Analyse van energiesystemen (TB142E)
Download
1 / 35

Analyse van energiesystemen (TB142E) - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Analyse van energiesystemen (TB142E). Werkcollege 1 Extra uitleg: stoichiometrie & elementaire berekeningen (boekhouden met chemie). Inleiding. “a chemical compound is, ultimately, a collection of atoms” (Zumdahl & Zumdahl, Chemistry, 7 th edition, p. 86) Stoechiometrie aan het werk

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analyse van energiesystemen (TB142E)' - shania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Analyse van energiesystemen (TB142E)

Werkcollege 1

Extra uitleg:

stoichiometrie & elementaire berekeningen(boekhouden met chemie)


Inleiding
Inleiding

“a chemical compound is, ultimately, a collection of atoms” (Zumdahl & Zumdahl, Chemistry, 7th edition, p. 86)

Stoechiometrie aan het werk

=

Chemisch Boekhouden;

elementaire berekeningen rond

atomen, moleculen en reacties,

eenvoudige systemen.

de begrippen ‘mol’ en ‘molgewicht’


Inhoud
Inhoud

 • Voorbeeld + dimensie-analyse, engineering numbers

 • Periodiek systeem, atomen, ‘mol’, ‘molgewicht’

 • Samenstelling: mol%, massa% etc.

 • Chemische reacties kloppend maken

 • Stoechiometrische berekeningen


Inleiding voorbeeld
Inleiding - voorbeeld

Appels (vers) bevatten ongeveer 10 mg vitamine C per 100 gram. De dagelijks aanbevolen hoeveelheid vit. C is 60 mg.

Hoeveel appelen moet je eten om in je behoefte te voorzien? Er gaan 6 appels in een kilo.


Voorbeeld oplossing
Voorbeeld: oplossing

 • Teken een systeemdiagram!

 • Veronderstelling: je voorziet alléén door het eten van appels in je vit. C behoefte

 • Oplossingsstrategie?

 • Systeemdiagram

 • Berekening:

  a. Je hebt nodig (60 /10)*100 = 600

  b. Dat zijn 600/1000 * 6 = 3,6 appels.

 • Antwoord

  Je moet dus minstens 4 appelen eten om in je behoefte te voorzien!

  De extra 400 g staat je toe de klokhuizen weg te gooien! (Maar alleen als je er vanuit gaat dat de vit. C evenredig over de appel is verdeeld!)


Dimensie analyse zie ook zumdahl 1 6
Dimensie-analyse(zie ook Zumdahl, § 1.6)

De uitwerking wordt (meestal) een stuk duidelijker als je de gebruikte eenheden uitschrijft:

a. 60 [mg]/10 [mg/100g]*100 [g/100g] = 600 [g]

b. 600 [g] /1000[g/kg] * 6 [stuks/kg] = 3,6 [stuks]

 • Reken dus met eenheden cq. dimensies ! (analoog aan getalrekenen)

 • Daarmee kun je je oplossingsstrategie controleren.

 • Schrijf ook altijd de berekening van je oplossing uit met eenheden.


Tellen en wegen
Tellen en wegen

 • stel je mengt drie soorten knikkers met dezelfde diameter.

  • gouden knikkers, gewicht 50 gram

  • plastic knikkers, met goudverf, gewicht 5 gram

  • stalen knikkers, met goudverf, gewicht 15 gram

 • stel de fracties gouden, plastic, stalen knikkers zijn xa, xb en xc [0..1]

  xa + xb + xc = 1

 • dan is het gemiddeld gewicht [gram/knikker] van een verzameling knikkers

  50 xa + 5 xb + 15 xc

 • stel nu dat je een mengsel van knikkers in een vuurtje legt, zodat de plastic knikkers verbranden

 • wat wordt nu het gemiddeld gewicht [gram/knikker] uitgedrukt met xa, xb en xc ?


