Samen sterk cli ntgerichte samenwerking
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Samen sterk : cliëntgerichte samenwerking. ondersteunende acties vanuit de werkgeversorganisatie (FSO) aan de leden CAW en VAPH om cliëntgerichte samenwerking te initiëren of te intensifiëren. . Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013 . Context.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - weylin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samen sterk cli ntgerichte samenwerking

Samen sterk : cliëntgerichte samenwerking.

ondersteunende acties vanuit

de werkgeversorganisatie (FSO) aan de leden CAW en VAPH

om cliëntgerichte samenwerking te initiëren of te intensifiëren.

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Context
Context

 • Het PerspectiefPlan 2020

  • Vermaatschappelijking van zorg

  • Inclusie

  • Zorggarantie

  • Zorgcontinuïteit

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Context1
Context

 • Vaststellingen op de werkvloer

  • Cliënten vallen door de mazen van het net

   • De onthutste hulpverlener… die (alleen) de lasten torst

   • De verlaten – achtergelaten - cliënt

    • Tussen wal en schip

   • Wiens kind ?

    • Aanklampende hulpverlening en crisissituaties

    • Warme overdracht

  • Niet afgestemde regelgeving ? … nu eerste aanzetten ….

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Situering
situering

 • Federatie Sociale Ondernemingen zet onder andere in op

  • Ondernemerschap en rechtszekerheid voor haar leden

  • Belangenbehartiging

  • Beleidsbeïnvloeding

 • Faciliteert kennis en uitwisseling van knowhow via samenwerkende partners

  • Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

  • Steunpunt Expertise Netwerken

  • Steunpunt Jeugdhulp

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Wetten omzendbrieven en zo

5

 • CAW

  • 500.000 €

   • Amper 0,7 VTE per CAW

   • Output criteria:

    • Cijfermatige opvolging van de doelgroep

     • Aantal contacten, trajectduur, aantal cliënten, uitstroom, doorstroom

    • Samenwerking

    • ENKEL kwantitatief, NIET kwalitatief

  • Kennis en knowhow

Wetten, omzendbrieven en zo …

De huidige praktijk legt ons niks meer in de weg om cliëntgericht te werken vanuit diverse hulpverleningsvormen …

Is dit voldoende?

Zijn er hiaten?

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Wetten omzendbrieven en zo1

6

 • VAPH

  • Besluit jongvolwassenen: Laag frequente mobiele begeleiding

   • het netwerk versterken

    • om zo’n groot mogelijke autonomie en zelfzorg na te streven en

    • een zo inclusief mogelijke opvang.

   • begeleide doorstroom te voorzien naar diensten en voorzieningen binnen het algemeen welzijnswerk

  • Besluit Rechtstreeks Toegankelijke hulp

   • Begeleiding, dagondersteuning en verblijf

  • Besluit Thuisbegeleiding

   • Rechtstreeks toegankelijke hulp

  • Kennis en knowhow

Wetten, omzendbrieven en zo …

De huidige praktijk legt ons niks meer in de weg om cliëntgericht te werken vanuit diverse hulpverleningsvormen …

Is dit voldoende?

Zijn er hiaten?

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Roeien met de riemen die er zijn
Roeien met de riemen die er zijn.

Wachtlijsten

Beperkte uitbreidingscapaciteit

 • Vergt een gedeelde verantwoordelijkheid: samenwerking en afstemming binnen regio

 • Druk op RTH

  • Aanbod logeren en dagondersteuning prioritair voor de wachtenden

 • Druk op brede instap

  • IJH, Vaph-doelgroep, …

 • Aanbod RTH

  • 20 procent van budget uitbreidingsbeleid 2013

  • Doch versnipperde implementatie

 • Per CAW 0,7 VTE

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


De praktijk
De praktijk

 • De hulpverlener werkt :

  • Intersectoraal onthaalpunt: Begeleid zelfstandig wonen

  • Sectoroverstijgende intervisies (CAW – begeleid wonen)

  • Bruggen naar

   • Verschillende projecten in de overgang van minderjarigen naar volwassen

  • Netwerktafels

  • Gecoördineerde zorgtrajecten

 • Organisaties netwerken

  • Samenwerkingsverbanden ontstaan in RTH, opvoedingsondersteuning, enz.

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Onbekend maakt onbemind
Onbekend maakt onbemind

 • Bottom –up

 • Top-down

 • Kennismaken doe je drie keer

  • Praktijkwerkers delen casussen

  • Middenkader & staf delen projecten en netwerken

  • Beleidsverantwoordelijken zetten strategische ankers uit en consolideren in de netwerken/organisaties

9

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Gedeelde verantwoordelijkheid
Gedeelde verantwoordelijkheid…

Projectoproep : cliëntgerichte samenwerking naar leden

( doelgroep 15-25-jarigen)

Voorwaarden

Inzetten op concrete experimenten

vanuit een nood

knelpunten scherp krijgen

een antwoord bieden op een maatschappelijke nood.

 • Vastgestelde nood

 • Bepaalde regio

 • Intersectoraal

 • Leeftijd

 • Zorgtrajecten

 • Output

 • PP2020

 • Kan geen oplossing bieden door initiatieven te nemen binnen de bestaande regelgeving

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Doel van projectwerking
Doel van Projectwerking

 • (nog meer) intersectoraal expertise te ontwikkelen

 • projecten te ondersteunen in hun zoektocht naar middelen.

 • netwerktafels te ondersteunen zodat opgedane kennis wordt verspreid

 • goede praktijken zichtbaar te maken.

 • knelpunten aan de oppervlakte te brengen

  • om regelgeving positief te beïnvloeden

  • Om netwerking en samenwerking te faciliteren

11

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Gedeeld engagement

12

 • Intervisie op drie niveaus in de organisatie

  • Wat staat intersectorale samenwerking in de weg op organisatieniveau

  • Wat staat deze samenwerking in de weg door conflicterende regelgeving op cliëntniveau

  • Welke kennis en kunde zit bij welke hulpverlener

 • Nadenken over knelpunten

 • Vertalen in belangenbehartiging.

Gedeeld engagement…

Kennis van de praktijk biedt aanknopingspunten voor

- belangenbehartiging

- beleidsbeïnvloeding

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Samen sterk cli ntgerichte samenwerking

13

 • Uitwisseling van kennis

 • Vraagbaak voor nieuwe ideeën

 • Intervisie op drie niveaus in de organisatie

 • Nadenken over knelpunten

 • Vertalen in acties.

Gedeeld engagement…

Organisaties ontmoeten elkaar

Intervisie

Leren van elkaar

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Het resultaat
Het resultaat…

Onderweg met 10 intersectorale projecten

Studiedag Zorgvernieuwing VAPH - Brabanthal Leuven -17 juni 2013


Intersectorale werking fso
Intersectorale werking FSO

 • Contact en informatie:

  • Bert.vanrumst@fsovzw.be

  • Anita.cautaers@fsovzw.be