Terapia sm dzisiaj i jutro
Download
1 / 22

Terapia SM: dzisiaj i jutro - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

Terapia SM: dzisiaj i jutro. Krzysztof Selmaj Katedra i Klinika Neurologii UMŁ. SM znaczenie społeczne. Przewlekła choroba demielinizacyjna układu nerwowego Najczęstsza przyczyna inwalidztwa ludzi w młodym i średnim wieku 3 mln pacjentów na świecie 60 tyś pacjentów w Polsce. Nazwa:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Terapia SM: dzisiaj i jutro' - shalin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Terapia sm dzisiaj i jutro

Terapia SM: dzisiaj i jutro

Krzysztof Selmaj

Katedra i Klinika Neurologii UMŁ


Sm znaczenie spo eczne
SM znaczenie społeczne

 • Przewlekła choroba demielinizacyjna układu nerwowego

 • Najczęstsza przyczyna inwalidztwa ludzi w młodym i średnim wieku

 • 3 mln pacjentów na świecie

 • 60 tyś pacjentów w Polsce


Leki zarejestrowane do terapii sm

Nazwa:

Interferon beta 1B

Interferon beta 1A

Glatiramer

Mitoxantron

Tysabri

Sposób podania:

Podskórnie

Podskórnie/Domięśniowo

Podskórnie

Dożylnie

Dożylnie

Leki zarejestrowane do terapii SM


Przewidywany rozw j terapii sm
Przewidywany rozwój terapii SM

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BG-12

(Biogen)

Once/Week

Rebif

(Serono)

MBP8298 SPMS(BioMS/Lilly)

MN-166

(MediciNova)

2H7

(Genentech Roche)

40 mcg Copaxone

(Teva)

Fingolimod

(Novartis)

Extavia

(Novartis)

Campath

(Schering)

IFN Generics

(Various)

HuMAX (Genmab /GSK)**

Teriflunomide

(Sanofi Aventis)

Rituxan PPMS

(Genentech)

Cladribine

(Serono/IVAX)

Laquinimod

(Teva)

Revimmune(Accentia)

ATL-1102*(Teva)

MBP8298(BioMS/Lilly)

Non-RRMS Indication

GSK683699*

(GSK)

Note – Timing estimates for product approval are based on clinical trial data from clinicaltrials.gov and standard industry assumptions in MS Development

* = alpha 4-integrin pathway

** = CD20 pathway


Przeciwcia a monoklonalne w terapii sm
Przeciwciała monoklonalne w terapii SM

 • Natalizumab – anti-VLA4

 • Alemtuzumab- anti CD52

 • Rituximab – anti-CD20 ( Limfocyty B)

 • Daclizumab – anti-CD25 (IL-2 R a)

 • Ustekinumab – anti-IL12/23 p40


Natalizumab mo e mie wp yw na wiele etap w procesu zapalnego
Natalizumab może mieć wpływ na wiele etapów procesu zapalnego

1. Migracja leukocytów z

Krwi do tkanek

Natalizumab

2. Aktywacjaleukocytów

3. Modulacja apoptozy leukocytów

Natalizumab

Leukocyt

Bariera krew-mózg

Komórki śródbłonka

Apoptoza


Natalizumab wyniki 3 roku leczenia
Natalizumab: wyniki 3 roku leczenia

0.81

1.0

Placebo (n=315)

P<0.001

0.73

Natalizumab (n=627)

P<0.001

0.8

68%

68%

0.6

Annual relapse rate (95% CI)

0.4

0.26

0.23

0.23

0.2

0.0

1

2

3

Lata

O’Connor et al, Neurology 2007


Terapia sm dzisiaj i jutro

a) b) c)

P M L

d) e) f)


Alemtuzumab

Alemtuzumab ,Campath®/ MabCampath® (Bayer/Genzyme),jest humanizowanym mAb, które specyficznie wiąże się z molekułą CD52