Moleculen reacties atomen zijn te zien als knikkers
Moleculen, reacties: Atomen zijn te zien als knikkers

 • Atomen zijn (behoudens kernreacties) ondeelbaar

 • Atomen reageren tot moleculen

  • Bijvoorbeeld C + O2 CO2

  • Voor elk individueel atoom geldt de Wet van Behoud van Massa

  • Elk atoom heeft een specifiek atoomgewicht

   • uitgedrukt in par. 3.2: amu

   • definitie: 12C heeft gewicht van exact 12 amu


Moleculen reacties atomen zijn te zien als knikkers1
Moleculen, reacties: Atomen zijn te zien als knikkers

 • Atomen zijn opgebouwd uit

  • protonen (+ lading, kern)

  • neutronen (geen lading, kern)

  • elektronen (- lading, rondom kern)

  • Verhouding p:n = 1:1-1.5; (voor H p:n = 1:1)

   • In 12C is p:n = 6:6 = 1:1

  • Verhouding p:e = 1:1


Atoommassa isotopen
Atoommassa: isotopen

 • Van elk element bestaan isotopen

  • Isotopen:

   • hebben hetzelfde aantal protonen en elektronen

    • daardoor dezelfde chemische eigenschappen

   • maar verschillend aantal neutronen in de kern.

  • bijvoorbeeld de isotopen van koolstof, C

   • 12C, 13C, 14C,

   • 6 (protonen, elektronen); resp. 6, 7 en 8 neutronen

   • p:n = 6:6 ; 6:7; 6:8

  • De minst voorkomende isotopen zijn vaak radioactief


Het begrip mol
Het begrip ‘mol’:

 • Definitie:

  • 1 mol = aantal atomen koolstof in 12 gram 12C

   <van dat materiaal, i.e. zuiver 12C>

 • Dit is gelijk aan het getal van Avogadro:

  • NAvogadro= 6.022 * 1023 [atomen/mol]

 • NAvogadro koolstofatomen (zuiver 12C)

  • hebben dus een molgewicht van 12 [g/mol]

 • Het getal van Avogadro mag je vervolgens weer vergeten…

  • ... is een manier om tot een hanteerbare maat te komen (mol)


Het begrip molgewicht
Het begrip ‘molgewicht’:

 • Definitie molgewicht:

  • Het molgewicht van een stof (element of samengestelde verbinding) is het gewicht van 1 mol van die stof in gram.

  • Dat is dus het gewicht van NAvogadro= 6.022 * 1023 [atomen/mol] of [moleculen/mol]

  • Het molgewicht wordt meestal uitgedrukt als [g/mol] of [kg/kmol]


Molgewicht voorbeeld
Molgewicht - voorbeeld

 • Het molgewicht van koolstof (C) = 12 [g/mol]

 • Het molgewicht van zuurstof (O) = 16 [g/mol]

 • Het molgewicht van waterstof (H) = 1 [g/mol]

 • Aardgas verbranden:

  • in moleculen èn molen:

   • CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

 • in grammen:

  • 16 + 64  44 + 36

 • Dus 16 gram methaan geeft bij verbranding 44 gram kooldioxide.


 • Nogmaals mol
  Nogmaals ‘mol’

  • Nogmaals de Definitie:

   • 1 mol = aantal atomen koolstof in 12 gram 12C

    <van dat materiaal, i.e. zuiver 12C>

  • Let op: voor alle elementen (dus ook C):

   • Wordt het (gemiddeld) molgewicht bepaald door de natuurlijke mix van isotopen, en (p+n+e) per isotoop

   • zie definitie vorige slide


  Waarom is het begrip mol belangrijk
  Waarom is het begrip mol belangrijk?

  • neem een eenvoudige reactie: C + O2 CO2

  • hoeveel kilogram zuurstof reageert met een kilo koolstof?

