CONGRESUL DE LA VIENA - PowerPoint PPT Presentation

serenity-mccarty
congresul de la viena n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONGRESUL DE LA VIENA PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONGRESUL DE LA VIENA

play fullscreen
1 / 25
Download Presentation
CONGRESUL DE LA VIENA
815 Views
Download Presentation

CONGRESUL DE LA VIENA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CONGRESUL DE LA VIENA (1814 – 1815)

 2. CONGRESUL DE LA VIENA (1814 – 1815) • După căderea lui Napoleon vastul imperiu francez se prăbuşeşte.

 3. CONGRESUL DE LA VIENA (1814 – 1815) • Puterile învingătoare, care au alcătuit coaliţia antifranceză, au convocat Congresul de la Viena (sept. 1814 – iunie 1615), în care s-a trasat noua organizare a Europei.

 4. CONGRESUL DE LA VIENA Negocierile s-au desfăşurat în jurul a două principii : • PRINCIPIUL LEGITIMITĂŢII care viza restabilirea monarhiei de drept divin.

 5. CONGRESUL DE LA VIENA • PRINCIPIUL ECHILIBRULUI EUROPEAN care consta în stabilirea unui asemenea raport de forţe între statele europene, încât să nu se permită instalarea hegemoniei unei puteri, în defavoarea celorlalte. EUROPA ÎN 1815

 6. CONGRESUL DE LA VIENA • « Europa este un sistem de state care au nevoie să trăiască între ele într-un raport de echilibru. Dar aceste state sunt organisme vii. Echilibrul între aceste organisme vii nu poate fi impus din afară, prin forţa unui stat sau a unui grup de state mai puternice, după voinţa lor arbitrară ; trebuie să se răspundă necesităţilor vitale ale tuturor statelor. Pentru a nu se înşela asupra acestor necesităţi vitale, trebuie să concure întreaga Europă în stabilirea noului sistem » • (Talleyrand – Scrisoare către Ludovic al XVIII-lea, Viena,25 noiembrie 1814)

 7. CONGRESUL DE LA VIENA • Forma definitivă a negocierilor s-a concretizat în « Actul final » adoptat la 9 iunie 1815. • State semnatare:Anglia, Austria, Prusia, Rusia, Franţa, Portugalia şi Suedia.

 8. CONGRESUL DE LA VIENA

 9. SCOPURILE CONGRESULUI DE LA VIENA • Izolarea politică a Franţei ; • Împiedicarea răspândirii ideilor revoluţiei franceze.

 10. PREVEDERI FRANŢA : • Este readusă la graniţele ei din 1789 ; • Este nevoită să plătească importante despăgubiri de război ; • Suportă trupe de ocupaţie.

 11. PREVEDERI CONFEDERAŢIA GERMANĂ, recunoscută la 8 iunie 1815 (38 state), este menţinută pentru a împiedica expansiunea Franţei spre răsărit şi trece sub hegemonia Austriei. Instituţiile sale sunt : • Dieta federativă – for legislativ ; • Consiliul intern – organ executiv.

 12. PREVEDERI • PROVINCIILE UNITE (OLANDA) şi BELGIA alcătuiesc REGATUL ŢĂRILOR DE JOS. Înfiinţarea lui are acelaşi scop al blocării tentativelor expansioniste ale Franţei.

 13. PREVEDERI • ITALIA păstrează fărâmiţarea statală. Regatul lombardo-veneţian din N şi NE intră sub stăpânirea Austriei.

 14. PREVEDERI • POLONIA îşi pierde independenţa. Cea mai mare parte a ei intră sub controlul Rusiei. Galiţia este anexată Austriei iar Poznania intră sub stăpânirea Prusiei.

 15. PREVEDERI • PRUSIA mai anexează Westfalia, Renania, Saxonia.

 16. PREVEDERI • RUSIA mai anexează Finlanda şi i se recunoaşte stăpânirea asupra Basarabiei.

 17. PREVEDERI • ANGLIA primeşte din spaţiul european : Insula Malta, Insulele Ionice şi Gibraltarul.

 18. PREVEDERI • SUEDIA primeşte Norvegia.

 19. EXERCIŢII ECHIPA NR. 1 • Care au fost statele cele mai avantajate, respectiv cele mai dezavantajate, ca urmare a hotărîrilor luate la acest congres ? ECHIPA NR. 2 • Cum credeţi că au fost primite de opinia publică hotărîrile Congresului de la Viena ? ECHIPA NR. 3 • S-au înscris hotărîrile Congresului de la Viena în sensul progresului istoric ?

 20. CONGRESUL DE LA VIENA « Pretutindeni se spune că nu sunt de acord, că nu este vorba de a restabili ordinea şi dreptatea, ci de a forţa mâna, de a lua fiecare cât mai mult şi că se pregăteşte un război general care nu va întârzia să izbucnească. Se vorbeşte că Alexandru nu-l poate suferi pe Metternich, că Talleyrand e singurul care vorbeşte argumentat şi că Evanghelia, dacă ar fi propovăduită de diavol, nu ar înceta să fie Evanghelie, şi este cazul lui, căci Talleyrand nu cere nimic pentru Franţa. El nu vrea decât dreptate, echilibru, moderaţie, linişte pe bazele sfinte ale dreptului şi raţiunii » (Raportul secret al prefectului de poliţie din Viena, Hager, către Francisc I, împăratul Austriei, 1 noiembrie 1814)

 21. CONGRESUL DE LA VIENA • Prevederile « Actului final » contraveneau aspiraţiilor de libertate şi independenţă împărtăşite de naţiunile europene.

 22. SFÂNTA ALIANŢĂ La 26 septembrie 1815, la Paris, Rusia, Austria şi Prusia pun bazele Sfintei Alianţe. FREDERIC WILHELM III PRUSIA ALEXANDRU I RUSIA FRANCISC I AUSTRIA

 23. SFÂNTA ALIANŢĂ « Conform cuvintelor din Sfânta Scriptură, care cere tuturor oamenilor să se considere fraţi, cei trei monarhi contractanţi vor rămâne uniţi prin legăturile unei fraternităţi adevărate şi indestructibile şi, considerându-se compatrioţi, îşi vor acorda în orice ocazie şi în orice loc asistenţă, ajutor şi sprijin ; apărând în faţa supuşilor şi armatelor lor ca nişte părinţi, ei vor conduce sub impulsul aceluiaşi spirit de fraternitate de care sunt animaţi, la protejarea religiei, a păcii şi dreptăţii… » ( Tratatul de întemeiere a Sfintei Alianţe, art. 1)

 24. SCOPURILE SFINTEI ALIANŢE • Menţinerea statu-quo-ului ; • Combaterea oricăror idei şi mişcări revoluţionare. • Această organizaţie a funcţionat până în momentul declanşării revoluţiilor europene de la 1848-1849.

 25. MATERIAL ÎNTOCMIT DE PROF. HRUŞCOVSCHI ELENA