slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrona prawa autorskiego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrona prawa autorskiego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ochrona prawa autorskiego - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Ochrona prawa autorskiego. Prezentacja multimedialna. Opracowanie: Jadwiga Woźniak. Co jest przedmiotem prawa autorskiego?. Przedmiot prawa autorskiego musi być przejawem twórczej działalności autora. Można tu zaliczyć: materiały pisane (dzieła literackie, naukowe, publicystyczne),

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrona prawa autorskiego' - aziza


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ochrona prawa autorskiego

Prezentacja multimedialna

Opracowanie:

Jadwiga Woźniak

slide2

Co jest przedmiotem prawa autorskiego?

 • Przedmiot prawa autorskiego musi być przejawem twórczej
 • działalności autora. Można tu zaliczyć:
 • materiały pisane (dzieła literackie, naukowe, publicystyczne),
 • materiały plastyczne, fotograficzne,
 • materiały audiowizualne,
 • programy komputerowe, multimedialne,
 • strony internetowe WWW.
slide3

Prawo autorskie chroni także:

 • części utworów
  • szkice
   • projekty
    • opracowania
    • przeróbki cudzych dzieł
   • antologie
  • wybory materiałów
 • bazy danych

O ile mają twórczy charakter!

slide4

Fundamentalna zasada:

Prawo autorskie powstaje na rzecz

twórcy, podstawowego podmiotu.

slide6

Autorskie prawo majątkowe obejmuje prawo do:

 • korzystania z utworu,
 • rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji,
 • wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
slide8

Pola eksploatacji utworu obejmują m. in.:

 • utrwalenie, zwielokrotnienie utworu,
 • wprowadzenie do obrotu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera,
 • nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej

lub bezprzewodowej,

 • nadanie za pośrednictwem satelity,
 • wprowadzenie do sieci komputerowej.
slide9

Czy autorskie prawa majątkowe

są ograniczone czasowo?

slide10

Autorskie prawa majątkowe

są czasowo ograniczone.

Wygasają one po upływie siedemdziesięciu lat

od śmierci twórcy lub ostatniego ze współtwórców.

slide11

Autorskie prawa osobiste

 • nie są ograniczone czasowo.

Chronią one prawo twórcy do:

 • autorstwa utworu,
 • oznaczania utworu swoim nazwiskiem,
 • nienaruszalności treści i formy utworu,
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu

utworu publiczności,

 • nadzoru nad sposobem korzystania z

utworu.

slide13

W określonych warunkach

działa tzw. DOZWOLONY UŻYTEK.

Jakie warunki muszą być spełnione?

slide14

Aby korzystać z utworu w ramach

dozwolonego użytku, musimy mieć utwór już rozpowszechniony.

Mamy także obowiązek wskazania twórcy i źródła pochodzenia utworu.

slide16

Szczególne prawa posiadają:

 • prasa,
 • radio,
 • telewizja.
 • Mogą one nadawać w granicach uzasadnionych celem informacyjnym:
 • sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
 • aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy
 • polityczne, gospodarcze i społeczne.
slide17

PRAWO CYTATU

zezwala na przytaczanie w utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych wcześniej utworów lub drobnych utworów w całości w przypadku wyjaśnienia, analizy krytycznej.

slide19

Rozpowszechnianie w mediach cudzego wizerunku wymaga zezwolenia osoby przedstawionej.

 • Od tej zasady istnieją wyjątki dotyczące:
 • osób powszechnie znanych, jeśli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznej,
 • osób, których wizerunek stanowi jedynie tło, szczegół całości np. zgromadzenia, krajobrazu, imprezy publicznej.
slide20

Również rozpowszechnianie korespondencji wymaga zezwolenia ze strony adresata w okresie jego życia, a w ciągu 20 lat po jego śmierci – zezwolenia małżonka.

slide22

Za naruszanie praw autorskich przewidziane są zarówno sankcje cywilne, jak i karne.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zastosowania kary pozbawienia wolności do lat pięciu.

slide23

BIBLIOGRAFIA :

BARTA Janusz: Media a prawo autorskie. W: Dziennikarstwo i świat mediów. Red. Zbigniew Bauer, Edward Chudziński. Wyd. 2 zm. i rozszerz. Kraków 2000.

JANCZAK Dorota: Prawo autorskie a technologia informacyjna- krótki przewodnik dla nauczycieli. [online]. [dostęp: 3 listopada 2004]. Dostępny w World Wide Web: http:// www.oeiizk.edu.pl/informa

SOBCZAK Jan: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa 2002. s. 203-210