  • ... de chemie leert ons dat 1 atoom C met 1 molecuul O2 reageert tot 1 molecuul CO2

  • ... en dus reageert óók 1 mol C met 1 mol O2 tot 1 mol CO2

  • ... het antwoord is dus te vinden door te werken met de molgewichten


  Periodiek systeem
  Periodiek systeem

  • elektronen (- lading, rondom kern)

  • p:e = 1:1

  • Welke informatie te gebruiken bij systeemanalyse haal je uit het periodiek systeem

   • Gegevens: afkorting van atoomnamen; gemiddeld molgewicht van de elementen (Mwt. [gram per mol] of [g/mol])

   • Uit de positie: sommige eigenschappen van de elementen

  • Atomen zijn opgebouwd uit

   • protonen (+ lading, kern)

   • neutronen (geen lading, kern)

   • p:n = 1:1-1.5; (voor H=1)


  Periodiek systeem voorbeeld

  bovenste getal: atoomnummer

  atoomnr. = aantal protonen = aantal elektronen

  Ca bevat 20 protonen [/atoom]

  Aangezien de verhouding p:e = 1:1

  Bevat Ca ook 20 elektronen [/atoom]

  Onderste getal: gemiddeld Molgewicht

  (van de natuurlijk aanwezige isotopen)

  Molgewicht Ca bedraagt 40.08 [g/mol]

  Aantal neutronen: ongeveer 20 (40 minus 20)

  Ca = Calcium

  Periodiek systeem - voorbeeld

  20

  Ca

  40.08


  Periodiek systeem voorbeeld1
  Periodiek systeem - voorbeeld

  6

  C

  12.01

  • aantal neutronen in een specifiek C atoom?

   • .. Dat is hieruit nietexact op te maken

  • Omdat:

   • van elke element isotopen bestaan

   • Isotopen: zelfde atoomnr., verschillend aantal neutronen in de kern.

   • bijvoorbeeld koolstof, C: 12C, 13C, 14C,

    • 6 (p,e); resp. 6, 7 en 8 neutronen

    • dus atoomnummer in Periodiek Systeem is gelijk;

    • afgerond molgewicht is resp. 12, 13 en 14 [g/mol]

    • het vermeld molgewicht in Periodiek Systeem = gemiddelde van natuurlijk voorkomende isotopen

    • conclusie: percentage 13C, 14C, is zeer klein!


  Nogmaals molgewicht
  Nogmaals ‘molgewicht’

  • Definitie molgewicht:

   • Het molgewicht van een stof (element of samengestelde verbinding) is het gewicht van 1 mol

   • Is dus het gewicht van NAvogadro= 6.022 * 1023 [atomen/mol] of [moleculen/mol]

   • Het molgewicht wordt meestal uitgedrukt als [g/mol] of [kg/kmol]

  • Vinden/berekenen van molgewichten (t.b.v. massabalansen)

   • Stap:

   • (1) Element of atoom: uit tabel of uit het periodiek systeem

   • (2) moleculen: uit chemische formule + (1):

   • (3) optellen volgens verhoudingsformule (i.e. chemisch boekhouden)


  Molgewicht
  Molgewicht

  • Voorbeeld:

   • wat is het molgewicht van CH3CH2OH (alcohol)?

   • officiële naam: ethanol

   • triviale naam: ethyl alcohol


  Molgewicht1
  Molgewicht

  • Voorbeeld:

   • wat is het molgewicht van CH3CH2OH (alcohol)

  • Oplossing:

   • (1) verhoudingsformule ethyl alcohol C2H6O

   • (2) in 1 mol alcohol zitten

    • 2 molen C = 2 [] * 12.01 [g/mol] = 24.020 [g/mol]

    • 6 molen H = 6 [] * 1.008 [g/mol] = 6.048 [g/mol]

    • 1 mol O = 1 []* 16.00 [g/mol] = 16.000 [g/mol]

   • (3) totaal = 46.068 [g/mol]

   • [ ] = dimensieloos getal [atomen/molecuul]


  Van molen naar massa
  Van molen naar massa

  • Molen

   • Verhoudingsformules staan in molen (CH2O)

   • In chemische reactie is de stoechiometrie in molen

    (CH4 +2O2 CO2 + 2 H2O)

  • Ergo:

   • Als je een chemische verhoudingsformule kent...

