Subaraknoidal blødning - PowerPoint PPT Presentation

subaraknoidal bl dning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Subaraknoidal blødning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Subaraknoidal blødning

play fullscreen
1 / 23
Subaraknoidal blødning
149 Views
Download Presentation
seth-meadows
Download Presentation

Subaraknoidal blødning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Subaraknoidal blødning Haemorrhagia subarachnoidalis Af Ali Ghotbi

 2. Subaraknoidalblødning • Forekomst: ca. 10 pr. 100.000 • Ætiologi: • Inddeles efter tilgrundliggende ætiologi • Primær:95 % • Aneurisme 70 % • Vaskulær malformation 10 % • Spontan uden påviselig årsag 20 % • Sekundær: 5 % • Ledagersymptom til andre sygdomme

 3. Patofysiologi • Aneurismer lokaliseret til hjernearteriers delingssteder • Blødningen standser ved niveau af arteriel BT (80 – 100 mmHg) • Medfører stigning af ICP • Blod i ventrikelsystem -> nedsat resorption af CSF -> yderligere forhøjet ICP -> obstruktiv hydrocephalus

 4. Patofysiologi

 5. Patofysiologi • Hos 30 % ses samtidigt intracerebralt hæmatom pga. tæthed til parenkymet. Oftest < 30 ml.

 6. Patofysiologi • Vasospasmer: • Opstår hos ca. 50 % • Optræder 3. – 10. dag • Hyppigst efter aneurisme ruptur • Mekanisme: • Frigivelse af vasoaktive stoffer • Øget vaskulær tonus • Inflammatorisk medieret

 7. Patofysiologi • Vasospasmer: • Øget risiko for iskæmi samt infarkt • Medfører fokale eller globale neurologiske symptomer

 8. Symptomer • Akut og kraftig hovedpine • Momentant bevidsthedstab • Fokale udfaldssymptomer (ved hæmatom)

 9. Symptomer • Hovedpine: • Smæld i hovedet • Rislende/varm følelse i nakken • Opstår i forbindelse med fysisk aktivitet

 10. Symptomer • Bevidsthedstab: • Kortvarrigt • Vågner op med stærk hovedpine • Nakke – rygsmerter • Bleghed • Lysskyhed samt opkastninger • Ofte ses forhøjet BT samt temp. stigning efter et døgn

 11. Hunt – Hess skala

 12. Undersøgelser • CT – skanning: • Mistanke ved hyperakut indtrædende hovedpine • Ses diffusblødning i subaraknoidalrummet • Blødning i ventrikelsystemet • Ved kontrastinjektion ses opladning i blødningskilden

 13. Undersøgelser • Angiografi: • Undersøgelse af karforholdene • Anvendes hyppigst ved mistanke om aneurisme eller atriovenøse malformationer • Påviser vasospasmer, som indsnævring af i kontrast

 14. Undersøgelser • MR – skanning: • Ved kontrastindgift • Lumbalpunktur: • Efter 6 – 12 timer • Xantokromi • Hæmoglobin nedbrydningsprodukter kan påvises med spektroskopi

 15. Differentialdiagnoser • Meningitis • Migræneanfald • Cervikal facetledssmerter

 16. Behandling • Generel stabilisering • Aflastning af obstruktiv hydrocephalus • Behandling af vasospasmer • Operativ behandling

 17. Behandling • Generel stabilisering • Undgå ICP stigninger • Sengeleje, ro • Analgetika • Lettere laksantia • Forsættes til nakkestivheden er forsvundet eller evt. operation foretages

 18. Behandling • Aflastning af obstruktiv hydrocephalus: • Midlertidigt med ventrikeldrænage med ekstern åbning • Permanent behand ifa. Ventrikuloperitoneal shunt kan ikke anvendes pga. blod i CSF

 19. Behandling

 20. Behandling af vasospasmer: Sikre intravaskulær volumen og BT ikke reduceres Calciumantagonist (nimopidin) mindsker risikoen for iskæmiske komplikationer Behandling

 21. Behandling • Evt. operation af aneurisme: • For at undgå recidivblødning • Udføres så tidligst som muligt • Lukning af aneurisme ved at place en metalclip • coilbehandling

 22. Prognose • Afhængig af primær årsag • Dårligt for aneurisme pt. (40 % dør i akut fase) • Bedre for pt. uden påviselig årsag