prawa cz owieka n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRAWA CZŁOWIEKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRAWA CZŁOWIEKA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PRAWA CZŁOWIEKA - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

PRAWA CZŁOWIEKA. Prawa człowieka. To prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, wiek i zawód. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem. Podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRAWA CZŁOWIEKA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawa cz owieka1
Prawa człowieka

To prawa przysługujące człowiekowi bez względu na rasę, narodowość, pochodzenie, płeć, wiek i zawód. Wynikają one z samego faktu bycia człowiekiem.

podstawowe dokumenty mi dzynarodowej ochrony praw cz owieka
Podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka
 • 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną deklarację praw człowieka.
 • Deklaracja ta, która jest syntezą praw człowieka, stanowi ich pierwszy kompletny katalog.
deklaracja praw cz owieka
Deklaracja Praw człowieka
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wskazuje na rozum, którym dysponuje człowiek jak również na to, że w swym postępowaniu kierował się duchem braterstwa.
 • Od 1948 roku, kiedy to Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła Powszechną Deklarację Praw Człowieka, podpisało się pod nią około stu pięćdziesięciu państw.
 • Mimo tego, w około stu krajach dochodzi jeszcze do sytuacji, kiedy za swoje przekonania, rasę i przynależność etniczną więzieni są ludzie.
prawa cz owieka s
Prawa człowieka są:
 • Przyrodzone – czyli od urodzenia
 • Powszechne – przysługują bez wyjątku każdej osobie
 • Niezbywalne - nie można się ich zrzec
 • Nienaruszalne-nie można człowieka pozbawić tych praw
pierwsza generacja praw cz owieka
Pierwsza generacja praw człowieka
 • Prawo do życia
 • Prawa do wolności
 • Prawa do własności
prawa drugiej generacji
Prawa drugiej generacji
 • Prawa społeczne
 • Prawa kulturalne
 • Prawa gospodarcze
prawa trzeciej generacji
Prawa trzeciej generacji
 • Prawa do pokoju
 • Prawa do rozwoju
 • Prawa do demokracji
 • Prawa do czystego środowiska
gwarancje ochrony praw cz owieka
Gwarancje ochrony praw człowieka
 • Sądy powszechne
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
rzecznik praw obywatelskich
Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Każdy obywatel ma prawo skierować skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Rzecznikiem w Polsce jest Janusz Kochanowski
 • Skargi należy kierować pod adresem:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

ul. Solidarności 77

00-950 Warszawa

rzecznik praw ucznia
Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznikiem Praw Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 11 jest pani Izabela Polańska

amnesty international
Amnesty International
 • W Polsce działa od 1990 roku
 • Organizacja występuje w obronie więźniów politycznych
 • Grupy AI występują przeciwko karze śmierci i torturom
 • Walczą o prawo każdego człowieka do słusznego procesu
 • Organizacja otrzymała za swoje działnia pokojową Nagrodę Nobla
dzia alno amnesty international
Działalność Amnesty International

Amnesty International dociera do ludzi poprzez organizowanie kampanii nagłaśniających problem łamania praw człowieka, wykonywanie badań, dokumentacji i raportów o konkretnych przypadkach.

Działacze piszą listy do rządów krajów łamiących te prawa, działają też poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, zajmują się też udzielaniem realnej pomocy finansowej i prawnej poszkodowanym osobom.

Działający w AI próbują różnymi sposobami powstrzymać naruszanie i łamanie praw człowieka i robią to dobrowolnie. Są wolontariuszami.

Fundamentalną zasadą działania Amnesty International jest solidarność międzynarodowa

logo amnesty international
Logo Amnesty International

Świeca otoczona drutem ciernistym

mi dzynarodowy komitet czerwonego krzy a
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
 • Czerwony Krzyż odgrywa ogromną rolę w tworzeniu prawa humanitarnego.
 • W czasie pokoju pomaga ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof
 • W czasie konfliktów zbrojnych udziela konkretnej pomocy rannym oraz jeńcom
 • Czerwony Krzyż za swoją działalność trzykrotnie otrzymał Nagrodę Nobla
polski czerwony krzy
Polski Czerwony Krzyż
 • Organizacja powstała w 1919 roku
 • Celem działalności jest szkolenie drużyn sanitarnych
 • Organizowanie honorowego krwiodawstwa
 • Poszukiwanie ofiar wojen
 • Szerzenie oświaty zdrowotnej
komitet praw cz owieka w genewie
Komitet Praw Człowieka w Genewie

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości w Polsce można złożyć skargę do Komitetu Praw Człowieka w Genewie

europejski trybuna praw cz owieka w sztrasburgu
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Sztrasburgu

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości w Polsce można złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Sztrasburgu.