   • Of van een chemische reactie de stoechiometrie...

  • Dan heb je voor het omrekenen naar massastromen of gewichtspercentages (massa %) meestal molgewichten nodig.

   (CH4 +2O2 CO2 + 2 H2O): hoeveel kg in (CH4 +2O2 CO2 + 2 H2O)?


  Gewichts percentage
  Gewichtspercentage

  • Voorbeeld:

   • wat is het gewichtspercentage koolstof in ethyl alcohol, met formule CH3CH2OH ?

  • Oplossing:

   • gewichtspercentage C in CH3CH2OH =

    molgewicht C [g/mol]

    100 [%/1] * 2 * ------------------------------- [%]

    molgewicht alcohol [g/mol]


  Gewichts percentage 2
  Gewichtspercentage (2)

  Deze berekening is als volgt verder uit te splitsen / inzichtelijk te maken

  (gebruikmaken van het molgewicht van C resp. ethyl alcohol):

  Gevraagd gew. % x =

  100 * {gewicht Cin ethylalcohol } [g] /

  {gewicht alcohol} [g] =

  100 * {mol Cin ethylalcohol [mol] * molgewicht Cin ethylalcohol [g/mol]} /

  {mol alcohol [mol] * molgewicht alcohol [g/mol]} =

  100 * {mol Cin ethylalcohol [mol] / mol alcohol [mol] } * {molgewicht Cin ethylalcohol [g/mol] / molgewicht alcohol [g/mol]} =

  100 * 2 * {molgewicht Cin ethylalcohol [g/mol] / {molgewicht alcohol [g/mol] }


  Gewichts percentage 3
  Gewichtspercentage (3)

  Deze berekening is als volgt verder uit te splitsen / inzichtelijk te maken

  (gebruikmaken van het molgewicht van C resp. ethyl alcohol):

  Gevraagd gew. % x =

  100 * 2 [] * {molgewicht Cin ethylalcohol [g/mol] /

  {molgewicht alcohol [g/mol] } =

  100* 2 [] * {12 [g/mol] } /

  {46 [g/mol]} = 52 gew.%

  • Het gebruik van molgewichten leidt tot rekenen met ‘normale’ getallen.

  • Schrijf bovenstaande maar eens uit

   • onder gebruikmaking van het gewicht van resp. één atoom C

   • en één molecuul alcohol

   • en vergelijk!


  Mol percentage
  Molpercentage

  • Voorbeeld:

   • wat is het molpercentage waterstof (mol%) in methyl alcohol, (methanol) met formule CH3OH (MeOH)?

  • Oplossing: molpercentage =

   100 * aantal atomen H in MeOH / totaal aantal atomen in MeOH =

   100 * {aantal atomen H [stuks] / NAvogadro[ /Mol] } /

   {totaal aantal atomen [stuks] / Navogadro [/Mol ]}

   Verhoudingsformule = CH4O, dus

   Molpercentage = 100* 4 / 6 = 67 mol%


  Reacties stoichiometrie
  Reacties; stoichiometrie

  • reactie: CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

   (Verbranding van methaan (in aardgas))

  • geen kernreacties: in gesloten volume waar een chemische reactie plaatsvindt is de netto accumulatie per element = 0

   • per element is het totaal (aantal mol in reactanten) gelijk aan het totaal (aantal mol in producten)

   • geldt voor enkele atomen, maar ook voor molen, dus omrekening naar massa is mogelijk

  • stoechiometrie = verhouding reactanten en producten


  Reactie stoichiometrie voorbeeld 1
  Reactie; stoichiometrie – voorbeeld (1)

  • hoeveel kg zuurstof is nodig voor oxydatie van 1 kg koolstof? Hoeveel kg CO2 ontstaat er?


