elementi elektronike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Elementi elektronike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Elementi elektronike

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 149

Elementi elektronike - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Elementi elektronike. Potrebita predznanja. Osnovni elektrotehnički zakoni Mrežni teoremi Otporne mreže Dvopoli Proračun jednostavnih i složenih krugova Elektrostatika Elektromagnetizam Ustaljeno sinusno stanje Jednostavna sinusna mrežna analiza

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Elementi elektronike' - shalom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
potrebita predznanja
Potrebita predznanja
 • Osnovni elektrotehnički zakoni
 • Mrežni teoremi
 • Otporne mreže
 • Dvopoli
 • Proračun jednostavnih i složenih krugova
 • Elektrostatika
 • Elektromagnetizam
 • Ustaljeno sinusno stanje
 • Jednostavna sinusna mrežna analiza
 • Ponašanje R, L i C sastavnica u krugovima izmjenične struje
 • Elementi teorije grafova
 • Fourierova analiza
 • Laplaceova transformacija
poluvodi i

Poluvodiči

Sile

Polja

Energija

Nabijene čestice

Intenzitet polja

Potencijal

Koncept potencijalne barijere

vo enje u metalima
Vođenje u metalima
 • Gustoća struje
 • Vodljivost
isti poluvodi
Čisti poluvodič
 • Pojam šupljine
 • Pomak šupljine
primjesni poluvodi
Primjesni poluvodič
 • N-tip
 • P-tip
 • Koncentracija nositelja
 • Generiranje i rekombinacija naboja
variranje svojstava silicija
Variranje svojstava silicija
 • Intrinsična koncentracija
 • Pokretljivost
 • Vodljivost
difuzija
Difuzija
 • Einsteinov odnos
 • Ukupna struja
 • Nehomogena koncentracija primjesa
spojna dioda
Spojna dioda
 • Nepolarizirani PN spoj
 • Područje nepokrivenog naboja
 • Gustoća naboja
 • Polje
 • Potencijal
polarizirani pn spoj
Polarizirani pn spoj
 • Propusna polarizacija
 • Inverzna polarizacija
 • Omski kontakti
 • Kratko spojeni pn spoj
volt amperska karakteristika
Volt-amperska karakteristika
 • Napon otvaranja
 • Probojni napon
 • Utjecaj topline (okruženja)
 • Ge dioda
dioda kao element strujnog kruga
Dioda kao element strujnog kruga
 • Idealna dioda
 • Koncept radnog pravca
modeli diode
Modeli diode
 • Model velikog signala
 • Analiza krugova pomoću modela velikog signala
 • Model malog signala
 • Kapaciteti pn spoja
 • Vremena preklapanja
osnovne primjene spojne diode
Osnovne primjene spojne diode
 • Ispravljači
 • Sklopovi za rezanje
 • Sklopovi za pritezanje
 • Sklopovi za oblikovanje prijenosnih funkcija
vrste poluvodi kih dioda
Vrste poluvodičkih dioda
 • Zener dioda
 • Schottky dioda
 • Varikap dioda
 • PIN dioda
bipolarni spojni tranzistor
Bipolarni (spojni) tranzistor
 • Idealni strujno-upravljani izvor
 • Volt-amperska karakteristika
 • Odzivi pri različitim pobudama
spojni tranzistor
Spojni tranzistor
 • Fizičko ponašanje
 • Polarizacija
 • Tokovi struja
 • Vrste rada tranzistora
 • Koncentracija manjinskih nositelja
 • Ebers-Mollov model
 • Pojačanje (istosmjerne) struje pri pobudi velikim signalom
