100
Download
1 / 32

100 - PowerPoint PPT Presentation


  • 132 Views
  • Uploaded on

0. 10. 100. Från teodicé till geodesi Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra utan? Kjell Ericson. Götaplatsen t o r. 0. 10. 100. Tro Tro är mindre vetande! Tro trots vetande!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '100' - justus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
100

0

10

100


100

Från teodicé till geodesi

Livsåskådning mellan tro och vetande, svindlande perspektiv på livet och ny kunskap du inte visste att du lever bra utan?

Kjell Ericson100

Tro

Tro är mindre vetande!

Tro trots vetande!

Voltaire: Tron består av tro på sådant som förnuftet inte tror på.

Tron tar vi där vetenskapen tar slut.


100

Alla är ”lättateister” i förhållande till många gudar. En uttalad ateist har bara inkluderat en gud till!


100

Kal frågade Ada: gudar. – Vafför tror du att dom ente kan fara ut fortare än ljuset?

Och hon svarade: – Vatt då?

– Ut i rymden förståss!

– Vicka då menar du?

– Fågelsång och de andra astrånaterna så klart!

– De' kan la'nte ja' veta?

– För då skulle de' ju svartna för ögena på dom fösstår la du.


100

Solen gudar.

100.000 ljusår

Vintergatan

230 miljoner år100

Mer gudar. än 99,9% av alla arter som levt på jorden är idag utdöda!


100

Evolution is not a matter of "controversy" in the scientific community: It is recognized as a fact by the overwhelming majority of scientists in the U.S. and throughout the world. Evolution is just as well-established as the fact that the earth goes around the sun – a scientifically-demonstrated truth which, several centuries ago and for some time, was also opposed and even viciously suppressed because of a religious inquisition, resulting in great harm to science and to humanity. We cannot, and will not, allow the same kind of thing to happen with the scientific fact of evolution.Therefore, we, the undersigned scientists and members of the scientific community, are issuing this urgent call to everyone in society to take up the challenge to DEFEND SCIENCE.


100

Official government-run bookstores at the Grand Canyon have carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formedonly a few thousand years ago by "Noah's Flood," in direct contradiction to the overwhelming geological evidence and scientific consensus that the Grand Canyon contains rocks that are billions of years old and that the Canyon itself was carved out by a river, over a very long period of time, millions of years ago ... THIS IS NOT ACCEPTABLE.


100

Evolutionsteorin är carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formed

… precis lika väletablerad som det faktum att jorden snurrar runt solen …


100

Slutsats: carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formed

Har gud skapat universum med hjälp av evolutionen? eller Har människan uppfunnit gud?

(Carl-Reinold Bråkenhielm/Torbjörn Fagerström)


100

Gudsbevis carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formed

Teleologiska – ändamål

Ontologiska – fullkomlig

Kosmologiska – orsak

Teodicéproblemet – ondska

Den ”humanistiska” uppfattningen


100

Tack till: carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formed

Prof Hans Olofsson: Chalmersföreläsningen 2006

Professorer, forskare och författare på Vetenskapsfestivalen i Göteborg 2007

Bill Bryson: En kortfattad historik över nästan allting


100

Ordlista carried books promoting as fact the literalist Biblical notion that the Grand Canyon was formed

Tro betyder att hålla något för sant, övertygelse om pålitlighet eller vederhäftighet, religiös övertygelse eller trofasthet.

Vetande är sammanfattningen av all kunskap hos viss grupp eller person.

Vetenskapär organiserad, verifierbar kunskap, som bygger på empiri och ofta även experiment. Hypoteser ställs upp och testas för att antingen accepteras eller förkastas. En accepterad hypotes ”växer” till en teori. En teori som testats och befunnits inte stämma med verkligheten men ändå gör anspråk på att vara vetenskaplig kallas pseudovetenskap.

Teori är en komplex vetenskaplig slutsats och förklaringsmodell t ex evolutionsteorin. I motsats till i dagligt tal används ordet teori inte som en nära synonym till gissning. Vardagligt: motsatsen till praktik.

Hypotesär bara intressant om man använder den i hypotesprövning eller hypotetisk deduktion, då man kan avgöra om hypotesen gett en sann eller falsk bild av verkligheten.

"Verkligheten"är ett subjektivt begrepp för det tillstånd som var och en upplever att den omvärld man på ena eller andra sättet konfronteras med utgör.

Sanning: enligt korrespondensteorin är ett mått på hur väl ett påstående överensstämmer med verkliga förhållanden. I klassisk logik är det bara sant (överensstämmer) och falskt (överensstämmer ej) som tas i beaktande som mått på ett påståendes sanningshalt. En sanning är alltså ett påstående som överensstämmer med verkliga förhållanden.

Geodesi: (från latin geo = jord och desi = del), handlar om att bestämma jordens figur och storlek, punkters läge på jordytan, deras höjd över havet och tyngdkraftsvärde. Även tyngdkraftsfältets struktur och geoidbestämning hör till geodesin. Ofta används geomatik och lantmäteri som synonym för geodesi.

Teodicéproblemet (av franska théodicée, ytterst av grekiska θεός, Gud, och δίκη dikē, ’rättvisa’) behand-lar problemet med det ondas närvaro och Guds existens. Hur kan man på en och samma gång hävda de följande tre satserna: Gud är allsmäktig; Gud är fullkomligt god; det onda finns? Det förekommer enbart i de monoteistiska religioner som bekänner en allsmäktig och god Gud. Ett förslag till lösning på teodicéproblemet kallas en teodicé.


ad