building code n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
קוד הבנייה Building Code PowerPoint Presentation
Download Presentation
קוד הבנייה Building Code

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

קוד הבנייה Building Code - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

קוד הבנייה Building Code. קורס בקרי תכן. משרד הפנים מנהל התכנון- חטיבת רגולציה. עופר סבר Opher E. Sever. 10 במאי 2014. מטרת ההרצאה. הכרה וניתוח של מבנה קוד הבניה. קורס בקרים III – עפר סבר. מניעים. מנטאליות. בטחון. אישור. לעבוד לפי הספר?!. מורכבות.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'קוד הבנייה Building Code' - shana-vasquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
building code

קוד הבנייהBuilding Code

קורס בקרי תכן

משרד הפנים

מנהל התכנון- חטיבת רגולציה

עופר סברOpher E. Sever

10 במאי 2014

slide2

מטרת ההרצאה

 • הכרה וניתוח של מבנה קוד הבניה

קורס בקרים III– עפר סבר

slide3

מניעים

מנטאליות

בטחון

אישור

לעבוד לפי הספר?!

מורכבות

גזירת בסיס העמוד קריעת החישוקים

מעיכת ליבת הבטון

קריסת מוטות הזיון

חוק

סכנות

הבנה

קורס בקרים III– עפר סבר

slide4

נושאי התכן

קורס בקרים III– עפר סבר

slide5

סוגי הרגולציות

תיאורי(Descriptive)

קוד מרשמי

מרשמי ((Prescriptive

תפקודי ((Functional

 • קוד תפקודי

מבוסס ביצועים

((Performance based

קורס בקרים III– עפר סבר

slide6

מבנה הרגולציה בשיטת Performance based

*

Level 1

Guidance

Levels

Level 2

Functional

Statements

Compliance

Levels

Level 3

Performance Requirements

Level 4a

Level 4b

Building Solutions

Deemed –to-Satisfy

Provisions

AlternativeSolutions

מסמכים נלווים

קורס בקרים III– עפר סבר

slide7

הרגולציה בשיטה התפקודית

יתרונות חקיקה תפקודית

גמישות

חלופות

הרציונל

עמידה בדרישות

בהירות

כלכלה

חדשנות ופיתוח

קורס בקרים III– עפר סבר

slide8

הרגולציה בשיטה התפקודית

הכישלון של החקיקה התפקודית בניו זילנד

התקנים לא ענו לציפיות הרגולציה ונקבעו בהשפעת כוחות השוק

מטרות ויעדים פונקציונאליים הוגדרו ללא הגדרת ביצועים נדרשים ובסיס טכני מתאים

האכיפה על ידי בקרים פרטיים לא הייתה ראויה

הבניה בוצעה בשיטה חדשה ולא סטנדרטית (וגם לא בהתאם למפרטי היצרן J. Hardie) שלא בוקרה כראוי

הרגולציה נותרה ברמת ההכרזה ו-18000 בתים דולפים נשארו עם נזק של 2-4 מיליארד פאונד

קורס בקרים III– עפר סבר

slide9

סיכום

 • מהו ההבדל בין אכיפה מרשמית לאכיפה תפקודית לפי ביצועים?
 • What are the differences between performance based enforcement and prescriptive based enforcement?
 • מדוע רגולציה תפקודית לא מספקת? (עפ"י מקרה NZ)
 • Reviewing the NZ case, why functional regulation is not enough?

קורס בקרים III– עפר סבר

slide10

סיכום

Assignment

 • כתוב תקנה על בסיס ביצועים בכל נושא שהוא והגדר: מטרה, דרישות תפקוד, דרישות ביצוע ודרך יישום אפשרית
 • write a performance based regulation on your chosen subject and determine: objective, functional statement, performance requirement and a method of application

קורס בקרים III– עפר סבר

slide14

דוגמא לתקנה מרשמית

קוטר צינור מים לצריכה – הל"ת
 • בתחילה מחשבים את סכום הספיקות המינימאלי לתכנון SQb=Sfi*n*qi ספיקה לקבועהXמס' קבועות בקומהX מס' קומות לכל סוג קבועה ! ומסכמים
 • אחר כך בודקים את הספיקה המקסימאלית ואת סכום הספיקות
 • בהנחה Qbmax<0.5; SQb>20 , נקבל Qt=1.7(SQb)0.21-0.7 הספיקה סימולטנית
 • אחר כך בודקים את הספיקה המתמשכת Qk ומחשבים את SQk
 • מתוך כך מחשבים את הספיקה השקולה לקביעת קוטר הצינור Qz=Qt+SQk
 • לפי ספיקה זו מוצאים את קוטר הצינור F ובודקים שמהירות הזרימה v<vmax קטנה מהמהירות המכסימאלית
slide15

דוגמא לתקנה תפקודית עפ"י דרישות ביצוע

תכן המגרש יאפשר טיפול במי נגר עילי באמצעות החדרה והשהיה למי סופה בתקופת חזרה של 10 שנים.