Alemtuzumab powoduje szybką i długotrwałą deplecję limfocytów Ti B

Posiada aktualną rejestrację w terapii przewlekłej białaczki limfocytarnej

Alemtuzumab


Kumulacyjna liczba rzut w

Redukcja ryzyka

87%

72%

P <0.0001

Number needed to treat with alemtuzumab to prevent an additional patient from having a relapse over 2 years, compared to IFNB-1a

3.3 - 4.1

Kumulacyjna liczba rzutów


Czas do potwierdzonej niesprawno ci

Redukcja ryzyka

66%

88%

P < 0.01

P < 0.001

Number needed to treat with alemtuzumab to prevent an additional patient from acquiring fixed disability over 2 years, compared to IFNB-1a

5.8 - 8.1

Czas do potwierdzonej niesprawności


Daclizumab
Daclizumab

 • Humanizowane mAbprzeciwko podjednostce receptora dla IL-2 (CD25)

 • Zarejestrowane przez FDA (1997) i przez EMEA (1999) do prewencji odrzucania przeszczepu nerek (8-tygleczenie).

 • Zenapax®szeroko stosowana na świecie > 50,000 pacjentów.


Choice nowe lub powi kszone zmiany gd
CHOICE: Nowe lub powiększone zmiany Gd+ *

6

4.8

5

25% redukcja

P=.514

4

3.6

Estimated Mean No. of Gd+ Lesions (Weeks 8 through 24)

3

72% redukcjaP=.004

2

1.3

1

n=77

n=78

n=75

0

IFNb + Placebo

IFNb + Daclizumab

1 mg/kg

IFNb + Daclizumab

2 mg/kg

*Adjusted for the mean number of baseline lesions and type of MS (relapsing-remitting MS vs secondary progressive MS).

13


Doustne leki immunomoduluj ce immunosupresyjne
Doustne leki immunomodulujące/immunosupresyjne

 • Kladribina (2-CdA)

 • Fingolimod (FTY720)

 • Fumarate (BG12)

 • Teriflunomide

 • Laquinomide


Fingolimod jest analogiem naturalnie wyst puj cej w organizmie sfingozyny 1

H

O

O

H

N

H

Sfingozyna

2

H

O

H

O

Fingolimod

N

H

2

Fingolimod jest analogiem naturalnie występującej w organizmie sfingozyny1

 • Fosforan sfingozyny jest naturalnie występującym w organizmie fosfolipidem, odpowiedzialnym za rozliczne funkcje związane z

  • Rozwojem odczynu zapalnego

  • Regulacją napięcia mięśni gładkich

  • Regulacją częstości akcji serca

 • Pierwotnie oceniany w zapobieganiu odrzutu przeszczepu nerki. We wrześniu 2010 zarejestrowany przez FDA do leczenia rzutowej postaci SM.

1. Brinkmann and Lynch. Curr Opin Immunol 2002;14:569; 2. Anliker and Chun. J Biol Chem 2004;279;20555-8


Fingolimod mechanizm dzia ania
Fingolimod: mechanizm działania

Fingolimod działa zarówno na układ immunologiczny i OUN, moduluje funkcje receptorów S1P(sphingosine-1-phosphate receptors) na limfocytach i komórkach OUN

CNS, central nervous system; MS, multiple sclerosis


Terapia sm dzisiaj i jutro
Modulacja funkcji receptorów S1P na komórkach neuronalnych może prowadzić do regeneracji zmian demielinizacyjnych

Oral fingolimod crosses the BBB into the CNS because of its lipophilic nature6

Neural cells (astrocytes, neurons, oligodendrocytes) express S1P receptors1-3

Astrocyte(S1P3>1>2>5)

Oligodendrocyte(S1P5>1=2>3)

OPCs: S1P1>S1P5>S1P3

OLGs: S1P5>S1P1>S1P3

Neuron (S1P1=3>2=5)

Microglia(S1P1>2>3=5)

