eva r i kov o n klinika vfn a 1 lf uk praha n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Glaukom v ordinaci praktického lékaře PowerPoint Presentation
Download Presentation
Glaukom v ordinaci praktického lékaře

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Glaukom v ordinaci praktického lékaře - PowerPoint PPT Presentation

shadi
243 Views
Download Presentation

Glaukom v ordinaci praktického lékaře

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eva Růžičková Oční klinika VFN a 1.LF UK Praha Glaukom v ordinaci praktického lékaře

 2. Co jsme věděli Glaukom je generický termín pro specifickou oční chorobu, která má mnoho příčin a různé klinické projevy. / GLAUCOS - „jako barva moře „ /

 3. Epidemiologie glaukomu: 1,5- 2% populace nad 40 let věku 3,5% u osob ve věku 70-85 let 66,8 milionů lidí celosvětově trpí glaukomem 2. nejčastější příčina ztráty zraku

 4. Klasifikace glaukomu • primární chronickýglaukom s otevřeným úhlem • primární glaukom s uzavřeným úhlem • kongenitální glaukom • infantilní a juvenilní glaukom • sekundární formy glaukomu

 5. Chronický glaukom s otevřeným úhlem Chronická, progresivní a ireverzibilní optická neuropatie, často spojována se zvýšeným nitroočním tlakem, při níž dochází k charakteristickým strukturálním změnám zrakového nervu, úbytku nervových vláken zrakového nervu s defekty zorného pole. Etiopatogeneze teorie mechanická teorie vaskulární teorie neuroprotektivní

 6. Co jsme se naučili Jaké jsou rizikové faktory pro vznik glaukomu ? věk nad 40 let černá rasa vysoký nitrooční tlak pozitivní rodinná anamnesa vysoká krátkozrakost oběhové poruchy DM

 7. Rizikový faktor-oběhové poruchy krevní tlak - hypotenze !!! x hypertenze ! vazospastický syndrom – vaskulární dysregulace DM - diabetická retinopatie- sek. glaukom / DM pro glaukomové poškození není tak výnamný rizikový faktor /

 8. Diagnostika glaukomu • příznaky, které pozoruje pacient ? / screening / • kdy navštívit očního lékaře ? • rutinní oční vyšetření • měření nitroočního tlaku • gonioskopie • hodnocení terče zrakového nervu • vyšetření zorného pole • měření tloušťky vrstvy nervových vláken

 9. Co bychom měli dělat • Cíl léčby glaukómu : • zabránit progresi poškození zrakového nervu • snížit hodnotu NT na „cílový nitrooční tlak „ • kvalita života – minimalizovat vedlejší účinky a komplikace léčby

 10. Nitrooční tlak může být snížen léky laserovou léčbou chirurgickou léčbou

 11. Léky snižující tvorbu nitrooční tekutiny: betablokátory sympatomimetika inhibitory karboanhydrázy Léky ovlivňující odtok nitrooční tekutiny: syntetické analogy prostaglandinů parasympatomimetika –miotika selektivní sympatomimetika

 12. Lékové skupiny: Betablokátory : neseletivní – Timolol,Metipranolol,Levobunolol selektivní – Betaxolol Sympatomimetika : neselektivní – Dipivefrin, Epinephrin selektivní – Clonidin, Apraclonidin, Brimonidin Parasympatomimetika : Pilocarpin, Carbachol

 13. Lékové skupiny: Inhibitory karboanhydrázy • lokální - Dorzolamid, Brinzolamid • celkové – Acetazolamid, Diclofenamid • vedlejší účinky : bolest hlavy, hořkost v ústech, svědění Syntetická analoga prostaglandinů • Latanoprost, Travoprost, Isopropylunoproston,Bimatoprost • vedlejší účinky : ztmavění duhovky, prodloužení řas

 14. Kardiovaskulární Bradykardie Arytmie Palpitace Hypotenze, kolísání TK Respirační Vznik dýchacích potíží Zhoršení stávajících dechových obtíží Bronchospasmus Přehled celkových nežádoucích účinků β-blokátorů

 15. CNS Deprese Únava častěji u mladších jedinců Metabolické Svalová slabost Hypoglykémie Padání vlasů u mladších i starších jedinců Přehled celkových nežádoucích účinkůβ-blokátorů

 16. Sexuální Impotence Poruchy libida častěji u mladších jedinců Přehled celkových nežádoucích účinkůβ-blokátorů

 17. Přehled celkových nežádoucích účinkůbrimonidinů- α2-adrenergní agonisté • Výskyt kardiovaskulárních a respiračních onemocnění NÚ je minimální • únava a spavost (u mladých lidí a dětí)! • bolest hlavy • sucho v ústech • Kontraindikován u pacientů celkově léčených inhibitory monoaminooxidázy (některá antidepresiva)

 18. Jak může pomoci praktický lékař s včasnou diagnostikou glaukomu ? screening glaukomových pacientů na základě rizikových faktorů / pozitivní RA,oběhová onemocnění, vazospatické syndromy,hypotenze, migrény, vysoká krátkozrakost / pacienty s chronickou zátěží kortikosteroidní léčby odesílat k pravidelným kontrolám NT pomoc při edukaci pacientů o důležitosti preventivního vyšetření očním lékařem

 19. Otázky ? Odpovědi ! Děkuji Vám za pozornost