sdh zhrnutie a praktick uk ky n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SDH zhrnutie a praktick é uk ហky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

SDH zhrnutie a praktick é uk ហky - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

SDH zhrnutie a praktick é uk áž ky. Synchrónna digitálna hierarchia. SDH. Potreba prenosu veľkého množstva dát, rozvoj telefónneho prenosu atď. podnietili vytvorenie novej technológie prenosu dát

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SDH zhrnutie a praktick é uk ហky' - dawn-bryan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sdh zhrnutie a praktick uk ky

SDHzhrnutie a praktické ukážky

Synchrónna digitálna hierarchia

slide2
SDH
 • Potreba prenosu veľkého množstva dát, rozvoj telefónneho prenosu atď. podnietili vytvorenie novej technológie prenosu dát
 • Pridávanie ďalších stupňov PDH nebolo efektívne ani technicky realizovateľné  potreba novej technológie synchrónna digitálna hierarchia
 • CCITT v roku 1988 položené základy novej metódy multiplexovania digitálneho signálu
 • Hlavné znaky SDH:
  • Využíva riadené prekladanie po celých bitoch (8 bitov)- prostredníctvom adresovania je možné získať požadované dáta i v rámci signálov vyšších rádovpodľa údajov ukazovateľa
  • Všetky signály sa multiplexujú synchrónne s pevným časovým vzťahom medzi signálmi vyšších a nižších rádov
  • Umožňujú vysokorýchlostné prenosy (prenosové rýchlosti SDH začínajú tam kde sa končia prenosové rýchlosť PDH)
  • Štandardizovaným prenosovým médiom je optické vlákno (prenosové rýchlosti až desiatky Gbit/s)
  • Štandardizovaný spôsob riadenia siete a pružné zabezpečenie činnosti i pri poru-chách
  • Umožňujú manažovanie siete
slide3
SDH
 • SDH vychádza z amerického štandardu SONET(Synchronous Optical NETwork)
 • Základom SDH sú synchrónne prenosové moduly STM-N, kde N vyjadruje hierarchické číslo (STM-1, STM-4, STM-16, STM-64...)
 • STM-N vznikajú jednoduchým prekladaním STM-1
 • Prenosové rýchlosti STM-1 – 155,52 Mbit/s, STM-4 – 622,08 Mbit/s, STM-8 – 2488,32 Mbit/s, STM-64 – 9953,28 Mbit/s ......
 • Existuje aj STM-0, doplnenie pre kompatibilitu so SONET (STS-1(OC-1)) 51,84 Mbit/s
slide5
SDH
 • SDH sieť
  • Prenosové rýchlosti sú 4 násobkom prenosovej rýchlosti signálu nižšieho rádu
  • Pre rôzne príspevkové prírastky (európske a americké) PDH, ktoré sa majú prenášať cez SDH, sú určené rôzne typy virtuálnych kontajnerov
  • Do týchto VC možno vkladať a prenášať aj iné typy signálov napr. ATM bunky, IP pakety, Ethernet rámce  multiplexná štruktúra s radou multiplexných prvkov
  • Prispôsobovanie resp. adaptácia užívateľského príspevkového signálu do formátu signálu SDH, teda úprava vnútornej štruktúry rámca začleňovaného signálu, sa označuje ako mapovanie (mapping)
  • Prispôsobovanie prenosových rýchlostí PDH príspevkových signálov sa vykonáva pomocou obojsmerného stuffingu (kladný aj záporný) a adaptácia SDH príspevkových signálov pomocou pevných výplňových (stuffingových) bitov
z kladn trukt ra r mca sdh
Základná štruktúra rámca SDH
 • U všetkých hierarchických a multiplexovacích jednotiek v SDH sa dôsledne dĺžka rámca 125 s ako pri signáloch PCM 1.rádu, čo vyplýva zo vzorkovacej frekvencie telefónneho signálu (fvz =8 kHz)
 • Základná štruktúra pri mapovaní príspevkového signálu sa nazýva kontajner C-nk,
  • n odpovedá hierarchickej úrovni PDH
  • k rozširuje pre príspevkové signály 1.rádu štruktúry kontajnerov podľa prenosovej rýchlosti mapovaných signálov (Európa a USA)
o je optick vl kno
Čo je optické vlákno
 • Optické vlákno – je dielektrickývlnovod, v kterom sa šíria elektromagnetické vlny (svetlo či infračervené zžiarenie) vo smeru osy s využitím princípu absolútneho odrazu na rozhraní dvoch prostredí s rozdielnym indexem lomu.
 • Na vlnových dĺžkach
 • v telekomunikáciách sa udává priemer jadra a plášta v mikrometroch
 • používajú sa mnohovidové vlákna (MM) o priemeroch 50/125 μm (štandardizované ITU-T podľa G.651) alebo 62,5/125 μm (používá sa předovšetkým v USA) (obr a,b)
 • jednovidová vlákna o priemere 8,5/125 μm do vzdialeností 1 km pre väčšie prenosové rýchlosti
optick siete rovne
Optické siete - úrovne
 • Optická sieť mé 4 úrovne:
  • národná transportná sieť – zabezpečuje prevádzku medzinárodnú, prevádzku medzi tranzitnými ústredňami (DTÚ) a prevádzku s najvyšším stupňom zabezpečenia (širokopásmová prevádzka, dátové prenosy, okruhy pre mobilných operátorov a pod.),
  • regionálna transportná sieť – zabezpečuje prevádzku medzi DTÚ a hlavnými ústredňami HOST) a prevádzku medzi príslušnými HOST. Túto vrstvu tvoria uzly s HOST, uzly s prechodom do vyššej, resp. nižšej úrovne siete a mestá s veľkými vzdialenými účastníckymi jednotkami (RSU),
  • primárna časť prístupovej siete zabezpečuje prevádzku medzi HOST a uzlami prístupovej siete,
  • úroveň – sekundárna časť prístupovej siete – zabezpečuje prevádzku medzi uzlami prístupovej siete a zákazníkmi.
optick siete
Optické siete
 • Charakteristika optických sietí a ich dostupnosť
  • metropolitné optické siete
  • regionálne optické siete
  • prístupové optické siete
 • Metropolitné optické siete- tvoria fyzický kruh v mestskej aglomeráci, spájajú riadiace digitálne ústredne HOST, spájajú prístupové body k zákazníkom (POP – Point of Presence)
 • Regionálne optické siete- tvoria fyzický kruh v širšom okolí miest, vidieckych oblastiach, sú pripojené na riadiace digitálne ústredne HOST, spájajú prístupové body k zákazníkom (POP – Point of Presence)
pr stup
Prístup
 • Prístup optického vlákna k užívateľovi:
  • FTTC (Fibre To The Curb) – OV sa ukončí ONU a ďalej sa vedú signály rozvádzajú k účastníkom metalickými káblami
  • FTTB (Fibre To The Building) – OV sa ukončí v ONU a ďalej sa vedú signály k účastníkovi prostredníctvom vnútorných účastníckych rozvodov
  • FTTO (Fibre To The Office) – OV je vyvedené priamo do kancelárie alebo účastníkovi
  • FTTH (Fibre To The Home) – OV je dovedené priamo až do zasuvky
hist ria
História
 • Slovenské telekomunikácie - prvé optické trasy na Slovensku, 90 roky SDH siete a optické kruhy v transportnej siete
 • ŽSR – južná magistrála pozdľž žel.trate BA-ZV-KE –Čierna n.Tisou
 • Transpetrol-južná magistrála pozdľž ropovodu Ruská –Bučany-BA/ČR- Energotel SPP-južná magistrála pozdľž tranzitného plynovodu Ruská-Brodské-ČR
 • Energetické podniky (SEPS) –severná magistrála- KZL – Veľké Kapušany
 • ORANGE Slovensko – SDH sieť a optické kruhy transportnej siete
 • NDS – úseky pozdľž D1 –Pieťany- Ladce, Lipt. Mara, Budkovce - Budimír
 • SANET –metropolitné optické siete BA, ZA, BB, KE, PO, NI, TN,TR, ZV
 • SITEL – transportná optická siet, metropolitná sieť v BA s kolokačným centrom SitelPoP-prepojenie do optických sietí v SR a do zahraničia
 • Mestá (ZV, PP) a dodávatelia - metropolitné siete
 • Celkom je k dispozícií 5 000 km optických trás transportných optických sietí alternatívnych operátorov (údaj zahŕňa len kostrové optické siete v SR )
 • Slovak Telekom má k dispozícií 10 000 km trás transportných optických sietí
optick sie sr
Optická sieť ŽSR

