slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KADM SZKODZI! PowerPoint Presentation
Download Presentation
KADM SZKODZI!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

KADM SZKODZI! - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

KADM SZKODZI! . Na podstawie artykułu: „Transgenic tabacco plants expressing a rice cysteine synthase gene are tolerant to toxic level of cadmium”. dr. Baczyński dr. Siwek. Efekty toksyczne. Pobieranie kationów metali ciężkich przez korzenie roślin jest oparte o mechanizmy,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KADM SZKODZI!' - shani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Na podstawie artykułu:

„Transgenic tabacco plants expressing a rice cysteine synthase

gene are tolerant to toxic level of cadmium”

dr. Baczyński

dr. Siwek

slide3

Efekty toksyczne

 • Pobieranie kationów metali ciężkich przez korzenie roślin jest oparte o mechanizmy,
 • które zaangażowane są w pobieranie mikroelementów.
 • Ich toksyczne efekty są związane z duża koncentracją w komórkach.
 • Stężenia te zaburzają:
 • funkcjonowanie błon w transporcie elektronów (mitochondrialny i fotosyntetyczny)
 • inaktywują wiele podstawowych enzymów (reduktaze azotanową, dehydrogenaze
 • izocytrynianową i glukozo 6-P oraz wiele fosfataz i ATPazy) – zmniejsza to bilans
 • energetyczny komórek i prowadzi do zabużeń w żywieniu mineralnym i redukcji wzrostu
 • -kadm wzmaga peroksydację lipidów, wzmaga syntezę etylenu (przyspieszenie starzenia
 • tkanek)
slide4

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na rośliny uprawne:

Strategia roślin, polegająca na przeżywaniu w niekorzystnych warunkach,

nie zawsze jest zgodna ze strategią rolnika (produkcja nieskażonej żywności)

Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w pędzie, liściach lub organach reprodukcyjnych,

jest cechą gatunkową. Zależy również od ruchliwości (przemieszczanie z korzeni do pędu)

toksycznych jonów.

Cd > Zn > Ni > Cu > Pb

ruchliwość

Wskaźnik bioakumulacji (A) metali ciężkich jest niższy na glebach o dużej pojemności

Sorpcyjnej (próchnica – duża ilość koloidów). Maleje także ze wzrostem pH.

Rośliny dwuliścienne gromadzą więcej metali toksycznych niż jednoliścienne

Organy wegetatywne (spichrzowe, liście) mają wyższy poziom akumulacji niż

reprodukcyjne (owoce mięsiste, ziarniaki, nasiona).

slide5

Wskaźniki wrażliwości roślin na metale ciężkie:

Wskaźnik tolerancji (Ti) – określa stopień zahamowania wzrostu badanej rośliny w

warunkach uprawy na skażonym podłożu

Wskaźnik stopnia skażenia(C) – to wielkość skażenia rośliny w skali względnej =

stosunek zawartości toksycznego jonu w roślinie do jego poziomu w roślinach kontrolnych

(rosnących na nieskażonym podłożu)

Wskaźnik bioakumulacji (A) – pokazuje ilość pobranego i nagromadzonego przez rośline

metalu w stosunku do wzrostu jego zawartości w podłożu

 • Główne źródła zanieczyszczenia gleby:
 • opady płynów
 • kwaśne deszcze
 • przemysł
 • nawozy mineralne i organiczne
 • Nawozy azotowe są również źródłem
 • zanieczyszczeń gleby arsenem i rtęcią.
 • Nawozy fosforowe wprowadzają do
 • gleby dużo Cd i Pb (skrajnie możne
 • zawierać Cd o stężeniu 60mg/kg nawozu)

Dopuszczalne zanieczyszczenia prod. Roślinnych metalami (mg/kg).

slide6

Odporność na metale ciężkie:

 • Mechanizmy przystosowawcze:
 • redukcja pobierania
 • immobilizacja toksycznych jonów w ścianie komórkowej – pektyny (ochrona protoplazmy)
 • zapobieganie transportowi w obrębie apoplastu
 • chelatowanie w cytoplazmie przez białka i polipeptydy (glutation i pochodne),
 • związki z resztami tiolowymi oraz białka indukowane stresem (TIONEINY)
 • Metale ciężkie indukują w roślinach syntezę bogatych w reszty tiolowe polimerów:
 • (-glutamylocysteinylo)n-glicyny (n = 2 – 11)
 • (-glutamylocysteinylo)n--alaniny (n = 2 – 7 )
 • Są to peptydy wiążące metal zwane FITOCHELATYNAMI.
 • Ich prekursorem jest glutation a synteza zachodzi w cytozolu. Po związaniu metalu
 • kompleks przemieszcza się do wakuoli i tam może zachodzić reakcja z kwasami
 • organicznymi (jabłkowym, cytrynowym lub szczawiooctowym), pochodnymi fenoli
 • i glikozydami. To zatrzymuje metale związane w korzeniu co zapobiega przedostawaniu
 • się ich do pędu („detoksyfikuje” część nadziemną).
slide8

Praca-Wnioski:

Problem? – jak poziom cysteiny wpływa na rośliny rosnące w pożywce skażonej Cd

Co zrobili? – stransformowali tytoń (Nicotiana tabacum) plazmidem z genem RCS1 (jest

to gen syntazy cysteiny - CS - EC 4.2.99.8) z ryży (Oryza sativa) i badali czułość na Cd

I co? - z 50 niezależnych transgenów wybrali dwie linie (TRCS2 i TRCS3) najbardziej

podobne fenotypowo do WT

- otrzymali 3-razy większa aktywność CS w transgenach w porównaniu z Wild-Type

- rośliny stransformowane były bardziej odporne na Cd,

- wykazywały szybszy wzrost w porównaniu z WT

- miały lepiej wykształcone pędy a siewki były grubsze

- koncentracja Cd (na gram rośliny) była o 20% wyższa w WT

- obserwowali mniejsze zniszczenie tkanek, WT eksponowane na działanie 0.1mM

CdCl2*2.5H2O posiadały znaczne zżółknienie liści (nekrozy)

- korzenie były 2-razy dłuższe niż u WT

- dziedziczenie genu odbywa się z pojedynczego locus genu

slide9

Wyniki:

Wielkości i masy otrzymanych roślin szacowane na całe populacje roślin danego typu hodowane

na pożywkach z 0.1mM CdCl2

slide12

Źródła:

 • -„Transgenic tabacco plants expressing a rice cysteine gene are tolerant to toxic levels
 • of cadmium”
 • Harada, Choi, Tsuchisaka, Obota
 • „Characterization of phytochelatin syntase from tomato”
 • Chen, Zhou, Goldsbrough
 • „Fizjologia roślin”
 • Kopcewicz, Lewak
 • - internet !!!

Dzięki za uwagę – PA!!! 

slide13

Emiko Harada

Tsuchaisaka

Choi

Sano

Obata