  Reactie stoichiometrie voorbeeld 2
  Reactie; stoichiometrie – voorbeeld (2)

  • hoeveel kg zuurstof is nodig voor oxydatie van 1 kg koolstof? Hoeveel kg CO2 ontstaat er?

  • Aanpak

   • Systeem: gesloten volume met 1 kg C en x kg O (als O2)

   • Oplossingstrategie

    • (1) Gebruik de reactiestoechiometrie

    • (2) Gebruik molgewichten C en O om het gewicht O2 uit te rekenen

    • (3) Gebruik wet van behoud van massa om gewicht CO2 uit te rekenen


  Reactie stoichiometrie voorbeeld 3
  Reactie; stoichiometrie – voorbeeld (3)

  • Aanpak

   • Systeem: gesloten volume met 1 kg C en x kg O (als O2)

   • Oplossingstrategie

    • (1) Gebruik de reactiestoechiometrie

    • (2) Gebruik molgewichten C en O, CO2 om gewicht O2 uit te rekenen

    • (3) Gebruik wet van behoud van massa om gewicht CO2 uit te rekenen

   • Oplossing - berekening

    • stoechiometrische reactie: C + O2  CO2

    • mwt. C = 12 [g/mol] ; O = 16 [g/mol]

    • dus 12 [kg] C reageert met 32 [kg] O2

    • totaal 12 [kg] + 32[kg] = 44 [kg] CO2

  • Controleer! Staat hierboven al hetgeen is gevraagd?

   Kloppen de dimensies?

  • Wat is het molgewicht van CO2?


  Reactievergelijkingen
  Reactievergelijkingen

  • Om betrouwbare berekeningen uit te kunnen voeren, dien je altijd uit te gaan van een kloppende reactievergelijking

  • kloppend: met het aantal geschreven molen reactanten en producten klopt ook de balans voor elk element;

 • bijvoorbeeld de verbranding van alcohol:

  • niet kloppend: CH3CH2OH + O2 CO2 + H2O

  • kloppend: CH3CH2OH + 3O2 2CO2 + 3H2O


 • Overmaat en ondermaat 1
  Overmaat en ondermaat (1)

  • Als een de verhouding reactanten niet overeenkomt met de reactiestoechiometrie spreken we van

  • Overmaat,

  • resp. Ondermaat.


  Overmaat en ondermaat 2
  Overmaat en ondermaat (2)

  • Overmaat = oneindig

   • Stof neemt niet deel aan de reactie

   • Bijvoorbeeld: Verbranding met lucht

    C + O2 + N2 --> CO2 + N2

  • Ondermaat = oneindig:

   • Stof is niet aanwezig

   • Bijvoorbeeld: bij nitrering van staal treedt bovenstaande reactie niet op:

    C + N2 --> C + N2


  Overmaat voorbeeld
  Overmaat - voorbeeld

  • Overmaat wordt in industrie vaak toegepast voor reactant waarvan de concentratie de snelheid bepaalt.

  • Bijvoorbeeld:

   • N2 + 3H2 --> 2NH3 (stoechiometrisch)

   • N2 + 6H2 --> 2NH3 + 3H2 (overmaat)

  • Nadeel: vaak extra scheiding / opzuivering nodig.


  Afronding
  Afronding

  • Dimensie-analyse: schrijf gebruikte eenheden altijd op.

  • Reactievergelijking bepaalt ‘chemische boekhouding’

  • In chemie worden veel grootheden uitgedrukt per mol, molgewicht wordt uitgedrukt in [g/mol] = [kg/kmol]

  • Oefen zelf met de opgaven

  • Werk gestructureerd en gebruik de systeemaanpak (zie ook dictaat)


  ad