1 / 18

Anotace

Anotace. Materiál je určen k výkladu, rozšíření a procvičování učiva Seznámení s vývojem měření času, druhy hodin Procvičování orientace v čase Nastavování a čtení času na ciferníku (využití papírových hodin)

seoras
Download Presentation

Anotace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Anotace • Materiál je určen k výkladu, rozšíření a procvičování učiva • Seznámení s vývojem měření času, druhy hodin • Procvičování orientace v čase • Nastavování a čtení času na ciferníku (využití papírových hodin) • Odhad a měření času – děti např. leží na koberci, v okamžiku, kdy si myslí, že uplynuly 2 min., jdou do lavice. Totéž zkusí při nějaké činnosti.

 2. Lidé a čas

 3. Čas • Před mnoha tisíciletími lidé nepotřebovali přesně měřit čas. Počítali jen dny a noci a pozorovali roční období, aby vykonali včas polní práce. • Dnes měříme s velkou přesností v jednotkách zvaných hodiny, minuty a sekundy.

 4. Měření času • Lidé nejprve odhadovali čas podle délky stínů svislých sloupů neboli gnómónů. V poledne, kdy stálo slunce nejvýše, byl stín gnómónů nejkratší, ráno a večer nejdelší. „Přijďte na večeři, až bude stín deset kroků,“říkávala maminka dětem.

 5. Podle toho, jak velký kus provázku či svíčky uhořel, se zjišťovalo, kolik uplynulo hodin.

 6. Voda vytékala otvorem a její hladina ukazovala na stupnici čas

 7. Sluneční hodiny • Sluneční stín se během dne posouval po značkách na číselníku a tak ukazoval čas.

 8. Přesýpací hodiny • Rytíři používali přesýpací hodiny. Když se písek z jejich horní části přesypal na dno, byl konec turnaje.

 9. Kyvadlové hodiny • Roku 1581 italský učenec Galilei pozoroval rozhoupanou lampu. Všiml si, že doba jejího kmitu (sem i tam) je vždy stejná, ať je lampa malá či velká. Tak objevil kyvadlové hodiny.

 10. Tak šel čas…

 11. Nyní jsou hodiny o hodně přesnější. Vědci dovedou vyrobit atomové hodiny, které se opožďují pouze o jednu sekundu za 1 700 000 let.

 12. Hádej, hádej, hadači • Stojí velký dům, má dvanáct poschodí. V každém poschodí jsou čtyři byty, v každém bytě je sedm místností. • Rok • Měsíce • Týdny • Dny

 13. Co do řady nepatří a proč? • Večer, noc, odpoledne, minuta, ráno • Pondělí, úterý, jaro, čtvrtek, neděle • Říjen, květen, duben, týden, leden • Čtvrthodina, půlhodina, metr, hodina • Prosinec, leden, červen, únor • Léto, hodina, jaro, podzim, zima • Minuta, rok, den, ráno, týden

 14. Co do řady nepatří a proč? • Večer, noc, odpoledne, minuta, ráno • Pondělí, úterý, jaro, čtvrtek, neděle • Říjen, květen, duben, týden, leden • Čtvrthodina, půlhodina, metr, hodina • Prosinec, leden, červen, únor • Léto, hodina, jaro, podzim, zima • Minuta, rok, den, ráno, týden

 15. Která možnost je správná?

 16. Znázorni správný čas

 17. Použité zdroje • Usborne – dětská encyklopedie vědy a techniky, Obzor 1993 • Usborne – dětská encyklopedie, Obzor 1991 • Už vím proč 2, Albatros 1988 • Prvouka, pracovní sešit pro 2. ročník ZŠ, Nová škola 2009 • Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech základních škol. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

More Related