הקריטריון הכמותי– תקופת חזרה 10 שנים

הכוונה של הוראה זו, הן:

 • מניעת מחסור במי שתייה באמצעות הזנת האקוויפר
 • הקטנת העומס על צנרת התיעול העירונית
 • הגנה בפני הצפות

דרישות פונקציונאליות יכולות להיות: העברת מי הנגר העילי ישירות לתת הקרקע והשהיית ספיקות שיא בזמן סערה, באמצעות: קידוחי החדרה, חלחול בפני השטח ומאגרי השהיה

המטרהיכולה להיות:

עידוד טיפול מקומי במי נגר עילי

slide16

דוגמא לתקנה תפקודית עפ"י דרישות ביצוע- המשך

דוגמא לפירוט בקוד/ הנחיות טכניות:

 • מחשבים את ספיקת הגשם בשיטה הרציונאלית לפי מידע הידרולוגי
 • מוצאים את מקדם החידור התחילי והסופי של הקרקע. לפי בדיקת קרקע
 • מחשבים את השטח הפנוי לחלחול ומניחים מספר קידוחי חלחול ועומקם.
 • מחשבים את ספיקת החלחול השעתית, עפ"י נוסחת ד'ארסי
 • מעריכים את נפח ההשהיה עד למפלס הגדרות עם השכנים או סף הכניסה לבניין, עפ"י תכנית הפיתוח.
 • משווים בין כמות הגשם שיורד על המגרש לכמות הגשם המחלחל בתת הקרקע בצרוף הגשם המושהה בתחום המגרש.
 • אם ההשהיה והחלחול לא עולים או שווים לכמות הגשם, ניתן להוסיף קידוח חלחול או להעמיק קצת את הגינה לצורך הגדלת נפח ההשהיה או, לפי הגישה המקובלת, לטעון שהתקנה לא מעשית ולא לעשות כלום.
slide17

הרגולציה בשיטתPerformance based

מטרות (Objectives)- הגדרה

מוגדרות בעיקר עפ"י תרחישי סיכון בתחומי התכן השונים. מניעת הפוטנציאל לסיכון ולפעמים הגדרת חובה כללית, בהגדרה איכותית ולא כמותית

Objective means a statement contained in the legislation which is considered

to reflect community expectations.

objectives
דוגמא למטרותObjectives ׁ(קנדה, אונטריו)

An objective of this Code is to limit the probability that, as a result of the design or construction of a building, a person in or adjacent to the building will be exposed to an unacceptable risk of illness due to unsanitary conditions

Health-

Sanitation

OH2

due to unsanitary conditions caused by exposure to human or domestic waste

OH2.1

due to unsanitary conditions caused by consumption of contaminated water

OH2.2

OH2.3

due to unsanitary conditions caused by inadequate facilities for personal hygiene

OH2.4

due to unsanitary conditions caused by contact with contaminated surfaces.

due to unsanitary conditions caused by contact with vermin and insects

OH2.5

An objective of this Code is to limit the probability that, as a result of the design or construction of a building, a personadjacent to the building will be exposed to an unacceptable risk of illness due to unsanitary conditions caused by exposure to human or domestic waste

OH2.6

objectives1
מטרותObjectives ׁ)קוד הבניה המוצע- ישראל)

מים

4.1

לאפשר אספקה סדירה של מים ראויים לשתייה, רחצה, בישול ושימושים סניטריים בספיקות, בלחצים ובאיכות הנדרשת לצרכים התפעוליים של הנכס, לרבות בזמן מחסור ברשת העירונית

4.1.1

למזער ככל הניתן היתכנות של פגיעה באדם או בסביבה או יצירת תחלואה כתוצאה מזיהום המים או מהתפתחות חיידקים

4.1.2

למזער ככל הניתן אובדן ובזבוז מים מהמערכת

4.1.3

מים חמים

4.2

לאפשר אספקה של מים חמים באמצעות מערכות חימום חסכוניות באנרגיה ולספקם למשתמש תוך אובדן מזערי של מים ואנרגיה

4.2.1

למזער ככל הניתן היווצרות כוויה למשתמש כתוצאה מחום המים או פגיעה תברואתית כתוצאה מהתפתחות חיידקים

4.2.2

slide20

הרגולציה בשיטתPerformance based

דרישות פונקציונאליות- הגדרה

Functional statements

מגדירות מה הבניין צריך כדי לענות למטרות.