Poľsko

Česká republika

Žilina

Plaveč

Pov.Bystrica

Liptovský

Mikuláš

Štrbské Pleso

Vrútky

Tatranská Lomnica

Trenčín

Štrba

Poprad

Prešov

Turčianske Teplice

meniareň Prešov

Prievidza

Kysak

Kúty

B. Bystrica

Košice

Žiar nad Hronom

Rožňava

Topočany

Kriváň

Ukrajina

Barca

Trebišov

Zvolen

Plešivec

Trnava

Moldava n./Bodvou

Rim. Sobota

Michaľany

Nitra

Fiľakovo

Lučenec

Lenártovce

Čierna n.Tisou

Galanta

Jesenské

Bratislava

Levice

Šurany

Maďarsko

Somosjoujfalu

Rakúsko

N. Zámky

Komárno

Štúrovo

optick vl kna a kabely
Optické vlákna a kabely
 • Ukážka optických káblov – prepojovanie medzi optickými rozvádzačmi a zariadením optopatchordy
typy optick ch konektorov
Typy optických konektorov
 • Základné typy optických konektorov

ST konektor

MTRJ konektor

SC konektor

FC konektor

E2000 konektor

LC konektor

typy konektorov
Typy konektorov
 • Základné typy konektorov

BNC konektor

RJ45 konektor

RJ11 konektor