spoj zajedni ke baze
Spoj zajedničke baze
 • Ulazne karakteristike
 • Izlazne karakteristike
 • Early efekt
spoj zajedni kog emitera
Spoj zajedničkog emitera
 • Ulazne karakteristike
 • Izlazne karakteristike
 • Early napon
 • Područje zasićenja
 • Odrezno područje
istosmjerni modeli
Istosmjerni modeli
 • Zajednički emiter
 • Načini polarizacije
 • Proračun radne točke
prora un radne to ke
Proračun radne točke
 • Jednostavna polarizacija
bipolarni tranzistor kao sklopka
Bipolarni tranzistor kao sklopka
 • Odziv na impulsnu pobudu
 • Brzina odziva
tranzistorska sklopka pr karakt
Tranzistorska sklopka (pr.karakt.)
 • Prijenosna karakteristika
bipolarni tranzistor kao poja alo
Bipolarni tranzistor kao pojačalo
 • Grafička analiza rada
 • Naponsko pojačanje
 • Strujno pojačanje
 • Radna točka
model malog signala
Model malog signala
 • Fizikalni smisao modela
 • Nisko-frekvencijski model
 • Transkonduktancija
 • Proračun pojačala
tranzistor kao dioda
Tranzistor kao dioda
 • Strujno zrcalo
 • Proračun jednostavnog strujnog zrcala
emiterski spregnuti par
Emiterski spregnuti par
 • Konstrukcija prijenosne karakteristike
 • Statička analiza (proračun)
nazivni podaci
Nazivni podaci
 • Maksimalna kolektorska struja
 • Maksimalno dozvoljena disipacija
 • Maksimalno dozvoljeni naponi
 • Problem hlađenja
tranzistor s u inkom polja
Tranzistor s učinkom polja
 • Idealni naponski-upravljani izvor
 • Volt-amperska karakteristika
 • Odzivi pri različitim pobudama
spojni tranzistor s u inkom polja
Spojni tranzistor s učinkom polja
 • Način rada
 • Volt-amperska karakteristika
 • Omsko područje
 • Područje zasićenja
 • Područje proboja
 • Odrezno područje
 • Prijenosna karakteristika
 • MESFET
tranzistor s efektom polja oboga enog tipa
Tranzistor s efektom polja obogaćenog tipa
 • Obogaćeni MOSFET
 • Fizičko ponašanje obogaćenog MOSFET-a
 • Volt-amperska karakteristika obogaćenog MOSFET-a
 • Analitički opis
 • Omsko područje
 • Područje zasićenja
 • P-kanalni obogaćeni MOSFET
 • Uporedba PMOS I NMOS tranzistora
tranzistor s efektom polja osiroma enog tipa
Tranzistor s efektom polja osiromašenog tipa
 • Osiromašeni MOSFET
 • Fizičko ponašanje osiromašenogMOSFET-a
 • Volt-amperska karakteristika osiromašenog MOSFET-a
 • Analitički opis
 • Omsko područje
 • Područje zasićenja
 • Odrezni napon
istosmjerna analiza fet ova
Istosmjerna analiza FET-ova
 • Polarizacija
 • Proračun radne točke
primjene
Primjene
 • MOSFET kao otpornik
 • Sklopka
 • Grafička analiza sklopke
 • Pojačalo
 • Grafička analiza pojačala
model malog signala1
Model malog signala
 • Nisko-frekvencijski model
 • Transkonduktancija
 • Proračun pojačanja
 • Visoko-frekvencijski model
cmos naprave
CMOS naprave
 • Sklopka
 • Pojačalo
tranzistorsko poja alo na niskim frekvencijama
Tranzistorsko pojačalo na niskim frekvencijama
 • Sinusna pobuda
 • Odabir radne točke
 • Izlazni valni oblici za različite radne točke
 • Stabilnost polarizacije
diskretni polarizacijski sustavi
Diskretni polarizacijski sustavi