Figure modified from Dev et al. Poster presented at ECTRIMS 2006; 1. Dev et al. Pharmacol Ther 2008;117:77-93; 2. Brinkmann. Pharmacol Ther 2007;115:84-105; 3. Herr and Chun. Curr Drug Targets 2007;8;155-167; 4. Kimura et al. Stem Cells 2007;25;115-124; 5. Miron et al. Ann Neurol 2008;63:61-71; 6. Foster et al. J PET 2007;323:469-476BBB, blood-brain barrier; CNS, central nervous system; S1P, sphingosine 1-phosphate; OPC, oligodendrocyte precursor cell; OLG, oligodendrocyte


Freedoms phase iii study analiza rocznego wska nika rzut w arr
FREEDOMS (phase III study) Analiza rocznego wskaźnika rzutów (ARR)

0.4

0.40

p < 0.001

p < 0.001

0.3

Annualized relapse rate

0.2

0.18

0.16

0.1

0

Placebo

(n = 418)

Fingolimod 0.5 mg

(n = 425)

Fingolimod 1.25 mg

(n = 429)

ARR was consistently reduced in both treatment-naïve patients and patients previously treated with DMT (p < 0.01 for all comparisons)

ITT population

Negative binomial regression model adjusted for treatment group, country, number of relapses in previous two years and baseline Expanded Disability Status Scale

ARR, annualized relapse rate; DMT, disease-modifying therapy


Freedoms phase iii study zmiana obj to ci m zgu w okresie 12 i 24 miesi cy
FREEDOMS (phase III study) Zmiana objętości mózgu w okresie12 i 24 miesięcy

Fingolimod

0.5 mg

(n = 357)†

Fingolimod

1.25 mg

(n = 334)†

Placebo

(n = 331)†

0

–0.2

–0.44**

–0.4

–0.50*

–0.65

–0.6

Mean brain volume change (%)

–0.84

–0.8

–0.89

–1.0

Month 0–12

–1.2

–1.31

Month 0–24

p < 0.001‡

at month 24

p < 0.001‡

at month 24

–1.4

*p = 0.03 for fingolimod 0.5 mg vs placebo at month 12; **p = 0.001 for fingolimod 1.25 mg vs placebo at month 12

†Evaluable patients at month 24

‡ Analysis performed using rank ANCOVA adjusted for treatment group, country and normalized brain volume at baseline; normalized brain volume at baseline: placebo, 1512 ml; fingolimod 0.5 mg, 1521 ml; fingolimod 1.25 mg, 1511 ml


Budowa cz steczki kladrybiny
Budowa cząsteczki kladrybiny

Syntetyczny analog nukleozydu purynowego adenozyny, 2-CdA,

2-chloro-2’-deoksyadenozyna atom wodoru zastąpiony atomem chloru w pozycji 2 pierścienia purynowego

Po raz pierwszy zsyntetyzowana w Scripps Clinic w Kalifornii pod koniec,

lat siedemdziesiątych XX wieku

Lek przeznaczony do stosowania w leczeniu białaczki włochatokomórkowej (HCL, hairy cell leukaemia)

NH2

N

N

N

N

CI

HO

O

OH

C10H12CIN5O3

m.cz. = 285,69

20


Badanie clarity analiza rocznego wska nika rzut w
Badanie Clarity : Analiza rocznego wskaźnika rzutów

57.6% reduction

vs placebo

P<0.001

54.5% reduction

vs placebo

P<0.001

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

Annualised relapse rate (95% CI)

(0.29, 0.38)

(0.12, 0.17)

(0.12, 0.17)

Placebo(n=437)

Cladribine 3.5 mg/kg

(n=433)

Cladribine 5.25 mg/kg

(n=456)

Giovannoni G et al. AAN 2009. (LBS001)

CI = confidence interval; ITT = intent-to-treat population


Przysz o c terapii sm
Przyszłośc terapii SM

Zwiększająca się rola przeciwciał monoklonalnych

Kilka doustnych terapii w końcowej fazie badań i w okresie rejestracji

Wyższa skuteczność – zwiększone ryzyko poważnych objawów ubocznych

Terapia indywidualna ??