Eindrapport samen sterk voor leefbaarheid
Download
1 / 24

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid . Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk. Prestaties: doelstellingen. Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk ten aanzien van leefbaarheid in het dorp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid' - sevita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eindrapport samen sterk voor leefbaarheid

EindrapportSamen sterk voor leefbaarheid

Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk


Prestaties doelstellingen
Prestaties: doelstellingen

 • Doel:onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk ten aanzien van leefbaarheid in het dorp

 • Wat zijn de wensen, behoeften en bijdragen op het gebied van

  • Wonen

  • Voorzieningen

  • Welzijn

  • Zorg

  • Onderwijs/jeugd en (vrijwilligers)werk


Prestaties methode van onderzoek
Prestaties: Methode van onderzoek

 • Plan:Onderzoekspopulatie vaststellen

 • Werkelijk:Inwoners geïnterviewd van Keijenborg enVelswijk

  • Ouder dan 18 jaar

  • Woonachtig in Keijenborg/Velswijk

  • Op basis van vrijwilligheid

  • 60 interviews in 4 leeftijdscategorieën


Stappenplan
Stappenplan

 • 8 juli 2013 Een eerste sessie met ongeveer 25 sleutelfiguren geraadpleegd voor het verzamelen van topics

 • Periode van opstellen interviewguide door HAN. Een co-creatie van diverse partijen uit Keijenborg/Velswijk

 • Vanaf oktober interviews door studenten van de HAN

 • 9 december eerste globale presentatie door de studenten van de HAN


Vraaggesprekken
Vraaggesprekken

 • Respondenten uit adressenbestand gekoppeld aan de vier leeftijdscategorieën

 • Selectieprocedure is door de onderzoeksleiding van de HAN uitgevoerd

 • De groep interviewers (15 studenten) getraind door de HAN

 • Interviews thuis bij de respondenten

 • Interviews zijn opgenomen en in het verdere proces anoniem verwerkt i.v.m. de privacyConclusies leefbaarheid wonen
Conclusies Leefbaarheid:Wonen

 • Respondenten waarderen het wonen in het kleine, gemoedelijke dorp, gelegen midden in de natuur, centraal tussen wat grotere dorpen

 • Jongeren en starters willen graag meer betaalbare woningen

 • Redenen om te verhuizen zijn afstanden tot studie, werk en voorzieningen

 • Afnemen van voorzieningen is een bedreiging voor de leefbaarheid van zowel jongeren als ouderen; ouderen willen in dorp blijven wonen


Conclusies leefbaarheid voorzieningen
Conclusies Leefbaarheid:Voorzieningen

 • Veel kleine winkeliers afgelopen jaren weggetrokken

 • Verdwijnen van de Zorgsuper

 • Verdwijnen van de pinautomaat en één brievenbus

 • Beperkte bereikbaarheid van voorzieningen door beperkte tijden waarop openbaar vervoer (bussen) rijden.


Conclusies leefbaarheid welzijn
Conclusies Leefbaarheid:Welzijn

 • Er zijn veel sociale verbindingen, geïnitieerd door burgers, verenigingen die positief bijdragen aan de sociale controle en veiligheid voor jong en oud

 • Verdwijnen van Maria Postel als ontmoetingsplaats vooral voor ouderen een gemis om contacten te leggen met anderen en activiteiten ondernemen om vitaal en actief te blijven.

 • Sociale contacten en activiteiten jongeren concentreren zich rondom de kermis, het verenigingsleven en de feesttent


Conclusies leefbaarheid zorg
Conclusies Leefbaarheid:Zorg

 • Veel sportfaciliteiten in het dorp dragen bij aan een ‘gezond’ leven

 • Nog geen zorgen over de aanwezigheid en bereikbaarheid van professionals in de eerstelijn; idem ziekenhuis

 • Men vraagt niet gauw om hulp: eerst zelf……

 • Onduidelijk is waar aanvragen voor hulpmiddelen gesteld moeten worden; verloren gaan van sociale contacten wanneer ouderen naar elders verhuizen


Conclusies leefbaarheid onderwijs jeugd en vrijwilligers werk
Conclusies Leefbaarheid:Onderwijs/jeugd en (vrijwilligers)werk

 • Veel lof voor de basisschool

 • Voortgezet Onderwijs vanzelfsprekend in omringende plaatsen o.a. Doetinchem/Vorden

 • Bijbaantjes in eigen dorp zeer beperkt

 • Veel ouderen doen vrijwilligerswerk op diverse gebieden en ervaren dit als vanzelfsprekend, leuk en zingevend

 • Belangrijke taak van scholen: kansen bieden aan kinderen om zich te ontplooien en voorbereiden op weg naar zelfstandigheid en werk


Vraagpatronen overstijgende inzichten

VRAAGPATRONENoverstijgende inzichten


Vraagpatroon 1 oost west keijenborg best
Vraagpatroon 1: Oost, west, Keijenborg best