 • Vrste diskretne polarizacije
 • Kapacitivna sprega
 • Istosmjerna analiza polarizacijskog sustava
 • Porast struje na račun promjene strujnog pojačanja tranzistora
 • Porast struje na račun promjene inverzne struje zasićenja kolektora
 • Porast struje na račun promjene napona Ube
 • Ukupna promjena struje kolektora
polarizacija tranzistora u ic tehnici
Polarizacija tranzistora u “IC tehnici”
 • Strujno zrcalo
 • Strujni ponavljači
 • Widlar-ov strujni izvor
 • Strujni izvor s tri tranzistora
 • Utjecaj promjene temperature
polarizacija fet a
Polarizacija FET-a
 • Strujni izvori
 • NMOS strujno zrcalo
 • Polarizacija pomoću četri otpornika
linearna analiza tranzistorskih krugova
Linearna analiza tranzistorskih krugova
 • Zajednički emiter:
 • Strujno pojačanje
 • Ulazni otpor
 • Naponsko pojačanje
 • Izlazni otpor
linearna analiza tranzistorskih krugova1
Linearna analiza tranzistorskih krugova
 • Emitersko slijedilo:
 • Strujno pojačanje
 • Ulazni otpor
 • Naponsko pojačanje
 • Izlazni otpor
linearna analiza tranzistorskih krugova2
Linearna analiza tranzistorskih krugova
 • Zajednička baza:
 • Strujno pojačanje
 • Ulazni otpor
 • Naponsko pojačanje
 • Izlazni otpor
linearna analiza tranzistorskih krugova3
Linearna analiza tranzistorskih krugova
 • Zajednički emiter s emiterskim otporom:
 • Strujno pojačanje
 • Ulazni otpor
 • Naponsko pojačanje
 • Izlazni otpor
linearna analiza tranzistorskih krugova4
Linearna analiza tranzistorskih krugova
 • Pojačala s FET-ovima:
 • Nadomjesni sklop za mali signal
 • Analiza općeg oblika pojačala
 • Zajednički uvod
 • Zajednički odvod
kaskadno poja alo
Kaskadno pojačalo
 • Proračun trostupanjsko pojačala
 • Složena tranzistorska pojačala
 • Darlingtonov spoj
diferencijalno poja alo2
Diferencijalno pojačalo
 • Bipolarni tranzistor:
 • Diferencijalni mod
 • Zajednički mod
 • Analiza diferencijalnog pojačala
 • Pojačanje diferencijalnog moda
 • Pojačanje zajedničkog moda
 • Potiskivanje zajedničkog moda
 • Ulazni i izlazni otpor
 • Utjecaj otpora izvora
diferencijalno poja alo4
Diferencijalno pojačalo
 • FET:
 • Diferencijalni mod
 • Zajednički mod
 • Analiza diferencijalnog pojačala
 • Pojačanje diferencijalnog moda
 • Pojačanje zajedničkog moda
 • Potiskivanje zajedničkog moda
 • Ulazni i izlazni otpor
 • Utjecaj otpora izvora
operacijsko poja alo
Operacijsko pojačalo
 • Idealno operacijsko pojačalo
 • Invertirajuće operacijsko pojačalo
 • Neinvertirajuće operacijsko pojačalo
 • Naponsko slijedilo
karakteristike operacijskog poja ala
Karakteristike operacijskog pojačala
 • Arhitektura
 • Aktivni teret
 • Diferencijalni stupanj
 • Pomak naponske razine
 • Izlazni stupanj
 • Parametri operacijskog pojačala
 • Mjerenje parametara operacijskog pojačala
 • Napon i struja pomaka
 • Tehnike uravnoteženja
druge vrste operacijskih poja ala
Druge vrste operacijskih pojačala
 • Instrumentacijska pojačala
 • Transkonduktivna pojačala
 • MOS pojačala
osnovne primjene operacijskog poja ala
Osnovne primjene operacijskog pojačala
 • Invertirajuće zbrajalo
