Bl dningsrubbningar anna ivarsson distriktsl kare andersl v vc ako gynekologi malm lund 2013 11 14
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Blödningsrubbningar Anna Ivarsson Distriktsläkare Anderslöv VC AKO gynekologi Malmö/Lund 2013-11-14. Normal blödning 3-7dagar var 21-35 dag (20-80 ml) Menorragi - rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sef


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bl dningsrubbningar anna ivarsson distriktsl kare andersl v vc ako gynekologi malm lund 2013 11 14
BlödningsrubbningarAnna IvarssonDistriktsläkare Anderslöv VCAKO gynekologi Malmö/Lund2013-11-14


Normal bl dning 3 7dagar var 21 35 dag 20 80 ml

Normal blödning

3-7dagar var 21-35 dag (20-80 ml)

Menorragi- rikligare eller långvarigare än normalt (blöder igenom dubbla skydd). Anemi.

Metrorragi-blödning mellan menstruationerna (säger ingenting om mängden)


Menorragi orsaker
Menorragi-orsaker

 • Myom –förekommer hos ca 25%.

 • Kopparspiral

 • Idiopatisk

 • Koagulationsrubbning


Menorragi behandling
Menorragi-behandling

 • Medikamentell:

  tranexamsyra 2-3x3-4- minskar blödningsmängd men ej antal dagar

  hormonspiral- minskar blödning med ca 90%

  P-piller-minskar blödning med ca 50%

 • Kirurgi:

  Endometriedestruktion, myomenukleation, hysterektomi


Metrorragi orsaker
Metrorragi-orsaker

 • Hormonell svikt/påverkan (ffa vid menarche och premenopausalt+ thyroideasjukdomar)

 • Infektion

 • Cancer

 • Graviditet

 • Polyp


Bortfallsbl dning vid abrubt ndring hormonniv n
BortfallsblödningVid abrubt ändring hormonnivån

- Vid normal menstruation

-Tablett fri vecka vid p-pilleranvändning (eller om man glömmer tablett)

-Blödning vid ägglossning, 1-2 dagar

- Corpus Luteuminsufficiens premenopausalt, leder ofta till premenstruell spotting


Genombrottsbl dning
Genombrottsblödning

 • Det naturligt förekommande progesteronet uteblir och endometriet fortsätter att växa och växa. Till slut går delar av endometriet i nekros och börjar blöda, andra delar fortsätter att växa till.

  Kontinuerlig blödning uppstår.


Genombrottsbl dning1
Genombrottsblödning

 • Förekommer ffa vid anovulatoriska situationer.

  Detta ses ffa vid menarche och premenopausalt. Anovulation kan också ske vid avmagring, stress, övervikt, post-infektiöst.

 • Förekommer också vid alltför långt användande av p-piller utan paus.


Genombrottsbl dning behandling
GenombrottsblödningBehandling

 • Framkalla bortfallsblödning, dvs tillför initialt progesteron 10-14 d, därefter seponering.

 • Vid p-pilleranvändning brukar det räcka att göra 1 v uppehåll i behandling. Vid längre uppehåll- använd kompletterande skydd.


Annan olaga bl dning bl dning p fel tid
Annan olaga blödningBlödning på ”fel tid”

Mkt vanligt i början av hormonella preventionsmetoder- p-piller, hormonspiral, depo-provera etc- kan fortsätta länge


Differentialdiagnoser
Differentialdiagnoser

 • Premenopausalt-spotting. Corpus Luteuminsuff

 • Graviditet ffa patologisk.

 • Infektion.

 • Polyp

 • Cancer –cervix, endometrie, ovarial

 • Hormonrubbning- ex thyroidea

 • Myom

 • Koagulationsrubbning


Typpatient 1
Typpatient 1

 • Ung flicka- ca 15 år. Har nu blött sedan 4 veckor.


Typpatient 1 utredning och behandling
Typpatient 1- utredning och behandling

 • Få differentialdiagnoser

 • Graviditet och infektion måste uteslutas

 • Genombrottsblödning:

  Progesteron 1x1 i 10-14 dagar i 3 cykler. Vid kraftig blödning kan p-piller ges i dosen 1x3xVII.

 • Kontrollera Hb och järnlager.


Typpatient 2
Typpatient 2

 • Kvinna, 45 år. Rikliga oregelbundna blödningar. (menometrorragi)

 • Diff diagnoser: myom, polyper, endometriecancer, cervixcancer, infektion, graviditet.


Typpatient 2 utredning och behandling
Typpatient 2 Utredning och behandling

 • Gynundersökning obligatorisk inkl cytologi

 • Ultraljud.

 • Uteslut – infektion, graviditet

  Behandling: hormonspiral, p-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet), cykliskt gestagen.


Behandling
Behandling

 • Kausal

 • Hormonspiral

 • P-piller (om normalviktig, icke-rökare, u hereditet)

 • Cykliskt gestagen.


Typpatient 3
Typpatient 3

 • 45-årig kvinna, lätt överviktig. Menstruationsintervall 3-4 v. Hoppar ibland över, ibland spotting.


Typpatient 3 differentialdiagnoser
Typpatient 3Differentialdiagnoser

 • PCO-S

 • Thyroidearubbning/andra hormonrubbningar beroende på stress, postinfektiöst etc.

 • Cancer

 • Infektion

 • Graviditet


Typpatient 3 utredning
Typpatient 3-utredning

 • Anamnes(!) TSH, gravtest

 • LH, FSH?-Nja

 • testosteron, SHBG?-Nja

 • Prolaktin?-Nja

 • S-AMH (anti-mylleriskt hormon)?NEJ

 • Gynundersökning inkl cyt

 • Ultraljud


Varningssignaler
Varningssignaler!

 • 1. Kontaktblödning- dvs liten blödning vid samlag, krystning, tunga lyft etc. Uteslut cervixcancer

 • 2. Ökad flytning och eller smärta- uteslut infektion- odling

 • 3. Ålder-postmenopausala skall genomgå Ultraljud och ev endometribiopsi.

 • 4. Glöm ej . En fertil kvinna är gravid tills motsatsen är bevisad!Vid p piller
Vid p-piller

 • Vid p-piller – fortsätt direkt på nästa karta vid kartor om 21 tabletter. Ta bort de 7 sista tabletterna vid karta om 28.

  Detta kan göras länge men ju längre man fortsätter desto större riskt för genombrottsblödning. Lämpligt vid smärtsamma menstruationer.


Om avsaknad av hormonell prevention
Om avsaknad av hormonell prevention

 • Påbörja Provera 10 mgx1/primolut-Nor 5 mgx2 /dag i 2-3 dagar innan beräknad menstruation. Blödning kommer oftast 2-5 dagar efter avslutad behandling. Längre behandling än 10 dagar avrådes då risk för genombrottsblödning är mkt stor.Prim r amenorr
Primär amenorré

 • 14 år utan sekundära könskarakteristika

 • 16 år med normal pubertetsutveckling

 • Utreds av gynekolog


Sekund r amenorr
Sekundär amenorré

 • >6mån utan menstruation (gäller även efter p-piller)

 • >12 mån efter sista p-sprutan


Utredning sekund r amenorr oligomenorr
Utredning sekundär amenorré/oligomenorré

 • Diffdiagnoser

 • PCOS

 • Hypothalam amenorré

 • Hyperprolaktinemi

 • Prematur ovarialsvikt <40 år

 • Prover LSH, FH, prolaktin, testosteron, SHBG, TSH

 • Ultraljud