התנאים הנדרשים בבניין העונים למטרה, זוהי הגדרה איכותית

Functional Statement means a statement

which describes how a building achieves

the Objective

Intent Statementהסבר פונקציונאלי לדרישה חוקית –

functional requirements
דרישות פונקציונאליותFunctional Requirements ׁ)קוד הבניה המוצע- ישראל)

מערכות הספקת המים והאבזרים יהיו עמידים ללחץ ולטמפרטורה הנדרשים

קוטרי הצנרת יתאימו לספיקה הנדרשת ולשימוש במחושב בו-זמנית

(ספיקה סימולטנית)

רכיבי מערכת המים לשתייה יהיו מופרדים לחלוטין מרכיבי מערכת הביוב ומרכיבי מערכת מים שאינם מים ראויים לשתייה

מערכת ייצור מים חמים תבוסס, ככל שניתן, על מקורות אנרגיה חסכוניים כגון שמש, משאבות חום וכיו"ב. הצנרת ורכיביה יתוכננו לספיקה ושימור אנרגיה מיטביים

מערכת הספקת המים החמים תאפשר יכולת השמדת חיידקים מחד, התאמת טמפרטורה למניעת כוויות מאידך, תוך התאמת טמפרטורת המים לפי סוגי האוכלוסייה המשתמשת

מערך המיכלים, המשאבות ומוצרי העזר של המערכת יהיו בנפחים, ספיקות ולחצים הנדרשים לצורך הספקת מים באופן שוטף ובזמן חירום

תתאפשר גישה למרבית חלקיה לצורך תחזוקה שוטפת. במקומות בהם לא מתאפשרת נגישות, קיים הרכיב אליו אין נגישות יהיה כקיים רכיב המבנה בו מותקן רכיב המערכת

רכיבי המערכת יעמדו בתקן 5452

slide22

הרגולציה בשיטתPerformance based

דרישות ביצוע-הגדרה

Performance Requirements

דרישות כמותיות, בדרך כלל, המוכיחות שהדרישה הפונקציונאלית הושגה-

מגדירה דרגת ביצוע נדרשת של הבניין

Performance Requirement means arequirement which states the level of performance which a Building Solution must meet

slide23

הרגולציה בשיטת Performance based

 • שלוש דרכים להגיע לרמת תפקוד נדרשת והתאמה
 • לדרישות החוק:
 • ביצוע על פי פרטים מנחים (קוד תיאורי)- Robust Details
 • ביצוע עפ"י פתרון מרשמי מאושר (קוד/ הנחיות מרשמיות)
 • ביצוע על פי "פתרון מהונדס" העולה/ שווה על רמת הייחוס
slide24

הרגולציה בשיטתPerformance based

פתרונות תכן בניין – הגדרה

Building Solution

עומדים בדרישות הביצוע ויכולים להיות פתרונות

מאושרים או חליפיים (או צרוף של שניהם)

Building Solution means a solution, which

complies with the Performance Requirements

and is a solution which complies

with the Deemed-to-Satisfy Provisions or an alternative Solution; or a combination of both

slide25

הרגולציה בשיטתPerformance based

פתרונות מאושרים –הגדרה

מרשמיים או תיאוריים העונים לדרישות הפונקציונאליות

Acceptable solution is considered to be a set of

provisions which when met will deliver the desired performance as intended by the objectives and

operative requirements;

i.e. Approved documents; Robust details

slide26

הרגולציה בשיטתPerformance based

חזקה- הגדרה

הכלל, שמילוי תנאי/ם מסוים מוכיח עמידה במטרה/

בדרישה תפקודית, ובכך המקיים את התנאי יצא ידי חובתו. אבל התנאי עצמו לא מהווה חובה

חקוקה, אלא חזקה לא חלוטה

Deemed-to-Satisfy Provisions means provisions which

are deemed to satisfy the Performance Requirements

slide27

הרגולציה בשיטתPerformance based

פתרונות מהונדסים/ חליפיים -הגדרה

פתרונות העונים לדרישה הפונקציונאלית וישיגו את רמת הביצועים הנדרשת שלא בדרך הפתרון המאושר

Alternative Solution means a Building Solution which complies with the Performance Requirements other than

by reason of satisfying the Deemed-to-Satisfy Provisions

slide28

הרגולציה בשיטתPerformance based

מסמכים מנחים

 • Assessment Methods
 • Documentary evidence described inA22
 • Verification Methods
 • Expert judgments
 • Comparison to Deemed-to-Satisfy Provisions

הנחיות טכניות ברמת פירוט גבוהה, פירוש המשמעות ההנדסית המדויקת,איורים, סכמות, דיאגראמות ודוגמאות, הליכים זמניים ומעודכנים, לרבות: שיטות יישום, תקנים, מפרטים, מדריכים ודוגמאות, מסמכים נורמטיביים וספרות מקצועית