenc (medkulturne kompetence, sposobnost odločanja, kreativnost, sodelovanje, komuniciranje, reševanje problemov…)

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

ZAPORNIK

zapornik oz. kaznjenec je oseba, ki prestaja kazen zapora, katere izhodišče je odvzem prostosti , ne pa tudi odvzem vseh pravic državljanov kot takih (razentistih, ki so mu izrecnoodvzetealiomejene z zakonom)

kazen zapora – širše: rehabilitacija, resocializacija in reintegracija

1995 v Sloveniji zaprtih 772 ljudi, lani pa že 1337

večina je bila mlajših od 50 let

več kot odstotek je bilo nepismenih

več kot tretjina brez poklica

za evropske zapore je značilna več kot 50% stopnja povratništva

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

ZAPORNIKI - IZOBRAŽEVANJE: PRAVICA ali ODGOVORNOST?

26. člen Splošne deklaracije človekovih pravic pravi, da ima vsakdo pravico do izobraževanja, ki mora biti vsem enako in splošno dostopno.

Izobraževanje je ustavna pravica državljanov Republike Slovenije.

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij določa, da mora biti izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega zapora organizirano tako, da omogoča usposabljanje obsojenca in mladoletnika za življenje na prostosti, da bo živel v skladu z veljavnimi pravnimi in moralnimi normami.

Izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje je tudi prednostna nalog Evropske unije, programa vseživljenjsko učenje.

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

ZAKAJ BRIDGE?

Zaporniki predstavljajo eno izmed ranljivih skupin (nizka stopnja izobrazbe in poklicne usposobljenosti ter visoka stopnja povratništva).

Med zaporniki je prisotna nizka stopnja motivacije za učenje.

Izobraževanje in znanje sta na lestvici vrednot pri zapornikih nizko uvrščeni.

Podpora in pomoč zapornikom sta med prestajanjem kazni kakovostno in sistemsko urejena in organizirana, po prestani kazni pa je sistem pomanjkljiv.

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

BRIDGING THE GAP:

BILEVEL TUTORIAL SYSTEM FOR IMPRIOSNED PERSONS` CAREER GROWTH (BRIDGE)

1. oktober 2010 – 31. oktober 2012

Projekt je financirala Evropska komisija

Program: Vseživljenjsko učenje – Grundtvig

Akcija: Multilateralni projekti

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

PROJEKTNI PARTNERJI:

 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Slovenija - koordinator

 • Universität Bremen, Institut fürkriminalpolitik (BRIK Institute LawDepartment, Bremen), Nemčija

 • StiftungBildung & Handwerk(SBH, Paderborn), Nemčija

 • Pro-eco d.o.o., (PRO-ECO, Ljubljana), Slovenija

 • L-Ghaqdaghall-edukazjonifil-habs-fergha ta´Malta (EPEA Malta Branch, Mosta), Malta

 • CountyGovernor of Hordaland(FMHO – Department of Education, Bergen), Norveška

www.bridge-euproject.eu

Patricija Pavlič, CIK Trebnje


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

KAKO BRIDGE?

Razvili smo:

izobraževalno-svetovalni pristop za zapornike – dvonivojskitutorski sistem BRIDGE (premoščanje verzeli med sistemom v času prestajanja kazni in sistemom po njej)

orodje - spletno aplikacijo

priročnik za uporabo spletne aplikacije

program usposabljanja zatutorje - mentorje (in ga tudi preizkusili)

tutorski - mentorski priročnik

praktično smo preizkusili sistem BRIDGE v štirih evropskih zaporih

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

RAZVOJ

 • Tutorski priročnik

 • Spletna aplikacija

 • Priročnik za uporabo spletne

  aplikacije

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

Pilotni preizkus sistema

 • analiza stanja in razvoj (konceptov programa usposabljanja, spletne aplikacije, priročnikov)

 • usposabljanje vodečih tutorjev

 • usposabljanje je potekalo na Malti

  (28.9. – 1.10.2011)

 • vodeči tutorjiso v domačih državah usposabljali nove.

 • usposobljenih je bilo 13 tutorjev.

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

Tutorski priročnik in usposabljanje

(Izkušnje na področju dela z zaporniki)

 • pomen in EU prakse izobraževanja zapornikov

 • zapornik – profil

 • komunikacija z zaporniki

 • zaključeni tematski sklopi v podporo reintegracije zapornika v družbo:

  • Družina in drugi odnosi

  • Kako se spoprijeti s stigmatizacijo in odnosom okolja

  • Ohranimo “mirno kri” - komunikacija

  • Nasilje

  • Zdravje

  • Iskanje zaposlitve in zaposlitev

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

Pilotni preizkus sistema

Individualna tedenska srečanja (tutor – zapornik)

delavnice (animacijsko – informativne vsebine)

srečanja s strokovnimi delavci v zaporih in predstavniki institucij

Pilotni preizkus sistema je potekal v Nemčiji, na Malti, na Norveškem in v Sloveniji.

Vsaka država je v preizkus vključila najmanj 10 zapornikov. V projekt je bilo vključenih 65 zapornikov.

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

1. Individualna srečanja

 • predstavitev orodij in dogovor o poteku (koraki, institucijeaktivnosti, časovni načrt…)

 • zbiranje informacij o možnostih za izobraževanje in delo

 • določanje ciljev (vsebinsko,časovno, sodelujoči akterji…),

 • časovni načrt doseganja ciljev

 • spletni monitoring

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

CILJI

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

CILJI

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth
enia

2. delavnice

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

Vsebine

 • Učenje in izobraževanje (motivacija, svetovanje…)

 • Poklicno svetovanje in usposabljanje

 • Preživljanje prostega časa

 • Družina in odnosi v družini

 • Ekonomija in osebne finance

 • Zdravje in pomoč

 • Trg dela in zaposlovanje

 • Pravice in dolžnosti delavca in delodajalca

  Izvajalci: predstavniki institucij za izobraževanje, zaposlovanje, zdravstvenih domov in bolnic, centrov za socialno delo, nevladnih organizacij in društev…

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

Projekt jutri?

 • zaključna konferenca (25. – 26. oktober 2012)

  • Alan Smith: EU trendi pri izobraževanju v zaporih

  • Torfinn Langelid: Imajo zaporniki iste pravice pri izobraževanju kot drugi državljani?

  • Dušan Valentinčič in Gregor Koren: Reintegracija v družbo - izobraževanje v slovenskem zaporniškem sistemu

  • Lena Axelsson: Premoščanje vrzeli: Pregled z vidika Evropskega združenja za izobraževanje zapornikov(EPEA)

  • Predstavitev projekta in drugih praks (Nemčija, Norveška)

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

zaključna konferenca (25. – 26. oktober 2012)

… spletna stran projekta http://bridge-euproject.eu/

www.bridge-euproject.eu


Bridging the gap bilevel tutorial system for imprisoned persosn career growth

…za individualne predstavitve projekta in spletne aplikacije: info@ciktrebnje.si

Hvala za pozornost.

www.bridge-euproject.eu