 • Neinvertirajuće zbrajalo
 • Pretvarač napona u struju
 • Pretvarač struje u napon
 • Integrator
 • Derivator
 • Logaritamsko pojačalo
 • Eksponencijalno pojačalo
 • Precizni “AC/DC” pretvarači
 • MIN i MAKS sklopovi u OP tehnici
 • Vršni detektori
analogni mno itelji
Analogni množitelji
 • Kvadriranje
 • Korjenovanje
frekvencijski odziv poja ala
Frekvencijski odziv pojačala
 • Vjernost prijenosa signala
 • Visokofrekvencijski odziv
 • Niskofrekvencijski odziv
 • Ukupni frekvencijski odziv
 • Širina frekvencijskog opsega
 • Odziv na skočnu pobudu
 • Vrijeme porasta
 • Nagib
kratkospojno strujno poja anje ze
Kratkospojno strujno pojačanje ZE
 • Prijenosna funkcija
 • Jedinično pojačanje
 • Visokofrekvencijski odziv
 • Prijenosna funkcija
 • Miller-ova ulazna impedancija
 • Produkt pojačanja i širine frekvencijskog pojasa
 • Utjecaj vanjskih kondenzatora
frekvencijski odziv operacijskog poja ala
Frekvencijski odziv operacijskog pojačala
 • Neinvertirajući stupanj
 • Invertirajući stupanj
poja ala s povratnom vezom
Pojačala s povratnom vezom
 • Klasifikacija i predstavljanje pojačala
 • Naponsko pojačalo
 • Strujno pojačalo
 • Pretvarač napona u struju
 • Pretvarač struje u napon
koncept povratne veze
Koncept povratne veze
 • Izvor signala
 • Izlazni signal
 • Mreža za uzorkovanje
 • Mreža za zbrajanje (usporedbu)
 • Povratna mreža
 • Temeljno pojačalo
 • Topologije pojačala s povratnom vezom
idealno poja alo s povratnom vezom
Idealno pojačalo s povratnom vezom
 • Pojačanje petlje (kružno pojačanje)
 • Temeljne pretpostavka
svojstva negativne povratne veze
Svojstva negativne povratne veze
 • Smanjenje osjetljivosti
 • Nelinearno izobličenje
 • Smanjenje šuma
impedancije poja ala s povratnom vezom
Impedancije pojačala s povratnom vezom
 • Ulazni otpor
 • Izlazna impedancija
svojstva poja ala s povratnom vezom
Svojstva pojačala s povratnom vezom
 • Šant-šant pojačalo
 • Serija-serija pojačalo
 • Serija-šant pojačalo
 • Šant-serija pojačalo
 • Aproksimativna analiza pojačala s povratnom vezom
 • Opća analiza pojačala s povratnom vezom
 • Stabilnost pojačala s povratnom vezom
 • Frekvencijski odziv pojačala s povratnom vezom
oscilatori
Oscilatori
 • Barkhausen-ov kriterij
 • Oscilatori s faznim pomakom
 • Wien-ov oscilator
 • Stabilizacija amplitude izlaznog signala
filtri
Filtri
 • RC filtri
 • Aktivni RC filtri
 • Idealne karakteristike
 • Realni frekvencijski odziv
 • Specifikacija filtra
 • Butterworth filtar
 • Chebyshev filtar
 • Pojasni propust
 • Pojasna brana
slide141
D.Kovačević, A. KovačevićAnaliza i simulacija analognih elektroničkih sklopova(Zbirka ispitnih zadataka)Pomorski fakultet u Splitu
 • Primjeri ispitnih zadataka
slide142
D.Kovačević, A. KovačevićAnaliza i simulacija analognih elektroničkih sklopova(Zbirka ispitnih zadataka)Pomorski fakultet u Splitu
 • Primjeri ispitnih zadataka
slide143
D.Kovačević, A. KovačevićAnaliza i simulacija analognih elektroničkih sklopova(Zbirka ispitnih zadataka)Pomorski fakultet u Splitu
 • Primjeri ispitnih zadataka