 • Eisen: betaalbaar wonen in eigen dorp

 • Wensen: in het dorp wonen, terugkeren en veilig wonen

 • Nodig: aanbod starterswoningen, levensloopbestendige woningen; indien nodig met toegang tot zorg en ondersteuning

 • Bijdragen: elkaar ondersteunen bij zelfstandig wonen

 • Collectief: wensen en behoeften bespreekbaar maken met gemeente, woningbouw coöperaties


Vraagpatroon 2 alles bij de hand
Vraagpatroon 2: Alles bij de hand

 • Eisen: ontmoetingslocatie, behoud voorzieningen

 • Wensen: beschikken over basisbehoeften; leegloop voorkomen

 • Nodig: toegang tot voorzieningen

 • Bijdragen: gebruik maken van bestaande voorzieningen en informele dienstverlening nog verder activeren door samenwerking

 • Collectief: samenwerking (ook met ondernemers) vormgeven en onderhouden


Vraagpatroon 3 samen op pad
Vraagpatroon 3: Samen op pad

 • Eisen: levendig dorp, sociaal contact

 • Wensen: ontmoeten en zorg voor elkaar samen activiteiten opzetten/ deelnemen aan activiteiten

 • Nodig: ontmoetingsplaatsen voor jong en oud; naar elkaar omkijken

 • Bijdragen: meedoen met burenhulp, naoberschap

 • Collectief: als groep dorpsinwoners zorgen dat niemand buiten de boot valt


Vraagpatroon 4 zo lang het zelf kan
Vraagpatroon 4: Zo lang het zelf kan

 • Eisen: zekerheid over sport- en zorgvoorzieningen in het dorp.

 • Wensen: gezond leven en oud worden in het dorp

 • Nodig: sociaal netwerk, zorg en dienstverlening, vervoersmogelijkheden en sportaccomodaties

 • Bijdragen: elkaar ondersteunen b.v. vervoer regelen naar zorgvoorzieningen

 • Collectief: als groep dorpsinwoners informele zorg leveren en een netwerk vormen met vrijwilligers en professionele zorg- en welzijnsdiensten


Vraagpatroon 5 wie de jeugd heeft heeft de toekomst
Vraagpatroon 5: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

 • Eisen: Mogelijkheden voor ontmoeting, vestigings-mogelijkheden en voorzien in levensonderhoud

 • Wensen: jongeren krijgen de kans om zich te ontplooien

 • Nodig: ontmoeting op basisschool en jeugdhonk à la Buk-Ow en starterswoningen in het dorp

 • Bijdragen: Deelname aan ontmoetingsactiviteiten, werken in de regio, gezinsuitbreiding

 • Collectief: als groep dorpsinwoners (jong en oud) saamhorigheid waarborgen en identiteit dorp waarborgenThema s vanuit de vraagpatronen welke prioriteiten stellen de burgers en worden burgerinitiatieven

Thema’s vanuit de vraagpatronenWelke prioriteiten stellen de burgers ?? En worden burgerinitiatieven.


Oost west keijenborg best
Oost west Keijenborg best

 • Huisvesting: jongeren starterswoningen/huurwoningen

 • Huisvesting ouderen: actief bestaande huizen levensloopbestendig aanpassen

 • “Maria Postelhofje” samen ontwikkelen en combineren van huisvesting voor jong en oud

 • Zorg en diensten dichtbij huis organiseren: netwerk zorgaanbieders “lokaal partnership”


Alles bij de hand
Alles bij de hand

 • Gemak tot toegang voorzieningen: inloopmogelijkheid

 • In kaart brengen van de huidige/aanwezige voorzieningen (informeel en formeel)

 • Opzet boodschappenservice

 • “Marktplaats” voor vrijwilligers: match vraag en aanbod : vrijwilligerscentrale fysiek en virtueel: “lokaal netwerk” partnership vrijwilligers


Samen op pad
Samen op pad

 • Realisatie ontmoetingsplek voor alle doelgroepen

 • Realisatie laagdrempelig fysiek info-servicepunt

 • Realiseren van een mantelzorgpunt

 • Screening kwetsbare ouderen (inclusief signaleren eenzaamheid)


Zo lang het zelf kan
Zo lang het zelf kan

 • Ideaal: eerst zelf

  ondersteuning eigen kring

  (buren/kinderen)

  aanvulling professionele zorg

  Randvoorwaarde: interactieve community-website:

  voor alle kernen Bronckhorst

  ontwerp reeds gereed.


Wie de jeugd heeft heeft de toekomst
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

 • Project op de basisscholen: saamhorigheid centraal thema: heden en verleden

 • Werk in de regio (Achterhoek 2020); gemeente

 • Identiteit van het dorp versterken


ad