slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VvM / VMC “Analyse van de Analyses” PowerPoint Presentation
Download Presentation
VvM / VMC “Analyse van de Analyses”

play fullscreen
1 / 18

VvM / VMC “Analyse van de Analyses”

163 Views Download Presentation
Download Presentation

VvM / VMC “Analyse van de Analyses”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VvM / VMC“Analyse van de Analyses” 18 november 2005 Marjolein Geus

 2. Inhoud • Inleiding • Thema’s voor vergelijkende analyse • Prospectieve analyse • Marktafbakening • Dominantieanalyses • Verplichtingen • Kostenoriëntatie • Afrondende observaties

 3. Inleiding I Ingrediënten Marktanalyse • Zelfde regelgevend kader • Zelfde procedure • Zelfde OPTA / Zelfde Commissie

 4. Inleiding II Andere markten/marktpartijen, maar toch vaak vergelijkbare karakteristieken Voorbeeld: het beheersen van de toegang tot de eindgebruiker: • MTA • FTA • Omroeptransmissie Kabel • Omroeptransmissie Ether

 5. Inleiding III Mogelijke analyses: Nationaal • Verticaal per besluit of per cluster • Horizontaal per type beslissing Internationaal

 6. Prospectieve analyseVoorbeelden van verschillen in benadering

 7. Prospectieve analyse door OPTA UMTS: • Volgens OPTA nog onvoldoende ontwikkeld • Derhalve geen enkele inhoudelijke analyse van marktontwikkeling als gevolg van 3G • 3G wordt kortweg bij 2G ondergebracht • De reactie nav de bedenkingen is al even summier • Prospectieve analyse ontbreekt volledig VoIP: • Ontwerpbesluiten Cluster Vast gaan zeer uitvoerig in op de betekenis van VoIP voor de markt • Volledige prospectieve inhoudelijke analyse • Zeer uitvoerige reactie nav de bedenkingen (en koerswijziging) • Volledige prospectieve analyse (daargelaten de inhoudelijke beoordeling ervan)

 8. MarktafbakeningVoorbeelden van verschillen in benadering

 9. Marktafbakening Cluster Omroep, zowel Kabel als Ether: • Analyse OPTA: Geografisch beperkte markten • Gebied van de aanbieder is bepalend • AMM beoordeling eveneens per geografisch gebied Cluster Breedband: • Onderscheid rurale/niet-rurale gebieden • In rurale gebieden max 2 aanbieders bepalend voor wholesale en retail: KPN en kabelexploitant • Desalniettemin pertinente afwijzing door OPTA van geografisch beperkte markten

 10. Dominantie analyseVoorbeelden van verschillen in benadering

 11. DominantieanalysesHoeveel % is (niet) genoeg? Vertrekpunten: • Boven 40% nader analyseren • Boven 50% veelal AMM • Verwijzing naar marktaandelen inde (ontwerp)besluiten is niet transparant Afwijking van vertrekpercentages geen uitzondering: • Wholesale kabelmarkten: kleine aanbieders 100% geen AMM • Retailmarkt datacom glas: KPN [60-70%] geen AMM • Retailmarkt internationaal verkeer: KPN [50-60%] geen AMM • Wholesale Trunk-markt: KPN [50-60%] geen AMM

 12. Dominantieanalyses100% marktaandeelhouders Cluster Mobiel – MT • Iedere telefonie-aanbieder heeft AMM op zijn eigen afgiftemarkt Cluster Vast – FT: • Iedere telefonie-aanbieder heeft AMM op zijn eigen afgiftemarkt Kabel wholesale: • Grote/middelgrote kabelexploitanten: AMM op wholesale • Kleine kabelexploitanten: geen AMM op wholesale

 13. VerplichtingenVoorbeelden van verschillen in benadering

 14. Verplichtingen IVoor 100% AMM houders Cluster Mobiel – MT • De kleintjes en de groten worden even zwaar gereguleerd Cluster Vast – FT • Grote aanbieder wordt zwaarder gereguleerd dan de rest Cluster Omroep – Kabel wholesale • Differentiatie in verplichtingen tussen groot en middelgroot; klein geen AMM/geen verplichtingen Cluster Omroep – Ether wholesale • Differentiatie in verplichtingen tussen groot en klein

 15. Verplichtingen IIVoor 100% AMM houders Cluster Mobiel – MT • Toegang, Non-discriminatie, Transparantie Cluster Vast – FT • KPN: Toegang, Non-discriminatie, Referentieaanbod, gescheiden boekhouding • Overige aanbieders: Toegang (excl. 084/087-nrs), Transparantie Cluster Omroep – Kabel – Wholesale • Toegang, Non-discriminantie, Transparantie Cluster Omroep – Ether – wholesale • Differentiatie in verplichtingen tussen groot en klein

 16. KostenoriëntatieVoorbeelden van verschillen in benadering

 17. Kostenoriëntatie Cluster Mobiel – MT • BULRIC Cluster Vast – FT • KPN: WPC, variant 1 • Overige aanbieders: vertraagde reciprociteit Kabel – Wholesale • Grote kabelexploitanten: Fully Allocated Costs + redelijk rendement • Middelgroot (en klein): Geen kostenoriëntatie-verplichting Ether – wholesale • Grote partijen: Fully Allocated Costs + redelijk rendement, kostentoerekeningssysteem • Kleine partijen (incl. KPN!): kostenoriëntatie, maar geen kostentoerekeningssysteem

 18. Afrondend • Tussen belangrijke beslissingen in de verschillende clusters zitten grote verschillen • Dat geldt ook voor markten waarvan de karakteristieken vergelijkbaar lijken • Gemaakte keuzes worden door OPTA in de besluiten “stand alone” gemotiveerd • Art. 1.3 Tw? Proportionaliteitseis?