Projektirajte sklop koji ima prijenosnu karakteristiku prema slici.

Rabite operacijska pojačala u kombinaciji s MIN i MAKS sklopovima.

slide144
D.Kovačević, A. KovačevićAnaliza i simulacija analognih elektroničkih sklopova(Zbirka ispitnih zadataka)Pomorski fakultet u Splitu
 • Primjeri ispitnih zadataka

Odredite prijenosnu funkciju sklopa prema slici i pokažite da sklop obavlja funkciju niskofrekvencijskog filtra. Odredite gornju graničnu frekvenciju filtra.

elementi elektronike1
Elementi elektronike
 • Primjeri ispitnih pitanja*
 • Polarizacija PN spoja
 • Volt-amperska karakteristika diode
 • Dioda kao element strujnog kruga
 • Primjena varikap i PIN diode
 • ZE spoj i njegove karakteristike
 • Tranzistor kao sklopka
 • Tranzistor kao pojačalo
 • Model malog signala
 • Emiterski spregnuti par
 • JFET i njegove karakteristike
 • MOSFET-i i njihove karakteristike
 • FET kao pojačalo
 • FET kao sklopka
 • MOSFET naprave
 • *ispitna pitanja mogu se dobiti i u skriptarnici fakulteta
elektroni ki sklopovi1
Elektronički sklopovi
 • Primjeri ispitnih pitanja*
 • Polarizacija bipolarnih tranzistora – izbor radne točke
 • Polarizacija FET-a
 • ZE pojačalo; linearna analiza
 • Emitersko slijedilo; linearna analiza
 • ZE s emiterskim otporom; linearna analiza
 • Diferencijalno pojačalo
 • FET pojačala; linearna analiza
 • Operacijsko pojačalo i njegove osnovne primjene
 • Frekvencijski odziv tranzistorskog pojačala
 • Prijenosna funkcija tranzistorskog pojačala
 • Koncept povratne veze
 • Idealno pojačalo s povratnom vezom (karakteristike)
 • Vrste pojačala s povratnom vezom
 • Sinusni oscilatori
 • *sva ispitna pitanja mogu se dobiti i u skriptarnici fakulteta
kriterij ocjenjivanja
Kriterij ocjenjivanja
 • Da bi student položio ispit praćenjem tijekom semestra mora:
  • Dolaziti redovito na predavanja (minimalno 75% predavanja - “uvjet predavanja”)
  • Obaviti sve laboratorijske vježbe (“uvjet prisutnosti na vježbama”)
  • Imati pozitivno ocjenjeno 75% lab. vježbi (“uvjet pozitivno ocijenjenih vježbi”)
  • Imati sve pozitivne ocjene iz kolokvija (“uvjet kolokvija”)
  • Studenti koji zadovolje sva četri postavljena uvjeta oslobođeni su (pismenog i) usmenog ispita
 • Ispit:
 • Ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju drugi potpis. Drugi potpis mogu dobiti samo oni studenti koji ispune “uvjet predavanja”, “uvjet prisutnosti na vježbama” i “uvjet pozitivno ocijenjenih vježbi”.
  • Studenti koji ne zadovolje “uvjet kolokvija”, a imaju ispunjene ostale uvjete mogu pristupiti (pismenom i) usmenom dijelu ispita (polaže se onaj dio gradiva koji nije položen kroz kolokvije).
primjer zavr nog rada
Primjer završnog rada

Serijski naponski regulator

 • Teze:
  • Operacijska pojačala u gradnji regulatora
  • Stabilizaciju izvesti pomoću Zener diode (izlaz +18V)
  • Modelirati neregulirani ulaz u rasponu od 20 do 30V
  • Projektirati sustav ograničenja izlazne struje
literatura
Literatura
 • D.Kovačević, Bilješke za predavanja i vježbe
 • D.Kovačević, Elementi elektronike, Pomorski fakultet u Splitu
 • J.Millman i A.Grabel, Microelectronics, McGraw-Hill, International Editions, New York, USA
 • A Szabo, Elektronički sklopovi, CUO “Ruđer Bošković, Zagreb
 • T.F.Bogart, Electronic Devices and Circuits, Prentice-Hall, New Yersey, USA
 • D.Kovačević, Analogni i digitalni sklopovi, Tehnička škola, Imotski
 • D.Kovačević, Analiza i simulacija analognih elektroničkih sklopova, Pomorski fakultet, Split
 • I.Zulim, P.Biljanović, Elektronički sklopovi, Zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb